TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC
NĂM 2017 Ở CÁC QUẬN, HUYỆN

Khuyến học quận Bình Tân
Gần 113.000 hộ đạt gia đình học tập
Sáng 18/1, Hội Khuyến học quận Bình Tân tổ chức tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017 và triển khai chương trình công tác năm 2018. Đến dự, có bà Nguyễn Thị Ẩn - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố; ông Nguyễn Văn Đức - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; ông Đỗ Đình Thiện - Phó Chủ tịch UBND quận.
Hội Khuyến học quận Bình Tân có 10 hội khuyến học cơ sở phường, 345 chi hội khuyến học (trong đó có 38 chi hội trực thuộc), 1.711 tổ hội khuyến học (trong đó có 1.666 tổ dân phố là tổ hội khuyến học), với  87.470 hội viên trên tổng số 703.955 dân. Trong năm 2017, Hội Khuyến học quận đã tổ chức 10 lớp tập huấn (mỗi phường 1 lớp) với trên 300 lượt người tham dự, nội dung xoay quanh việc xây dựng các mô hình học tập như: gia đình học tập, dòng họ học tập, đơn vị học tập, cộng đồng học tập cấp phường. Qua triển khai thực hiện và bình xét, toàn quận có gần 113.000 hộ đạt gia đình học tập (chiếm 61% trên tổng số hộ dân), 31 dòng họ học tập, 117 đơn vị học tập, có 8 phường đạt cộng đồng học tập loại tốt, 2 phường đạt loại khá. 
Năm học 2017 - 2018, Hội Khuyến học quận cũng tổ chức trao 186 suất học bổng cho học sinh trung học cơ sở (trị giá 1,2 triệu đồng/suất), 130 suất học bổng cho sinh viên cao đẳng, đại học (trị giá 1,7 triệu đồng/suất), khen thưởng 6 gương sáng học đường (trị giá 400.000 đồng/gương). Riêng Hội Khuyến học 10 phường trao 3.453 suất học bổng với tổng số tiền gần 1,98 tỷ đồng. Phong trào Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học được các chi hội khuyến học tích cực hưởng ứng, đã nuôi và khui 222 con heo đất, thu được trên 227 triệu đồng, góp phần chăm lo việc học tập cho con hội viên. Nhiều mô hình sinh hoạt câu lạc bộ như: Câu lạc bộ Khuyến tài, Câu lạc bộ Gia đình hiếu học... cũng thu hút nhiều học sinh, sinh viên, hội viên tham gia. Nhiều Hội Khuyến học cơ sở phường đẩy mạnh hoạt động Trung tâm Học tập cộng đồng phường, đã tổ chức nhiều lớp học thu hút gần 60.000 người theo học...

Tại hội nghị, 7 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017 được nhận Giấy khen của Hội Khuyến học Thành phố; 5 tập thể, 11 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Hội Khuyến học quận năm 2017 được nhận Giấy khen của UBND Quận; 3 Hội khuyến học phường: An Lạc, Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa A ở 3 cụm thi đua được nhận cờ thi đua Đơn vị dẫn đầu cụm của Hội Khuyến học quận; 74 tập thể, 86 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017 được nhận Giấy khen của Hội Khuyến học quận.
                                                                                                                                                                                                                                HUỲNH BÁ TUẤN
 Hội Khuyến học Quận 10
Ngày 10/01/2018, Hội Khuyến học Quận 10 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có Bà Dương Thị Trúc Bạch – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố và Ông Phan văn Thoại – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10 cùng sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc, các ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân 15 Phường, cán bộ Hội Khuyến học 15 Phường và đại diện các Chi, Tổ hội trong toàn quận.


Ông Phan Văn Thoại, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10 phát biểu chỉ đạo
Năm 2017 với nhiệm vụ được giao, Hội Khuyến học Quận 10 cùng với các cơ sở Hội đã nỗ lực xây dựng nhiều giải pháp tích cực, đẩy mạnh phong trào thi đua, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo định hướng của Hội Khuyến học thành phố và chỉ đạo của Quận ủy – Ủy ban nhân dân Quận. Xác định nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng, phát triển tổ chức Hội và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở làm nồng cốt thực hiện các mô hình học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trên địa bàn quận; Hội Khuyến học quận đã tổ chức nhiều hoạt động đồng bộ như mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho Ban Chấp hành các Chi hội khu phố, cơ quan, trường học; tổ chức Hội thi “Cán bộ khuyến học giỏi khu vực trường học”, tổ chức các cuộc tọa đàm chuyên đề về “Giải pháp phát triển hội viên mới”, “Nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi hội khuyến học cơ sở”, biểu dương “Cán bộ Chi hội khuyến học tiêu biểu”, phát hành Thông tin khuyến học đến 100% Chi, Tổ hội…Nhiều giải pháp tích cực cũng được Hội khuyến học các Phường, các Chi hội thực hiện đạt hiệu quả tốt như “Phát triển hội viên trong cộng đồng người dân tộc Hoa” (Phường 5), xây dựng “Chi hội 3 tốt” (Phường 4), “Chi hội khuyến học khu phố vận động 100% hộ gia đình thực tế tại địa phương có ít nhất 1 hội viên khuyến học” (Chi hội KP4, Phường 14), “Hội khuyến học liên kết với các đoàn thể chính trị - xã hội vận động thực hiện tốt các mô hình học tập trên địa bàn” (Phường 13)…
          Năm 2017, Hội Khuyến học quận 10 đã chủ động phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo quận tham mưu Ủy ban nhân dân quận tổ chức tập huấn và triển khai thực hiện đại trà xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp Phường theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT; tiếp tục thực hiện các mô hình học tập theo lộ trình của quận. Việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Năm 2017, toàn Quận có 2/15 Phường đạt loại Tốt, 13 Phường đạt loại Khá; tỉ lệ xây dựng Gia đình học tập, Cộng đồng học tập khu phố và Đơn vị học tập đều đạt kết quả tốt.
Nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, quận đã tổ chức lớp tập huấn chuyên đề cho Ban giám đốc Trung tâm, cán bộ chuyên trách giáo dục 15 Phường; Hội Khuyến học Quận tổ chức Tọa đàm về “Phát huy vai trò của Hội Khuyến học trong công tác tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm HTCĐ” để trao đổi, tìm giải pháp phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ.
 

Các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của UBND Quận 10
Trong năm các cơ sở Hội đã tiếp tục đẩy mạnh vận động xây dựng quỹ khuyến học gia đình thông qua chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” trong hội viên và các hộ gia đình; qua hội thu toàn quận có 13.695 heo đất và sổ tiết kiệm với tổng số tiền tiết kiệm là 22.229.036.563đ, trích ủng hộ quỹ khuyến học là 495.051.000đ. Hội Khuyến học quận – phường đã vận động và trao tặng 2.156 học bổng khuyến học, khuyến tài (trong đó có 287 học bổng 1&1) cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1.691 tỉ đồng.
Qua kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua năm 2017, Hội Khuyến học 15 phường đều đạt loại A, các Chi hội cơ quan trực thuộc đều thực hiện tốt nhiệm vụ. Hội Khuyến học Quận 10 được Hội Khuyến học Thành phố xếp loại Xuất sắc, là đơn vị dẫn đầu Cụm thi đua và được đề nghị tặng Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.
    Những kết quả đạt được trong năm 2017 ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của cán bộ, hội viên Hội Khuyến học Quận 10 đồng thời cũng là sự động viên, khích lệ để các cơ sở Hội tiếp tục phấn đấu, xây dựng những giải pháp tích cực nhằm tiếp tục thực hiện đạt kết quả tốt nhiệm vụ xây dựng, phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội, các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài và đẩy mạnh việc nhân rộng các mô hình học tập, xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp Phường trong năm 2018.
                                                                                                                                                                                                                                       HKH QUẬN 10
  
Hội Khuyến học quận Thủ Đức
Năm 2017 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Quận ủy, UBND Quận. Hội khuyến học đã thể hiện tốt vai trò nồng cốt, liên kết phối hợp chặt chẽ với tất cả các lực lượng xã hội chung tay đóng góp cho sự nghiệp giáo dục ngày một phát triển. Hội khuyến học Quận báo cáo các mặt hoạt động của phong trào khuyến học khuyến tài xây dựng xã hội học tập trong năm 2017.
 Nhằm kiểm điểm đánh giá những mặt làm được, những mặt còn hạn chế, rút kinh nghiệm để hoạt động tốt hơn trong thời gian tới. Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968; chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất  năm 2018, ngày 21/12/2017, Hội Khuyến học Quận Thủ Đức đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị đã giao lưu với 03 điển hình các phong trào của Hội để chia sẻ kinh nghiệm những mô hình hoạt động hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị ẩn- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP.Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo, Bà Nguyễn Thị Ẩn đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả Hội Khuyến học quận Thủ Đức đã đạt được trong năm qua, đồng thời định hướng một số hoạt động thiết thực để hoạt động của Hội trong thời thời gian tới đạt chất lượng, hiệu quả hơn.
Nhân dịp này, 29 tập thể, và 38 cá nhân có những đóng góp tích cực cho hoạt động khuyến học, khuyến tài của quận Thủ Đức trong năm qua đã được khen thưởng gồm có: 01 tập thể và 02 cá nhân được nhận Bằng khen Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam;  12 tập thể và 09 cá nhân được nhận Giấy khen của Hội Khuyến học Thành phố, 16 tập thể  và 27 cá nhân được nhận Giấy khen của UBND quận Thủ Đức.
                                                                                                                                                                                                                        Thanh Tâm
Hội Khuyến học huyện Nhà Bè
- Ngày 29/01/2018, Hội KH Huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018;
- Đến tham dự hội nghị tổng kết: có Ông Bùi Hòa An – Phó chủ tịch Thường trực UBND Huyện; Ông  Văn Công Minh – Phó Trưởng Phòng Nội vụ; Ông Phạm Văn Mỹ - Phó trưởng ban Dân Vận Huyện ủy; ông, bà UVBCH HKH huyện, PCT UBND, Chủ tịch, PCT Hội KH 7 xã, thị trấn;  Chi hội trưởng chi hội KH khu phố, ấp…

- Tại hội nghị tổng kết: Bà Trần Thị Bích Liên – PCT HKH huyện báo cáo tóm tắt công tác khuyến học năm 2017; 05 tham luận của Hội cơ sở kinh nghiệm, cách làm: về công tác phát triển hội viên địa bàn dân cư; đăng ký và đạt danh hiệu gia đình học tập, thực hiện tốt tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học …
- Hội nghị đã khen thưởng: Hội KHTP: 12 tập thể và 10 cá nhân; UBND Huyện khen 15 tập thể Chi hội khuyến học và 14 cá nhân
                                                                                                                                                                                                                                           HKH Nhà Bè
 Hội Khuyến học Quận 2
Sáng ngày 6/01/2018, tại Hội trường Trung tâm hành chính quận, Hội Khuyến học Quận 2 tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tổ chức khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trong năm 2017.
Đến tham dự:
Về phía Hội Khuyến học thành phố: Ông Nguyễn Khắc Mai - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Hội Khuyến học thành phố Hồ Chí Minh
Về phía Quận 2:
      Đồng chí Nguyễn Phúc Huy Tùng - Quận ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT; Đồng chí Nguyễn Duy Quỳnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Đồng chí Trần Thị Xuân Hương - Phó Trưởng phòng LĐTB và XH;      Đồng chí Trần Văn Thạnh - Phó trưởng phòng VHTT; Đồng chí Trần Hoài Thảo - Phó Bí thư Quận đoàn; Đồng chí Dương Thị Cẩm Tú - Phó trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch; Đ/c Võ Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch HLHPN Quận;  Đ/c Nguyễn Thị Tuyết Nghĩa - UV Ban Thường trực UBMTTQVN quận
     Các Ông Bà trong Ban Thường vụ, BCH Hội Khuyến học Quận, đại diện cho Đảng ủy, HĐND, UBND 8 phường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực HKH 8 phường; Chi hội trưởng 14 chi hội Khuyến học trực thuộc HKH quận; Đại diện Cấp ủy, Ban Điều hành 35 khu phố và 1 chung cư trên địa bàn quận
     Bà Nguyễn Thị Chi - Phó chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học Quận 2 trình bày tóm tắt kết quả hoạt động Hội năm 2017, nêu những tồn tại, yếu kém, những nguyên nhân và biện pháp khắc phục đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận 2 năm 2018.


Khen thưởng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tậpcho các đơn vị tiêu biểu
Báo cáo tham luận:
     1/ Tham luận về “Vai trò của cấp ủy, Ban điều hành khu phố đối với hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập” của cấp ủy, Ban điều hành Khu phố 6 phường Bình Trưng Tây.
      2/ Tham luận về nội dung “Gia đình học tập góp phần xây dựng xã hội học tập” của gia đình Bà Đào Thị Liễu, Khu phố 4, phường Bình An.
Thay mặt lãnh đạo HKH thành phố Hồ Chí Minh, Ông Nguyễn Khắc Mai đã biểu dương những kết quả, những điểm mới mà HKH quận 2 đã làm được trong năm 2017 đồng thời lưu ý HKH quận 2 cần khắc phục về công tác tổ chức (quận 2 hiện tại chưa có Chủ tịch Hội chuyên trách). Kiến nghị Quận ủy, UBND quận quan tâm hơn nữa đến hoạt động của Hội.
Ông Nguyễn Phúc Huy Tùng - Quận ủy viên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đại diện cho Quận ủy, UBND Quận phát biểu cùng Hội nghị.
Bà Nguyễn Thị Chi thay mặt Ban Thường trực HKH quận 2 tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thành Hội, của lãnh đạo quận và hứa sẽ tiếp tục tham mưu với Quận ủy, HĐND, UBND Quận để thực hiện tốt những ý kiến chỉ đạo mà Thành Hội nêu ra.
         Đã khen thưởng các tập thể và cá nhân tích cực đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Quận năm 2017 và trao học bổng cho 14 em HSSV có hoàn cảnh khó khăn, quyết tâm vươn lên, học giỏi, chăm ngoan.


Công ty Cổ phần đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh trao học bổng cho học sinh, sinh viên.
          Nhà tài trợ Công ty Cổ phần đầu tư Kỹ thuật Berjaya Gia Thịnh hỗ trợ cho công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận 2 thông qua việc trao Học bổng “Tài năng trẻ” cho 20 học sinh, sinh viên Quận 2 (5.000.000 đồng/suất).
                                                                                                                                                                                                                                     HKH Quận 2
 
Hội Khuyến học Quận 7
Trong khí thế sôi nổi kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 hòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chuẩn bị đón Xuân Mậu Tuất - 2018, ngày 07/02/2018, Hội Khuyến học Quận 7 đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị đã giao lưu với 05 điển hình các phong trào của Hội để chia sẻ kinh nghiệm, những mô hình hoạt động hiệu quả.


Ông Hà Sơn, Phó Bí thư- Trưởng Ban Dân vận Quận ủy trao GK cho các cá nhânxuất sắc
Bà Lê Minh Ngọc - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học TP.Hồ Chí Minh đã đến dự và phát biểu chỉ đạo, Bà Lê Minh Ngọc đánh giá cao sự nỗ lực và những kết quả Hội Khuyến học quận 7 đã đạt được trong năm qua, đồng thời định hướng một số hoạt động thiết thực của Hội trong thời thời gian tới đạt chất lượng, hiệu quả hơn.
Nhân dịp này, 66 tập thể, và 63 cá nhân có những đóng góp tích cực cho hoạt động khuyến học, khuyến tài của quận 7 trong năm qua đã được khen thưởng gồm có: 02 tập thể và 02 cá nhân được nhận Bằng khen Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam,  10 tập thể và 08 cá nhân được nhận Giấy khen của Hội Khuyến học Thành phố, 16 tập thể - 26 cá nhân được nhận Giấy khen của UBND quận 7, 40 tập thể và 29 cá nhân được nhận Giấy khen của Hội Khuyến học quận 7.
                                                                                                                                                                                                                           Thanh Hoa
 Hội Khuyến học Quận 4
          Sáng ngày 01/02/2018, Hội Khuyến học Quận 4 tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đến dự có các đồng chí Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch Hội khuyến học, Phó Chủ tịch Hội khuyến học 15 phường, chi hội khuyến học các cơ quan, trường học, 15 doanh nghiệp, 7 mạnh thường quân và các tập thể cá nhân nhận khen thưởng, tổng sổ đại biểu tham dự là 152 người. Hội nghị vinh dự đón tiếp Bà Nguyễn Thị Ẩn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh; Ông Phạm Minh Tuấn, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy, Phó Chủ tịch HĐND Quận 4; Bà Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND Quận 4. 
Thay mặt Hội Khuyến  học quận, Bà Bùi Ngọc Thu báo cáo kết quả hoạt động của hội năm 2017 với phương châm hướng về cơ sở liên kết phối hợp với các lực lượng xã hội để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
          Thời gian qua, Hội Khuyến học Quận 4 tập trung phối hợp với Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận và phường tiến hành phát động phong trào nuôi heo đất khuyến học tại cơ quan, vận động mỗi cán bộ hỗ trợ học bổng cho một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng đi bộ đồng hành gây quỹ khuyến học. Trong năm 2017, Hội Khuyến học Quận 4 và Hội khuyến học 15 phường đã trao 1.359 suất học bổng cho các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học với số tiền hơn 1 nghìn 500 tỷ đồng. Các trung tâm học tập cộng đồng của phường tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động với nhiều giải pháp thiết thực như: tổ chức hội nghị chuyên đề, hướng nghiệp, dạy nghề đúng đối tượng; vận động 100% cán bộ, hội viên tham gia các hoạt động học tập suốt đời tại địa phương; phát huy vai trò các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập. Công tác tuyên truyền xây dựng cộng đồng học tập, gia đình học tập được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 
         Các tham luận của hội khuyến học phường 3, chi bộ khu phố 2 phường 6, trường Tăng Bạt Hổ A, chi hội khuyến học Trung Tâm thể dục Thể thao minh chứng cho công tác khuyến học ủa quận.                 
         Bà Nguyển Thị Ẩn, Phó Chủ  tịch Hội khuyến học Thành phô ghi nhận sự nổ lực tâm huyết của Hội khuyến học quận 4  đạt được thành tích tiêu biểu của năm cuối nhiệm kỳ, vượt qua những khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.


Bà Bùi Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND quận 4 phát biểu chỉ đạo
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Trúc Mai, Phó Chủ tịch UBND Quận 4 đề nghị Hội Khuyến học quận cần tập trung nghiên cứu, tạo những nét mới trong việc xây dựng và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng; phát huy vai trò các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng; tiếp tục xây dựng và phát triển quỹ khuyến học của quận. Đồng chí cũng lưu ý, cấp ủy Đảng 15 phường cần tập trung xây dựng nguồn nhân lực làm công tác khuyến học tại địa phương. Công tác tuyên truyền  xây dựng cộng đồng học tập, gia đình học tập cần được tập trung thực hiện, đặc biệt chú trọng tuyên dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc xây dựng các mô hình học tập.  
         Thay mặt Hội khuyến học quận, Bà Bùi Ngọc Thu Phó Chủ tịch hội khuyến học quận tiếp thu ý kiến chỉ đạo của của lãnh đạo. Hội khuyến học quận sẽ bổ sung vào chương trình phương hướng hoạt động năm 2018, để hoạt động khuyến học khuyến tài quận 4 đạt thành tích tốt hơn

         Dịp này, có 9 tập thể và 7 cá nhân được nhận Giấy khen của Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh, 31 tập thể và 18 cá nhân được nhận Giấy khen của UBND Quận 4, 32 tập thể và 20 cá nhân được nhận Giấy khen của Hội Khuyến học Quận 4 vì đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017.
                                                                                                                                                                                                   HỘI KHYẾN HỌC QUẬN 4

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 11 TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2017
     Hoạt động công tác Khuyến học, khuyến tài tại quận 11 được nhiều thuận lợi do nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận và sự phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể chính trị trong quận và phường. Công tác tuyên truyền, vận động được chú trọng và ý thức tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời của các tầng lớp nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Hội Khuyến học ( HKH ) quận đã tổ chức các buổi tập huấn cho các cấp ủy các chi, đảng bộ, các ban ngành đoàn thể. Ngoài ra tại các phường còn tổ chức thêm các chuyên đề như: Luật phòng chống bạo lực trong gia đình, luật phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm…Hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng tiếp tục được củng cố, giao lưu trao đổi kinh nghiệm hoạt động với trung tâm học tập cộng đồng các phường, xã của quận huyện bạn. HKH còn tuyên truyền các hộ gia đình nuôi heo đất để gây quỹ chăm lo việc học của chính con em gia đình và học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Toàn quận đã nuôi được trên 9000 con heo đất với số tiền lên đến trên 7 tỷ đồng., Thực hiện Thông tư 44/TT/BGDDT của Bộ Giáo dục và đào tạo về đánh giá, xếp loại : “ Cộng đồng học tập” cấp xã. Phường 6 đã thực hiện tốt việc triển khai, tổ chức, đánh giá, xếp loại. Phường 12 thì xây dựng tốt mô hình Câu lạc bộ” Gia đình hiếu học” tại 4 chi hội khu phố. Phường 3 tử phường khá đã vươn lên suất sắc trong việc phấn đấu thực hiện các tiêu chí thi đua của HKH quận…

     Được biết hiện nay HKH có 26.348 hội viên, trong đó số Hội viên là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam : 2915 người. Có 177 chi hội khuyến học. Số Tổ dân phố có chi hội khuyến học là 859.
     Trong phần phát biểu tại Hội nghị Tổng kết công tác Khuyến học năm 2017 vào sáng ngày 18/11/2017, Bà Dương Thị Trúc Bạch - Phó chủ tịch HKH thành phố đã lưu ý trong thời gian tới, công tác truyên truyền phải đúng đối tượng; phải tới các trường học và sơ kết các gương điển hình thực hiện xây dựng các mô hình học tập. Trong dịp này đã có 16 tập thề và 07 cá nhân được HKH thành phố khen thưởng vì đã đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập năm 2017.
                                                                                                                                                                                                                          LÊ ĐÌNH THẢO
HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG TÂN PHÚ, QUẬN 9
Tổng kết công tác khuyến học – Tuyên dương khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi các cấp  học và trao học bổng năm 2017
Vừa qua, Hội Khuyến học phường Tân Phú tổ chức “Hội nghị“ Tổng kết công tác khuyến học – Tuyên dương khen thưởng học sinh, sinh viên giỏi các cấp  học và trao học bổng ” năm 2017.
Đến dự Ngày hội về phía Quận có bà Nguyễn Thị Minh Mẫn - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học Thành phố, Chủ tịch Hội Khuyến học Quận và các ông bà trong Ban Thường trực Hội, Ông Nguyễn Văn Quí – Phó Trưởng phòng GDĐT Quận; Về phía phường có ông Trần Công Hiếu, Phó Chủ tịch HĐND phường, Ông Huỳnh Diệp Lợi - Phó Chủ tịch UBND phường. Ngoài ra, còn có các ông bà đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Chi ủy, Ban Điều hành các khu phố, đại diện các ban ngành, đoàn thể phường, Chi, tổ Hội Khuyến học trên địa bàn phường và các nhà hảo tâm mạnh thường quân, Đặc biệt, dự họp còn có học sinh - sinh viên được nhận khen thưởng và học bổng năm 2017 .
Theo báo cáo Tổng kết của Hội Khuyến học phường, trong năm 2017 Hội Khuyến học phường đã có nhiều chuyển biến như tổ chức tuyên truyền về Quyết định số 281/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020"  Quyết định số 89/-TTg ngày 9/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”, Quyết định 448/-KHVN của Hội Khuyến học Việt NamQuyết định Ban hành “Bộ tiêu chí và Hướng tổ chức đánh giá, công nhận các Danh hiệu “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” cấp thôn/bản/ấp/tổ dân phố hoặc tương đương, “Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý giai đoạn 2016-2020, Thông tư số  44/2014-TT-BGDĐT, ngày 12/12/2014 Quy định về đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp xã tại các cuộc họp khu phố, tổ dân phố, trên hệ thống loa phát thanh của phường; xây dựng mới 2 tổ khuyến học, phát triển hội viên được 1.363 người, thực hiện nuôi heo đất tiết kiệm được 145 con với số tiền 167.514.000đ, trao 102 suất học bổng trị giá 113.300.000đ…., Được Quận đánh giá là phường dẫn đầu cụm thi đua.
Phát biểu tại hội nghị, Ông Phạm Văn Khuyến đã đánh giá cao kết quả công tác khuyến học của phường Tân Phú đã giúp cho mọi người, mọi lứa tuổi được học tập. Đồng thời, Hội Khuyến cũng đề nghị Đảng ủy, Ủy ban nhân dân phường tạo điều kiện thuận lợi để Hội Khuyến học thành phố thực hiện Phương án khảo sát Thành phố học tập, ngày 15/11/2017 của Hội Khuyến học Thành phố về “ Đề tài nghiên cứu đề xuất mô hình tổng thể về Thành phố học tập tại thành phố Hồ Chí Minh ” theo Quyết định số 775/QĐ-SKHCN ngày 31/8/2017 tại phường Tân Phú theo chỉ đạo của  Quận ủy tại Công văn số 447-CV/QU ngày 22/12/2017; góp phần xây dựng phường đô thị văn minh, phường học tập. 
Thay mặt Lãnh đạo phường, ông Huỳnh Diệp Lợi cũng ghi nhận đóng góp đáng kể của Hội Khuyến học và yêu cầu tập trung thực hiện các chỉ đạo của Hội Khuyến học Quận và chuẩn bị các văn kiện nhân sự để tổ chức Đại hội Hội Khuyến học đúng thời gian quy định.
Kết thúc Ngày hội, Ông Nguyễn Văn Đệ –Chủ tịch Hội Khuyến học phường đã thay mặt cho cán bộ, hội viên Hội khuyến học phường hứa tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Hội Khuyến học Quận, Lãnh đạo Phường thực hiện tốt nhất những nhiệm vụ được giao; góp phần vào việc xây dựng Quận 9 thành Quận học tập và Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông 
                                                                                                                                                                                                                       QUANG DUY - HKH QUẬN 9

Các tin khác

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC