HỘI KHUYẾN HỌC XÃ THÁI MỸ - H.CỦ CHI
Phong trào nuôi heo đất khuyến học xã Thái Mỹ

HỘI KHUYẾN HỌC XÃ THÁI MỸ - H.CỦ CHI Phong trào nuôi heo đất khuyến học xã Thái Mỹ

Trong 10 năm qua Hội khuyến học xã Thái Mỹ đã thực hiện tốt phong trào “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” do Hội khuyến học Thành phố phát động. Đây là một phong trào hết sức thiết thực, giúp cho các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh nghèo, khó khăn đáp ứng phần nào trong học tập, tránh đi việc các em bỏ học nửa chừng, nên cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể đến các tầng lớp nhân dân đều phải chăm lo cho thế hệ trẻ.

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CỦ CHI
BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM CHƯƠNG TRÌNH 
“TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC”

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CỦ CHI BÁO CÁO TỔNG KẾT 10 NĂM CHƯƠNG TRÌNH “TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC”

KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 1/ Về mặt nhận thức: Nhờ có kế hoạch phổ biến, tuyên truyền rộng rãi nên đông đảo cán bộ, nhân dân, học sinh quán triệt và tham gia tích cực chương trình. Nhân dân đã hiểu rõ ý nghĩa tốt đẹp của chương trình, từ đó tham gia hưởng ứng tích cực để chăm lo việc học tập của con, cháu.

HỘI KHUYẾN HỌC P. BÌNH HƯNG HÒA, Q. BÌNH TÂN                                           
10 NĂM THỰC HIỆN 
CHƯƠNG TRÌNH “ TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC ”

HỘI KHUYẾN HỌC P. BÌNH HƯNG HÒA, Q. BÌNH TÂN 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “ TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC ”

Hàng năm, thực hiện chương trình “ Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học ” do Hội Khuyến học quận Bình Tân phát động.

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN BÌNH TÂN – GIẤY KHEN HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ
THÀNH TÍCH 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “ TKNHĐKH”
( Tháng 5/2007 – Tháng 5/2017 )

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN BÌNH TÂN – GIẤY KHEN HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ THÀNH TÍCH 10 NĂM THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH “ TKNHĐKH” ( Tháng 5/2007 – Tháng 5/2017 )

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 1. Chi hội cơ quan, đơn vị, trường trực thuộc Hội Khuyến học quận: Khoảng giữa tháng 5 hàng năm, Hội Khuyến học quận Bình Tân tổ chức khui heo tập trung của các tập thể và cá nhân các Chi hội Khuyến học trực thuộc, các tập thể chi hội cơ quan và hội viên các Chi hội trực thuộc hội Khuyến học quận đem heo đến khui tập trung.

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN GÒ VẤP

GƯƠNG SÁNG NỬ TU TRONG PHONG TRÀO 10 NĂM
“TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC” quận Gò Vấp

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN GÒ VẤP GƯƠNG SÁNG NỬ TU TRONG PHONG TRÀO 10 NĂM “TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC” quận Gò Vấp

Ni trưởng Thích Nữ Minh Liên (Thế danh Lê Thị Thôi) – Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học nử tu Tịnh xá Ngọc Phương phường 1 quận Gò Vấp là Gương sáng rất đáng trân trọng trong phong trào“Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” trên địa bàn quận.

Hội khuyến học Phường 16 quận Gò Vấp

10 năm duy trì, vận động phát triển phong trào 
“Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”

Hội khuyến học Phường 16 quận Gò Vấp 10 năm duy trì, vận động phát triển phong trào “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”

Hội khuyến học Phường 16 luôn quan tâm duy trì, vận động phát triển phong trào “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” đạt kết quả năm sau cao hơn năm trước. Hàng năm luôn duy trì tốt việc tổ chức ngày hội khui heo tại các chi hội khu phố, trường học và tại Phường với số lượng heo và tiền năm sau cao hơn năm trước. Năm 2007: Phường có 86 heo, số tiền 24.667.300 đồng, đến năm 2016: số heo được nâng lên 381 heo, số tiền 465.925.000 đồng.

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN GÒ VẤP - GIẤY KHEN HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ
10 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO
“TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC”

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN GÒ VẤP - GIẤY KHEN HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ 10 NĂM THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC”

Phong trào: “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” luôn được Hội khuyến học quận duy trì phát động và nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức Hội cơ sở, của các đơn vị, hộ gia đình và cá nhân, Qua phong trào đã xây dựng được ý thức tiết kiệm, tạo điều kiện chăm lo khuyến học, khuyến tài cho các em học sinh, sinh viên học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn.

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 4 ... 16 17 18  Trang sau
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC