HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 11
Tổng kết 10 năm chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”
(2007-2017)

1. Các đơn vị tham gia chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”
·        Số phường: 16/16 phường của quận (đạt tỉ lệ 100%)
·        Số khu phố: 63/63 khu phố của quận (đạt tỉ lệ 100%)
·        Tổng số heo (lon sữa, hộp nhựa, hộp giấy, sổ tiết kiệm): 34.149 con. Tổng số tiền: 26.852.000.000đ
·        Tổng số sổ tiết kiệm (dành riêng cho chương trình khuyến học): 532 sổ. Tổng số tiền là:4.030.000.000đ
·        Tổng số tiền tiết kiệm: 30.882.000.000đ
·        Số trường học: 44/454 trường học của quận (đạt tỉ lệ 97,77%; số lớp: 530/577 lớp của cá trường trong quận (đạt tỉ lệ 91,85%); tổng số heo: 30.500 con. Tổng số tiền :1.580.000.000đ
·        Số cơ quan, ban ngành, xí nghiệp: 36; tổng số heo:2.750; tổng số tiền:1.750.325.610đ
·        Tổng cộng tổng số heo: 67.399. Tổng số tiền: 30.182.325.610đ

2.     Các đơn vị tích cực tham gia chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”
·        Trường Tiểu học Trưng Trắc
·        Trường Tiểu học  Phùng Hưng
·        Phường 4, 5, 6, 11, 13, 14
·        Liên đoàn Lao động quận 11

3.     Nhận xét đánh giá
a/ Mặt mạnh:
·        Phong trào “ Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” là một phong trào mang tính nhân văn, có ý nghĩa to lớn nên được nhiều người ủng hộ tham gia
·        Hội Khuyến học quận và cơ sở thường xuyên tuyên truyền đến hội viên ý nghĩa và hiệu quả của chương trình. Nhận thức về ý nghĩa tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học của cán bộ, hội viên đã được nâng lên, càng ngày càng có nhiều hội viên tham gia, chất lượng việc nuôi heo đất tốt hơn. Từ việc tăng số lượng heo đến sổ tiết kiệm; từ người lớn đến các em nhỏ, học sinh cũng dành tiền tiết kiệm để bỏ ống heo.
 b/ Hạn chế:
·        Tuy nhiên cũng còn một số ít cơ sở Hội chưa quan tâm đúng mức đến việc phát động, tổ chức khui heo đất; hằng năm chưa khen thưởng, động viên kịp thời đến cá nhân, tập thể làm tốt việc tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học.
·        Chất lượng thực hiện chương trình giữa các phường trong quận, khu phố, tổ dân phố trong các phường chưa đồng đều.
                                                              


 

Tác giả bài viết: Vũ Thị Thân - Chủ tịch HKH Q.11
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC