HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN BÌNH TÂN – GIẤY KHEN HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ
THÀNH TÍCH 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “ TKNHĐKH”
( Tháng 5/2007 – Tháng 5/2017 )

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 1. Chi hội cơ quan, đơn vị, trường trực thuộc Hội Khuyến học quận: Khoảng giữa tháng 5 hàng năm, Hội Khuyến học quận Bình Tân tổ chức khui heo tập trung của các tập thể và cá nhân các Chi hội Khuyến học trực thuộc, các tập thể chi hội cơ quan và hội viên các Chi hội trực thuộc hội Khuyến học quận đem heo đến khui tập trung.
Còn lại, các chi hội chưa đến kịp sẽ khui tại đơn vị mình và báo cáo kết quả về Hội Khuyến học quận. Dịp này, Hội Khuyến học quận tặng mỗi đơn vị tham gia 01 con heo đất mới và mồi cho heo 20.000 đồng để đơn vị tiếp tục nuôi cho chương trình năm tới.
              - Chi hội trường THPT toàn quận có 05 trường, 202/202 lớp tham gia.
              - Chi hội cơ quan trực thuộc Quận Hội có 34/34 tập thề .
 2. Ngày hội khui heo đất của khu phố 10 Phường .
  -   130/130 Khu phố tham gia
  - Chi hội trường MN, TH,THCS toàn quận có 69/69 trường, 2.105/2.105 lớp tham gia.
              - Chi hội cơ quan trực thuộc Phường 100% tập thể .

 3. Kết quả đạt được trong 10 năm:
    - Năm 2007 là năm đầu tiên hưởng ứng Chương trình của Thành phố, toàn Hội Khuyến học quận Bình Tân có 468 heo với số tiền 312.127.000 đồng.
    - Kết quả tăng dần hàng năm, riêng năm 2016 ( khui tháng 5/2017) được 21.625 con heo và sổ tiết kiệm với số tiền 24.516.470.000 đồng
                   Tổng cộng 10 năm 123.893 con heo và sổ tiết kiệm với số tiền 84.162.350.000 đồng .
                               ( Số liệu cụ thể từng năm có thống kê kèm theo )
  4 . Ủng hộ quỹ khuyến học:
    Từ năm 2007 đến năn 2012, Hội Khuyến học Bình Tân chưa phát động sâu rộng việc ủng hộ cho quỹ khuyến học nên số tiền ủng hộ không cao và không đưa vào thống kê.
    Năm 2013 ( khui tháng 5/2014) Hội Khuyến học quận chỉ đạo Hội Khuyến học Phường và Chi hội trực thuộc bắt đầu tuyên truyền đẩy mạnh việc ủng hộ học bổng từ heo đất được 32.248.000 đồng.
    Năm 2014 được 43.435.000 đồng.
    Năm 2015 được 95.262.000 đồng
    Năm 2016 ( khui tháng 5/ 2017 ) các Phường và quận nhận ủng hộ học bổng từ heo đất được 143.239.000 đồng.            
Tổng kinh phí ủng hộ quỹ khuyến học trong 4 năm được 314.184.000 đồng. Trong đó, Hội Khuyến học phường Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Trị Đông A, An Lạc luôn đi đầu trong chương trình.            
 

Tác giả bài viết: HKH QUẬN BÌNH TÂN
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC