HỘI KHUYẾN HỌC P. BÌNH HƯNG HÒA, Q. BÌNH TÂN
10 NĂM THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH “ TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC ”

Hàng năm, thực hiện chương trình “ Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học ” do Hội Khuyến học quận Bình Tân phát động.
Hội Khuyến học phường Bình Hưng Hòa đã tuyên truyền vận động các tổ chức các đoàn thể khu phố và toàn thể nhân dân thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiết kiệm nuôi heo đất thực trong các cuộc họp của phường của khu phố và tổ dân phố; thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các chi hội từng tháng, từng quý tích cực “ nuôi heo”. Trên cơ sở đó đã đã giúp đỡ được nhiều mãnh đời cơ nhỡ, gia đình khó khăn có điều kiện để con em họ cắp sách đến trường. Phường hội hỗ trợ các gia đình hội viên khó khăn một phần kinh phí mua heo đất và mồi ban đầu.
             Qua 10 năm thực hiện chương trình “ Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học ”phường Bình Hưng Hòa đã đạt được 14.517.791.000 đồng, cụ thể như sau :

 
Năm 2007 Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Năm 2011
63 59.738.000 72 73.859.000 199 211.742.000 200 219.742.000 210 213.742.000
                   
 
Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
2.512 226.138.000 1.102 81.180.000 1.350 1.925.000.000 1.381 6.149.000.000 2.259 5.355.650.000
                   
 
            Tổng cộng ủng hộ lại quỹ khuyến học từ năm 2013 đến nay 37.625.000 đồng.

Tác giả bài viết: HKH QUẬN BÌNH TÂN

Các tin khác

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC