BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ CẦN GIỜ
TỔNG KẾT PHONG TRÀO
“TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC”
2007-2017

Để thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng đơn vị học tập tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ; trong những năm qua, các hoạt động của phong trào học tập suốt đời tại đơn vị được lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo thực hiện, trong đó đặc biệt quan tâm phong trào “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”.
           Hằng năm, Chi hội Khuyến học Ban Quản lý Rừng phòng hộđã phát động đến 11 tổ hội, các hộ gia đình Cán bộ công chức và hộ giữ rừng hưởng ứng phong trào nuôi heo đấtkhuyến học, lấy mốc từ ngày 19/5 năm trước đến 19/5 năm sau. Qua đó, Chi Hội Ban quản lýcùng 11 tổ hội hưởng ứng và duy trì tốt phong trào tại Chi, Tổ hội.  

           Kết quả giai đoạn từ năm 2007-2011 (5 năm) là: tổng số heo đất 12 con , số tiền tiết kiêm 8.460.000 đồng. Sau 5 năm (2011-2017) là 7 con với số tiền tiết kiệm 11.942.000 đồng.Trong 10 năm qua, Chi hội khuyến học đã khen thưởng 395 suất cho Cán bộ công chức, con em Cán bộ công chức và hộ giữ rừng với tổng số tiền  là147.694.000 đồng; trong đó tiền khen thưởng được sử dụng từ nguồn quỹ tiết kiệm nuôi heo đất tại đơn vị và các nguồn thu đóng góp xây dựng quỹ khuyến học từ cán bộ công chức cùng với sự ủng hộ của các mạnh thường quân.

           Qua kết quả trên cho thấy, với sự chỉ đạo và sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy, lãnh đạo Ban quản lý rừng phòng hộ và sự hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ công chức tại đơn vị nên phong trào “ Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” được thực hiện tốt; qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của Tổ Hội, các hộ gia đình đối với việc chăm lo học hành cho con em. Phong trào được nhân rộng cũng là nhờ công tác tuyên truyền vận động của Hội Khuyến học cấp trên, Ban Chấp hành Chi Hội và hội viên Chi hội khuyến học.

Các tin khác

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC