HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CẦN GIỜ
TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC
XÃ TAM THÔN HIỆP

Hàng năm, chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất Khuyến học” nhằm thực hiện công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã luôn được Cán bộ, hội viên Hội khuyến học xã xác định là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội.
Từ đó, việc thực hiện tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học luôn là động lực thúc đẩy công tác chăm lo sự nghiệp giáo dục vì thế hệ tương lai của con em, thích ứng với thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế.
Để thực hiện thắng lợi nội dung trên, BCH. Hội khuyến học xã Tam Thôn Hiệp phát động phong trào vận động “Tiết kiệm nuôi heo đất Khuyến học”  hằng năm trong các cơ quan, đơn vị và nhân rộng những tập thể, cá nhân hội viên có thành tích cao nhất trong việc “Tiết kiệm nuôi heo đất Khuyến học”  để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển chung của địa phương.

Kết quả từ chương trình  “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” năm 2017 (từ 19/5/2016 đến 19/5/2017) : số heo nuôi là 399 con, tổng số tiền: 360.103.000đ (Viết bằng chữ:Ba trăm sáu mươi triệu một trăm lẻ ba ngàn đồng.).
Cụ thể:
Trường MN.TTH                     26 con         Tổng cộng : 31.840.000 đồng
Trường Tiểu học :                   24 con         Tổng cộng: 8.829.000 đồng.
Trường THCS:                        25 con         Tổng cộng: 15.739.000 đồng
Chi hội công giáo:                   15 con         Tổng cộng: 22.500.000 đồng.
Chi hội cơ quan:                      01 con         Tổng cộng: 22.340.000 đồng
Hội Cựu Chiến Binh                10 con         Tổng cộng:42.610.000 đồng
Hội Chữ Thập đỏ                     03 con        Tổng cộng: 3.750.000 đồng
Chi hội Ấp An Lộc                   112 con       Tổng cộng 157.045.000 đồng
Chi hội Ấp An Hòa:                   82 con       Tổng cộng: 142.300.000 đồng
Chi hội An Phước:                    75 con        Tổng cộng: 55.600.000 đồng.
Chi hội Ấp Trần Hưng Đạo       26 con        Tổng cộng: 37.550.000 đồng.
Hội Khuyến học xã Tam Thôn Hiệp căn cứ vào kết quả thu hoạch từ nguồn “Tiết kiệm nuôi heo đất Khuyến học” năm 2017 vận động mọi thành phần tiếp tục nhân rộng mô hình trên để kết quả thu hoạch từ nguồn tiết kiệm sẽ thiết thực trong việc chăm lo học tập cho con em mình trong thời gian tới đạt nhiều kết quả tốt hơn./.
 
 

Tác giả bài viết: HKH HUYỆN CẦN GIỜ

Các tin khác

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC