Hội khuyến học Phường 16 quận Gò Vấp

10 năm duy trì, vận động phát triển phong trào
“Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”

Hội khuyến học Phường 16 luôn quan tâm duy trì, vận động phát triển phong trào “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước. Hàng năm luôn duy trì tốt việc tổ chức ngày hội khui heo tại các chi hội khu phố, trường học và tại Phường với số lượng heo và tiền năm sau cao hơn năm trước. Năm 2007: Phường có 86 heo, số tiền 24.667.300 đồng, đến năm 2016: số heo được nâng lên 381 heo, số tiền 465.925.000 đồng.
Từ nguồn Quỹ của phong trào “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” và nguồn Quỹ khuyến học do các đơn vị, cá nhân đóng góp, trong 10 năm qua đã cấp trên 1500 suất học bổng khuyến học, khuyến tài với tổng số tiền trến  2 tỳ đồng;  Riêng năm học 2017-2018. Hội đề xuất Quận hội cấp: 6 suất học bổng khuyến tài 1&1; Phường cấp 257 suất)


HKH phường 16 quận Gò Vấp chuẩn bị quà tặng học sinh từ nguồn tiết kiệm nuôi heo đất
  Phong trào “ tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” của Hội khuyến học phường 16 đã tác động tích cực đến công tác phát triển hội viên, đạt chỉ tiêu 11,3%/TS dân toàn Phường; việc xây dựng các mô hình học tập đạt cao so với số đăng ký (95% Gia đình học tập; 100% Đơn vị học tập; 100% Cộng đồng học tập ( khu phô); xây dựng thành công cộng đồng học tập cấp phường đạt loại tốt ( năm 2016).
  Với những thành tích đã đạt được, Hội khuyến học Phường 16 đã được nhận khen thường: Bằng khen Ủy ban nhân dân Thành phố 2012 ; Bằng khen Trung ương Hội Khuyến học VN năm 2014, 2015; Giấy khen Hội Khuyến học Thành phố 2016 và nhiều giấy khen của Quận.

Tác giả bài viết: HKH Quận Gò Vấp

Các tin khác

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC