Tấm gương về học tập suốt đời của ông Nguyễn Thiện

Tôi sinh ra và lớn lên ở vùng đất giàu truyền thống hiếu học, từ bậc tiểu học đến bậc trung học tôi được học trong các trường kháng chiến đến bậc đại học tôi được học ở nước ngoài (Liên Xô cũ). Công ơn của Đảng của Bác không bao giờ phai nhạt trong đời tôi. Sự chịu khó quyết tâm học tập và sự phấn đấu rèn luyện không ngừng về tư tưởng đạo đức cách mạng theo gương Bác là một phần lớn đưa tôi đến thành đạt, trở thành một cán bộ khoa học kỹ thuật, một cán bộ quản lý, góp một phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
           Lúc về hưu tôi vẫn không ngừng học tập (chính trị, thời sự, khoa học kỹ thuật, ngoại ngữ v.v…)và đảm trách nhiều công việc thuộc nhiều lĩnh vực công tác ở địa phương. Tôi đã cố gắng hoàn thành thật tốt những nhiệm vụ được giao, tôi đã được nhận các kỷ niệm chương.
     -  “Tuổi cao gương sáng” của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam;
     -  “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
     -   “Vì sự nghiệp Khuyến học” của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.
     - Và nhiều bằng khen, giấy khen của Trung ương, Thành phố, Quận và phường.
      Vợ tôi cũng là cán bộ kháng chiến, cán bộ hưu trí. Tuy bị bệnh tật, tuổi già sức yếu vẫn năng nỗ học tập như tôi. Vợ chồng tôi có hai con (một trai, một gái) và 5 cháu nội, ngoại. Với truyền thống hiếu học của gia đình, các con cháu đều là học sinh giỏi liên tục từ lớp 1 trở lên. Hai con đã trưởng thành trong học tập (1 giảng viên Đại học, 1 Thạc sĩ Kinh tế) đời sống kinh tế được ổn định, có chỗ đứng vững vàng trong địa vị xã hội. Gia đình tôi được bình chọn là gia đình văn hóa, gia đình hiếu học liên tục nhiều năm liền.
 
                    
           Ông Nguyễn Thiện dự thi cán bộ khuyến học giỏi 2014
 
       Là một cán bộ khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý thời đương chức, lúc về hưu được nhận nhiều công việc ở các lĩnh vực công tác khác nhau, có ít nhiều kinh nghiệm trong cuốc sống, trong công tác vận động quần chúng. Trong lĩnh vực khuyến học tôi vừa là ủy viên ban chấp hành Hội khuyến học phường, vừa là chi hội trưởng Khuyến học ở khu phố. Quán triệt tinh thần Chỉ thị 11/CT-TW ngày 13/4/2007 và Chương trình Hành động của số 27/Ctr-TW ngày 30/11/2007 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Chi bộ Đảng khu phố, các ban điều hành tổ dân phố và sự đồng thuận của nhân dân nên trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng gia đình hiếu học ở khu phố đạt nhiều thành tích ngày càng tiến bộ rõ rệt.
       Trong khuyến học khu phố đã góp phần vào 3 sáng kiến của Thành phố Hồ Chí Minh về  khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được Hội Khuyến học Việt Nam công nhận và được nhiều Tỉnh thành hội nghiên cứu học tập là: “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”, học bổng Khuyến tài (1&1), xây dựng Gia đình hiếu học…
“Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” chi hội khuyến học khu phố 2 của chúng tôi liên tục nhiều năm liền đoạt giải nhất về phong trào nuôi heo đất khuyến học.
       Trong khuyến tài đã có nhiều mạnh thường quân tài trợ học bổng. Mô hình học bổng khuyến tài (1&1) là một mảng tài trợ học bổng cho một học sinh, gia đình có khó khăn, học giỏi liên tục từ lớp 1 trở lên.
       Chi hội khuyến học khu phố đã góp phần xây dựng gia đình hiếu học đúng với tiêu chí của Hội Khuyến học thành phố đã ban hành. Trong việc xây dựng gia đình hiếu học là một chỉ tiêu quan trọng góp phần đưa khu phố 2 trở thành khu phố văn hóa 8 năm liền.
        Với đà phát triển này khu phố 2 của chúng tôi năm nay đã đăng ký xây dựng khu phố khuyến học.
        Dù tuổi cao, sức khỏe yếu dần, với cương vị là ủy viên Ban chấp hành Hội khuyến học phường, chi hội trưởng chi hội khuyến học khu phố, tôi hứa đem hết sức mình góp phần đưa phong trào khuyến học ở khu phố, ở phường vào hoạt động có nề nếp và hiệu quả.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Học tập suốt đời” tôi xin nguyện nghiêm túc học tập và làm theo gương Bác, góp sức mình vào công cuộc đổi mới của Đảng, phấn đấu cho một nước Việt Nam tiên lên xã hội chủ nghĩa – dâu giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xứng đáng với 18 chữ vàng được Trung ương Đảng tặng cho Người Cao tuổi Việt Nam.
                                   “TUỔI CAO, CHÍ CÀNG CAO, NÊU GƯƠNG SÁNG
                                    VÌ SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC”
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                           Nguyễn Thiện
Chi hội trưởng Chi hội Khuyến học
Khu phồ 2, phường 5, Quận 5, TP.HCM
Giải 2 cá nhân Hội thi cán bộ khuyến học giỏi cấp TP
                                                                                                                                                                                                                                                     
 

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC