Triển khai đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong Gia đình, Dòng họ và Cộng đồng" năm 2015

Ngày 12/3/2014, tại hội nghị giao ban Hội Khuyến học quận huyện quý 1/2014, Thường trực Hội Khuyến học TP. Hồ Chí Minh đã trình bày nội dung Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/2/2014 của Thủ tướng Chính phủ về đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời tring Gia đình, Dòng họ, Cộng đồng” đến năm 2020. Từ tháng 4/2014, Hội Khuyến học TP. Hồ Chí Minh đã có kế hoạch chi tiết khảo sát, chọn quận, huyện làm thí điểm mô hình.
          Ngày 27/2/2015, Thường trực Hội Khuyến học TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai kế hoạch số 11/KH-HKH của Hội Khuyến học TP.Hồ Chí Minh đến Hội Khuyến học 24 quận huyện tiếp tục thực hiện đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong Gia đình, Dòng họ và Cộng đồng đến năm 2020” theo Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 5070/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh.


Ông Nguyễn Huy Cận, Phó Chủ tịch TT Hội Khuyến học TPHCM
dự Hội nghị triển khai đề án 281 tại Phường 16, quận Gò Vấp
         
            Theo kế hoạch số 11/KH-HKH ngày 10/2/2015 của Ban Thường vụ Hội Khuyến học TP. Hồ Chí Minh, từ tháng 3/2015, đối với 5 quận huyện đã triển khai thí điểm trong năm 2014 gồm quận 6, 10, Gò Vấp, Bình Tân và huyện Bình Chánh sẽ thực hiện đánh giá xếp loại cộng đồng học tập theo tinh thần Thông tư số 44/2014/TT- BGD&ĐT ngày 12/12/2014 của Bộ Giáo dục Đào tạo và tiếp tục triển khai đối với các phường, xã còn lại. Đối với 19 quận, huyện còn lại sẽ chọn phường, xã thí điểm và xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai đề án cụ thể tại khu phố, ấp.
Qua 01 năm triển khai quyết định 281, nhận thức của đội ngũ cán bộ Hội đã được nâng cao nhưng mới chỉ ở cấp thành phố và quận, huyện nơi thực hiện thí điểm. Phần còn lại chỉ mới ở giai đoạn tiếp cận ban đầu, chưa có điều kiện đi sâu, cần được tiếp tục quán triệt trong năm 2015. 
           Thường trực Hội Khuyến học TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức tập huấn cho các Hội cơ sở về tiêu chí và phương thức đánh giá công nhận “Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” trong quý 2 và quý 3/2015.
          Để thực hiện tốt kế hoạch trên, ngành Giáo dục Đào tạo, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể sẽ phối hợp cùng Hội Khuyến học các cấp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng và bình xét “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                       KH
 


 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC