HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG 5 - QUẬN 11

Chương trình tiết kiệm nuôi heo đất là một chương trình được thực hiện phù hợp với lòng dân mang ý nghĩa rất lớn trong đời sống hằng ngày, từ nguồn tiết kiệm này nhiều em đã thành đạt và ra trường không những góp phần xây dựng đất nước mà gia đình nhiều em đã thoát nghèo vươn lên trong cuộc sống.
Trong 10 năm thực hiện chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” các ban ngành, các Chi tổ hội, trường học đã thực hiện tiết kiệm nuôi heo đất như sau:

Năm thực hiện Tổng số heo đất Tổng số tiền tiết kiệm
Năm 2007 277 45.500.000
Năm 2008 2.815 47.850.000
Năm 2009 2.860 47.895.000
Năm 2010 2.915 55.735.000
Năm 2011 2.972 55.958.000
Năm 2012 3.016 60.785.000
Năm 2013 3.201 73.915.000
Năm 2014 3.462 85.850.000
Năm 2015 3.689 90.791.000
Năm 2016 3.752 120.598.000
Năm 2017 3.816 1.730.780.000
Tổng cộng 35.457 2.415.657.000
 

Tác giả bài viết: HKH Q.11
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC