Dân tộc ta có truyền thống hiếu học. Các hoạt động khuyến học, khuyến tài luôn được Đảng, Nhà nước cũng như toàn dân chú trọng để phát huy truyền thống này. Phong trào khuyến học, khuyến tài đang được nhân rộng, lan tỏa đến từng dòng họ, nhất là trong những dịp tết đến xuân về hay vào dịp giỗ họ...
Xem nhiều nhất
Nghị quyết 29-NQ/TW đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục - đào tạo
Nghị quyết 29-NQ/TW đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục - đào tạo
Tổng kết hoạt động Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2014
Tổng kết hoạt động Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2014
Học bổng khuyến tài
Học bổng khuyến tài

08 CCTTT 15 Cau chuyen trai tim

Cùng xem video về câu chuyện từ trái tim

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC