BÁO CÁO
TỔNG KẾT 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH
“TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC”
MÔ HÌNH XÂY DỰNG QUỸ KHUYẾN HỌC GIA ĐÌNH
(2007-2017)

I. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA: 1. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu: nêu cao tinh thần tiết kiệm, hết lòng chăm lo việc học tập cho thế hệ trẻ, nhân mùa xuân năm Đinh Hợi (năm heo vàng), Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh phát động chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” (viết tắt “TKNHĐKH”) trên phạm vi toàn Thành phố.
2.  Tiền tiết kiệm thu được từ “Heo đất khuyến học” sử dụng vào việc chăm lo việc học cho con em trong từng gia đình, từng tổ dân phố, từng khu phố, xóm ấp, phường xã, giúp đỡ từng thân phận khó khăn, làm cho mỗi người dân khi thực hiện các nghĩa cử cao đẹp đã xích lại gần nhau hơn, làm tăng lên sự cố kết cộng đồng và phát huy nét đẹp văn hóa nghĩa tình của cư dân Thành phố.
3.   Mỗi hội viên, mỗi cấp Hội (từ cơ sở đến Thành phố) thực hiện “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” là hành động thiết thực làm theo lời dạy của Bác và góp phần tích cực thực hiện khẩu hiệu “Mỗi hội viên làm một việc tốt khuyến học”.
4.  Chương trình “TKNHĐKH” có ý nghĩa về mặt tài chính để mọi người có nhận thức đầy đủ rằng: việc làm của mỗi người tuy nhỏ, mỗi đồng xu, đồng bạc lẻ gom góp tiết kiệm hàng ngày vào heo đất sẽ tạo tiền trăm, tiền triệu cho quỹ khuyến học gia đình và tiền tỷ cho cộng đồng.
I.    KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
1.   Ngày 8/3/2007 tại văn bản số 20-KH Hội Khuyến học Thành phố phát động phong trào học tập làm theo lời Bác với ý nghĩa mỗi hội viên khuyến học làm một việc tốt khuyến học bằng việc tham gia thực hiện chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”- Xây dựng Quỹ Khuyến học gia đình.
    Chương trình được tổ chức đánh giá hàng năm tại từng cơ sở Hội (từ khu phố, ấp, đến phường xã, quận huyện và Thành phố).

Hội khui heo đất tại Khu phố 3 P.14 Quận 5
2.  Năm 2012, các cấp Hội tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả 5 năm (2007-2011) thực hiện chương trình.
3.  Năm 2017, các cấp Hội tổng kết 10 năm (2007-2017) thực hiện chương trình.
II.   KẾT QUẢ 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TKNHĐKH (2007-2017)
A.   Kết quả về nhận thức
-       Nhiều cấp ủy, chính quyền địa phương, Hội Khuyến học các cấp quận huyện, phường xã, khu phố, trường học và nhân dân đã nhận thức được ý nghĩa của việc thực hiện chương trình sẽ đem lại hiệu quả thiết thực về mặt tinh thần là mỗi hội viên làm một việc tốt khuyến học: “Học tập và làm theo lời Bác: sống tiết kiệm và chăm lo cho ai cũng được học hành”.
-    Nhận thấy được ý nghĩa về mặt vật chất: việc đông đảo hội viên và nhân dân tham gia chương trình “TKNHĐKH” đã tiết kiệm từ “Bạc xu, bạc cắc để tạo nên bạc trăm bạc triệu bạc tỷ” cho quỹ khuyến học của gia đình và địa phương.
-   Xây dựng quỹ khuyến học từ việc thực hiện chương trình “TKNHĐKH” là một cách xây dựng quỹ căn cơ lâu dài, từ sự tự nguyện của dân. Tạo nguồn quỹ khuyến học bền vững cho từng gia đình, từng khu phố, phường xã, quận huyện.
-   Chương trình phù hợp với ý Đảng lòng dân, nên được các cấp ủy Đảng chính quyền địa phương quan tâm chỉ đạo thực hiện, được hội viên và nhân dân đồng tình và tích cực tham gia, góp phần tô đậm nét văn hóa nghĩa tình của cư dân Thành phố.

B.   Về kết quả về việc thực hiện chương trình
1.   Về quy mô tổ chức thực hiện chương trình
1.1  Địa bàn Phường - Xã
-      Hội Khuyến học các Quận Huyện đã quan tâm tập trung chỉ đạo phường xã thực hiện chương trình khá tốt.
Năm 2017 đã có 98.74% phường xã thực hiện chương trình. Có 4 Quận Huyện (năm 2011) được xếp loại yếu (chỉ có 27-36% phường xã thực hiện chương trình), nay cũng đã phấn đấu đạt 100%: Quận 2, Quận 4, Quận 12, huyện Củ Chi.
  - Hiện vẫn còn 4 phường xã thuộc quận Gò Vấp, huyện Cần Giờ và Củ Chi không thực hiện chương trình.
1.2    Địa bàn Khu phố - Ấp
   - Xác định tổ dân phố. khu phố, ấp là đơn vị cơ sở Hội nhỏ nhất, gần dân nhất, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chương trình, nên nhiều quận huyện đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo cơ sở thực hiện tốt.
    - Đến nay có 96.1% khu phố - ấp thực hiện chương trình, có 16 quận huyện có tỷ lệ 100%.
   -  Hiện vẫn còn 77 khu phố (ấp) thuộc các quận huyện sau đây không tham gia thực hiện chương trình: Quận 1 (1); Quận 2 (1); Bình Thạnh (4); Nhà Bè (4); Hóc Môn (5); Cần Giờ (10); Gò Vấp (19); Củ Chi (33) .
2.  Kết quả thực hiện chương trình trong 10 năm (2007-2017)
2.1 Tổng số heo: 1.763.772 con
        Tổng số tiền tiết kiệm của dân:  1.122.191.916.505 VNĐ
        Tổng số tiền bà con ủng hộ các cấp Hội: 36.725.367.910 VNĐ
2.2      So sánh kết quả thực hiện chương trình “TKNHĐKH”:
Năm 2007 - 2011:
·        TS heo: 263.571 con
·        Tổng số tiền tiết kiệm: 165.796.628.642 VNĐ
Năm 2012 – 2017:
·        TS heo:1.500.201 con (tăng gấp 5 lần 2007-2011)
·        Tổng số tiền tiết kiệm: 909.807.038.513 VNĐ (tăng gấp 5 lần 2007-2011)
·        Tổng số tiền ủng hộ của bà con cho các cấp Hội: 36.725.367.910 VNĐ
(Đính kèm bảng tổng hợp kết quả thực hiện chương trình TKNHĐKH trong 10 năm - Bảng 1).
2.3      Phân tích kết quả thực hiện chương trình năm 2017 (19/5/2016 – 15/5/2017)
-        Phong trào có bước chuyển biến mạnh mẻ cả về quy mô các cấp Hội cơ sở thực hiện chương trình, cả về kết quả tiền tiết kiệm của bà con và cả về tiền bà con ủng hộ cho các cấp Hội.
·        Tổng số heo: 466.917 con
·        Tổng số tiền tiết kiệm từ heo:308.514.560.795 VNĐ
·        Tổng số tiền bà con ủng hộ các cấp Hội: 13.975.889.400 VNĐ
bằng  38% tổng số tiền ủng hộ trong 4 năm (2013-2016)
-        Phân tích kết quả thực hiện ở từng khu vực:
                                   Phường                  Trường học            Cơ quan Ban ngành
Tổng số heo:                 320.670                    103.357                       42.890
TS tiền tiết kiệm:      216.197.102.300        69.378.144.650            21.505.820.845
                         (Đính kèm bảng tổng hợp kết quả chương trình “TKNHĐKH” năm 2016 - Bảng số 2).


Chi Hội Quân sự Quận Bình Thạnh tham gia khui heo đất
2.4   Các đơn vị dẫn đầu ở tốp 1 trong các năm (xếp theo thứ tự số tiền tiết kiệm của các Quận Huyện)
-      Năm 2007 – 2011 có 4 đơn vị có số tiền tiết kiệm trong 5 năm trên 10 tỷ đồng: Quận 10, Quận 6, Quận 1, Quận 11
-      Năm 2012 có 4 đơn vị có số tiền tiết kiệm trên 7 tỷ đồng: Quận 10, huyện Bình Chánh, Quận 1, quận Tân Bình
-      Năm 2013 có 6 đơn vị có số tiền tiết kiệm trên 10 tỷ: huyện Bình Chánh, Quận 10, Quận 3, Quận 2, Quận 6, huyện Hóc Môn
-      Năm 2014 có 14 đơn vị có số tiền tiết kiệm trên 10 tỷ đồng: Quận 7, Quận 3, Quận Thủ Đức, Quận 2, huyện Bình Chánh, quận Bình Thạnh, Quận 5, huyện Hóc Môn, Quận 10, Quận 6, quận Bình Tân, Quận 1, quận Tân Bình, quận Phú Nhuận
-      Năm 2015 có 10 đơn vị có số tiền tiết kiệm trên 10 tỷ đồng: huyện Bình Chánh, Quận 6, quận Bình Tân, Quận 7, huyện Hóc Môn, Quận 5, Quận 10, Quận 4, huyện Củ Chi, Quận 12
-      Năm 2016 có 10 đơn vị có số tiền tiết kiệm trên 14 tỷ đồng: huyện Bình Chánh, Quận 6, quận Bình Tân, huyện Hóc Môn, Quận 7, Quận 5, Quận 10, Quận 12, quận Thủ Đức, quận Gò Vấp.

Các đồng chí Đảng viên hưởng  ứng "Nuôi heo đất KH" tại cuộc họp hằng tháng của Chi bộ 3
III.    ĐÁNH GIÁ CHUNG
1.  Những mô hình đạt hiệu quả
Qua 10 năm thực hiện chương trình TKNHĐKH  đã có nhiều mô hình hay, tổ chức thực hiện chương trình với nhiều sáng kiến kinh nghiệm, đạt hiệu quả cao, đáng được biểu dương học tập:
a/ Quận 6, Quận 8 nhiều năm liên tục tổ chức ngày hội khui heo đất khuyến học của khối cơ quan Đảng, chính quyền ban ngành quận. bản thân các đồng chí lãnh đạo của quận, các trưởng ban ngành quận đều có mặt trong ngày Hội với “Chú heo đất” của các cá nhân. Sự gương mẫu đầy trách nhiệm của các đồng chí ở hai quận đã có sức lan tỏa và động viên lớn cho phong trào TKNHĐKH của địa phương.


Đ/c Nguyễn Quốc Dũng, Bí thư Đảng ủy P.14 - Q.5 tham gia nuôi heo đất KH
b/ Nhiều chi hội khuyến học của các cơ quan UBND phường xã, của Cựu chiến binh, cơ quan Đảng Đoàn đã có 100% CBCN tham gia chương trình với hiệu quả cao: Chi hội khuyến học cơ quan UBND phường 10 quận 5, phường 5 quận 6; Chi hội khuyến học cơ quan Đảng Đoàn quận Tân Bình, quận Bình Tân; Chi hội khuyến học Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Cần Giờ; đặc biệt chi hội khuyến học Trung tâm thể dục thể thao quận 4 tham gia chương trình từ năm 2007 có 100% CBCNV tham gia, có 677 con heo với số tiền tiết kiệm trên 1 tỷ đồng và ủng hộ cho hoạt động khuyến học 60 triệu đồng.

TT Thể dục Thể thao Q.4 tham gia chương trình TKNHĐKH
c/ Nhiều chi bộ Đảng khu phố hàng tháng vào ngày sinh hoạt chi bộ cũng có sự hiện diện của “Chú heo đất” khuyến học để đảng viên cho heo “ăn” góp sức chăm lo phong trào khuyến học tại chính khu phố mình.
d/ Nhiều cá nhân, gia đình đã tích cực tham gia chương trình trong suốt 10 năm, xây dựng quỹ khuyến học gia đình một cách căn cơ và có những đóng góp tích cực ủng hộ cho phong trào khuyến học tại địa phương từ tiền tiết kiệm nuôi heo đất từ 70 triệu đến gần 2 tỷ đồng được đề nghị UBNDTP, TW Hội KHVN và Hội KHTP khen: Bà Vương Thị Minh (phường 10, Quận 3); Bà Lê Thị Phúc (phường Bình Thuận, Quận 7); Ông Nguyễn Ngọc Tương (phường Phước Long A, Quận 9); Ông Nguyễn Chính Ủy (phường 9, Quận Tân Bình); Ông Ngô Đình Vũ (phường 3, Gò Vấp); Ông Trần Minh Tâm (phường 9, Gò Vấp); Ông Đỗ Bách (phường 14, Quận 5); Các vị chức sắc Tôn giáo: Thượng Tọa Thích Duy Trấn (chùa Liên Hoa, Quận 11), Ni cô Thích Nữ An Hương (chùa Pháp Thành, Quận 6), Ni cô Thích Nữ Chiếu Minh (Tịnh xà Bình Hòa, Quận 6), Ni Trưởng Thích Nữ Minh Liên (Tịnh xá Ngọc Phương , Gò Vấp).

Hội Cựu Giáo chức TP hưởng ứng phong trào "TKNHĐKH"
 e/ Nhiều khu phố (ấp), phường(xã) xác định mô hình tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học xây dựng quỹ khuyến học gia đình là một trong những hoạt động quan trọng, đã tuyên truyền, đôn đốc, kiểm tra vận động trên 90% hội viên khuyến học tích cực tham gia chương trình như:
·   Các Quận (Huyện): Quận 3, Quận 4, Quận 6, Quận 8, huyện Bình Chánh
·   Các phường (xã): phường 14- Quận 5, phường 11- Quận 6, phường 6 - Quận 10, phường 5 - Quận 11, phường 14 - Phú Nhuận, phường 16 - Gò Vấp, phường Linh Xuân - Thủ Đức, phường Hiệp Bình Chánh - Thủ Đức, phường An Lạc - Bình Tân; xã Bình Lợi, Đa Phước, Tân Quy -huyện Bình Chánh; xã Thái Mỹ - huyện Củ Chi.
·  Khu phố (ấp): khu 8 - phường 14 Quận 5, khu phố 7 - phường 14 quận 5, khu phố 5 - phường 5 Quận 6, khu 4 - Phước Long B Quận 9, khu phố 7 - phường 15 Quận 10, khu phố 4 - Trung Mỹ Tây Quận 12, khu phố 6 -Thạnh Xuận Quận 12, khu phố 5 - phường 9 Gò Vấp.

Ni trưởng Minh Liên - Tịnh xá Ngọc Phương khui heo dất ủng hộ Quỹ Khuyến học
2.     Mặt mạnh
a/ Mục đích ý nghĩa, phương thức tổ chức thực hiện chương trình (tự nguyện, của dân, do dân, vì dân) nên có sức thuyết phục rất lớn đối với dân, hợp lòng dân, được hội viên và nhân dân đồng thuận hưởng ứng tích cực.
b/ Hội Khuyến học các quận huyện đã xác định phải tập trung chỉ đạo Chi hội khuyến học khu phố ấp làm nòng cốt trong việc tổ chức thực hiện chương trình thì mới vận động được nhiều hội viên, nhân dân tham gia. Thực hiện chương trình tại khu phố, ấp thì phong trào mới thực sự có ý nghĩa và có chất lượng.
Vì thế hầu hết lãnh đạo Hội Khuyến học khu phố, ấp, phường, xã, quận huyện có nhận thức đúng đắn đầy đủ về ý nghĩa mục đích của chương trình nên đã chỉ đạo thực hiện kiểm tra đôn đốc nhắc nhở, làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tổng kết đánh giá nghiêm túc, có nhiều bài học kinh nghiệm, phát hiện nhiều điển hình tốt và ngày càng có thêm sáng kiến trong chỉ đạo thực hiện. 
 c/  Hội Khuyến học các quận huyện đã phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục & Đào tạo, các trường học nên được cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh tích cực tham gia chương trình. Năm 2017 ở khu vực trường học có một bước tiến rõ rệt trong việc thực hiện chương trình, đã có 94.9% trường Công lập tham gia chương trình. Từ tiền tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học đã góp phần tích cực trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt, chăm sóc học sinh có hoàn cảnh khó khăn; Góp phần giáo dục nhân cách học sinh; biết sống tiết kiệm, giàu lòng nhân ái, quan tâm giúp đỡ bạn gặp khó khăn.
d/  Hội Khuyến học các cấp đã thực hiện khá tốt vai trò liên kết phối hợp với các ban ngành đoàn thể, cơ quan, tổ chức tôn giáo triển khai thực hiện chương trình.
 
3.     Mặt hạn chế
a/ Còn một số lãnh đạo Hội Khuyến học Quận Huyện, phường xã chưa nhận thức đầy đủ ý nghĩa sâu sắc của chương trình, không nghiên cứu kỹ văn bản chỉ đạo nên triển khai sơ sài, không tổ chức kiểm tra đánh giá tổng kết; còn 3 phường xã và 77 khu phố ấp không triển khai thực hiện chương trình.
 b/ Không ít đơn vị công tác tuyên truyền vận động còn hạn chế, việc tổ chức triển khai thực hiện chương trình còn hình thức, thiếu chiều sâu, không phát động đến dân nên tỷ lệ hội viên khuyến học tham gia chương trình còn thấp như: Nhà Bè (8.98%) Tân Phú (18.11%)Bình Tân (30.10%) Quân 9 (34.4%) Cần Giờ (34.74%) Phú Nhuận (36.85%).
 Mới chỉ có 15/24 Quận Huyện có tỷ lệ trên 50% hội viên khuyến học tham gia thực hiện chương trình.
c/ Chất lượng thực hiện chương trình TKNHĐKH giữa các khu phố ấp trong cùng một phường xã, giữa các phường xã trong cùng một Quận Huyện , giữa các Quận Huyện trong Thành phố còn có một khoảng cách quá lớn.
d/ Chất lượng thực hiện chương trình TKNHĐKH đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng và kết quả của việc xây dựng mô hình gia đình học tập.
V.KẾT LUẬN
        Qua 10 năm thực hiện chương trình TKNHĐKH, từ những bài học kinh nghiệm hay, từ những điển hình tốt được đúc kết, từ những cách làm sáng tạo của cơ sở, từ kết quả thực hiện chương trình, chúng ta có thể khẳng định:
1.   Hội viên Hội Khuyến học Thành phố thực hiện chương trình “TKNHĐKH” là thiết thực học tập và làm theo Bác Hồ: sống tiết kiệm và chăm lo cho ai cũng được học hành;
2.   Hình thành ý thức tự giác của người dân trong việc xây dựng quỹ khuyến học gia đình môt cách căn cơ, lâu dài, ổn định;
3.   Khẳng định một nét đẹp văn hóa mang đậm ý nghĩa truyền thống nhân văn trong xây dựng xã hội học tập của cư dân Thành phố Hồ Chí Minh;
4.   Khẳng định sức mạnh của dân, một chương trình được thực hiện phù hợp lòng dân, do dân và vì dân, có ý nghĩa thiết thực phục vụ cộng đồng thì được nhân dân ủng hộ tích cực và duy trì bền vững;
5.   Khẳng định chương trình đã thực sự mang lại ý nghĩa lớn lao về tài chính: từ việc tiết kiệm từng đồng, từng ngày, từng tuần, từng tháng của từng cá nhân đơn vị tạo nên bạc trăm, bạc triệu cho gia đình bạc tỷ cho địa phương và đơn vị.
                                                                           
                                                                 

Tác giả bài viết: PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC Lê Minh Ngọc
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC