HỘI KHUYẾN HỌC

I. Tổ chức Hội Khuyến học Thành Phố Hồ Chí Minh

      Hội Khuyến học TP Hồ Chí Minh thành lập ngày 4 tháng 4 năm 1997, đến nay, việc phát triển tổ chức Hội càng được đẩy mạnh. Xã Xuân Thới Sơn huyện Hóc Môn là xã đầu tiên thành lập Hội cấp xã, phường do một vị thiếu tướng Quân đội nhân dân đã nghỉ hưu làm Chủ tịch. Trong một thời gian ngắn, nhiều quận, huyện như quận 1, 3, Phú Nhuận…, huyện Hóc Môn, Bình Chánh cùng rất nhiều phường, xã thành lập Hội, đặc biệt phát triển mạnh trong những năm gần đây và quận sau cùng thành lập Hội là Thủ Đức (tháng 3/2004). Đến nay cả 24 quận, huyện, kể cả 2 quận mới tách ra là Bình Tân và Tân Phú đều có tổ chức Hội.
Ban chấp hành Hội các quận, huyện có 420 ủy viên gồm các cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, nhà giáo nghỉ hưu giàu tâm huyết cùng các cán bộ còn đương chức, các doanh nghiệp, các nhà hoạt động văn hóa, xã hội, các vị chức sắc tôn giáo… tự nguyện tham gia Hội Khuyến học.
Nhiều Hội quận, huyện đã đặt vấn đề xây dựng tổ chức Hội cơ sở là một nhiệm vụ trọng tâm. Nhờ đó, một mạng lưới tổ chức Hội đã hình thành mau chóng trên hầu hết xã, phường, thị trấn. Nổi bật là các quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Thạnh, Bình Tân, các huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi … đến nay đã có 319 Ban chấp hành Hội Khuyến học phường xã gồm 5.220 ủy viên.

         Các Chi hội Khuyến học phát triển nhanh ở khu phố, ấp và tổ hội ở các tổ dân phố, xóm, hình thành một mạng lưới chân rết ở cộng đồng dân cư, bám chặt vào nhân dân. 100% khu phố, ấp tại 24 quận huyện đã có chi hội khuyến học. Hiện nay, tổng số toàn thành phố có 741.455 hội viên khuyến học, chiếm 9,57% dân số và đạt 12,17% tổng số dân trên 18 tuổi. Hội viên khuyến học đại đa số là nhà giáo nghỉ hưu, cán bộ hưu trí, cựu chiến binh, người cao tuổi, các nhà doanh nghiệp, Việt kiều, thân nhân Việt kiều, bà con người Hoa… Có nơi như ở Tân Bình, quận 5, Bình Thạnh, một số vị chức sắc tôn giáo cũng tham gia Hội. Gần đây có hiện tượng đáng mừng là các gia đình hiếu học đều tự nguyện tham gia Hội. Đáng chú ý ở một số chi bộ, Đảng bộ cơ sở, hầu hết đảng viên đều tham gia làm hội viên của Hội như ở quận 1, 3, 5, Phú Nhuận và Tân Bình.
         
       Tổ chức Hội đã phát triển vào các trường học, cơ quan gồm 1.284 chi hội trường học, 574 chi hội cơ quan, 231 chi hội khác (cơ sở tôn giáo, dòng họ, …) điển hình như quận Bình Tân có 84 chi hội cơ quan với 6.143 hội viên, huyện Hóc Môn 61 chi hội trường học với 60.084 hội viên, … đặc biệt là các hội quán người Hoa (Tuệ Thành, Hải Nam, Sùng Chính, Nghĩa An, ngôn ngữ Phước Kiến (Nhị Phủ Miếu, Ôn Lăng)…
Ngoài ra, một số Ban liên lạc đồng hương các tỉnh ở thành phố Hồ Chí Minh như Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Thuận, Hà Nam, Vĩnh Long, Bến Tre, Khánh Hoà … cũng phối hợp tổ chức Hội Khuyến học nhằm giúp đỡ học sinh, sinh viên tại chỗ và ở quê hương vượt khó, học giỏi…
Thực hiện Quyết định 89/QĐ-TTg về Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020” và  281/QĐ -TTg của Thủ tướng chính phủ “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020”, năm 2014, Hội khuyến học TP Hồ Chí Minh đã phát triển phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học và đơn vị học tập gắn với yêu cầu học tập suốt đời. Các cấp Hội cơ sở đã có 473.505 gia đình đăng ký phấn đấu là Gia đình hiếu học đạt 26% tổng số hộ dân thành phố, trong đó:

 • GĐHH được công nhận 376.431/473.505 tỷ lệ 79% so với năm 2013 tăng 156.161 gia đình và đạt 21% trên tổng số hộ dân của thành phố.
 • Dòng họ được công nhận 70/108 đạt tỷ lệ 64%
 • Khu dân cư khuyến học được công nhận 452/798 đạt tỷ lệ 56%
 • Cộng đồng khuyến học được công nhận là 97/184 đạt tỷ lệ 52%
 • Đơn vị học tập được công nhận 520/986 đạt tỷ lệ 52%.

      Những thành tích trên đã khẳng định phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học được nhân dân hưởng ứng tích cực. Nhiều đơn vị có tỷ lệ GĐHH được công nhận đạt trên 80% như: quận 6, 1, 4, 10, Phú Nhuận, Thủ Đức, Bình Chánh, Bình Tân, Hóc môn, Nhà Bè, Cần Giờ…
Những năm qua, TP Hồ Chí Minh đã phát triển phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học và đã tiến hành 3 lần Đại hội tuyên dương đạt kết quả tốt, được Đảng, nhà nước và dư luận đánh giá cao. Đây là một phong trào có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện đặc thù của Việt Nam, một đất nước có truyền thống hiếu học lâu đời. Vì thế, xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng thành môi trường nuôi dưỡng, khuyến khích nhu cầu, thói quen học tập suốt đời cho mọi thành viên trong gia đình là một trong những mục tiêu của Hội khuyến học góp phần xây dựng cả nước trở thành một xã hội học tập.

II. Đánh giá chung

     Sau 15 năm hình thành và phát triển, Hội Khuyến học thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả quan trọng:

 1. Hệ thống tổ chức Hội đã được xây dựng và phát triển đều khắp quận, huyện, phường, xã và một số trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh,… tạo được một mạng lưới khuyến học gắn liền với cộng đồng dân cư và đưa công tác khuyến học đến tận hộ gia đình.

 2. Bước đầu đã phát động được phong trào khuyến học, khuyến tài, có chuyển biến tích cực trong quá trình thực hiện chủ trương xây dựng xã hội học tập. Đã xây dựng một số mô hình phường, xã, trường học làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài, động viên nhân dân học tập, xây dựng gia đình hiếu học và hỗ trợ phát triển giáo dục có kết quả thiết thực.

 3. Tập hợp và xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó, hàng ngàn cán bộ đã nghỉ hưu là những nhà tài trợ có tâm huyết và nhiệt tình, chịu thương chịu khó, hăng hái tham gia công tác Hội, góp phần thực hiện có kết quả chủ trương xã hội hóa giáo dục của Đảng và Nhà nước.

 4. Huy động được nguồn lực, xây dựng được hệ thống Quỹ Khuyến học từ thành phố đến quận, huyện, phường, xã đạt kết quả rất đáng trân trọng, phục vụ thiết thực cho các chương trình hỗ trợ phát triển giáo dục, nhất là ở vùng sâu vùng xa và bộ phận học sinh, sinh viên, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

 5. Từ phong trào, đã xuất hiện những nhân tố mới, những điển hình tiên tiến như số quận, huyện, phường, xã đã năng động, sáng taọ, tuân thủ nghiêm túc sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền, biết khơi dậy truyền thống hiếu học của nhân dân, liên kết chặt chẽ với các ngành, đoàn thể tạo ra sức mạnh tổng hợp, phát huy được phong trào khuyến học khá sôi nổi và có hiệu quả. Thành hội Khuyến Học đã tặng cờ thi đua cho các quận, huyện có thành tích xuất sắc như các quận 1, 4, 5, 6, 10, 12, Phú Nhuận, Tân Bình, Bình Tân và các huyện Bình Chánh, Hóc Môn…

         Đánh giá sự nổ lực, phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã ghi nhận thành tích và khen thưởng:
            - Huân chương Lao động hạng 3,
            - Cờ dẫn đầu phong trào thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
           - Cờ phong trào thi đua xây dựng Gia đình hiếu học – Dòng họ hiếu học, Cộng đồng khuyến học của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, đánh giá cao sáng kiến, kinh nghiệm của Thành phố và tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh.
            - Nhiều cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.
          - Thủ Chính phủ Ủy ban Nhân dân Thành phố đã tặng bằng khen cho Hội Khuyến học với những thành tích đạt được trong năm 2000. Trung ương Hội cũng đánh giá cao sáng kiến, kinh nghiệm của Thành phố và tặng cờ thi đua xuất sắc cho Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh năm 2001 và 2003.

 1. Hội Khuyến học Thành phố cũng quan tâm đẩy mạnh công tác đối ngoại để tuyên truyền về công tác khuyến học. Nhiều vị người Nhật Bản, Pháp, Anh, Thụy Điển… đã tự nguyện giúp đỡ tài trợ cho Quỹ Khuyến học.

        Những thành tựu trên của Quỹ Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh trước hết bắt nguồn từ sự quan tâm lãnh đạo của Thành ủy, UBND Thành phố và các cấp ủy Đảng, chính quyền các quận, huyện, phường, xã, thị trấn, đồng thời Hội còn được Trung ương Hội chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời về công tác khuyến học cũng như quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội. Mặt khác, Hội còn được sự hỗ trợ, liên kết, phối hợp của Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố và các phòng Giáo dục – Đào tạo quận, huyện, các cấp Mặt trận và các đoàn thể, tổ chức kinh tế, văn hoá, xã hội, tạo được sức mạnh tổng hợp để duy trì và phát triển phong trào. Ngoài ra, một nhân tố rất quan trọng trực tiếp là đội ngũ cán bộ Hội mà trước hết là các vị trong Ban thường vụ và trong Ban chấp hành Hội của các quận, huyện, phường, xã, các thành viên cốt cán trong các chi hội, tổ hội đầy nhiệt tình, tâm huyết, vượt qua nhiều khó khăn, nỗ lực phấn đầu, hoàn thành tốt những nhiệm vụ, công tác chủ yếu của Hội.
        Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả trên, công tác Hội còn nhiều mặt hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, chưa phát huy được ở mức cao tiềm năng to lớn của Thành phố trong lĩnh vực xã hội hóa giáo dục.              
Tổ chức Hội tuy đã có bước phát triển đều khắp nhưng số hội viên hiện có vẫn chưa tương xứng với số dân của Thành phố, chất lượng và hiệu quả hoạt động chưa đồng bộ giữa các quận, huyện và cơ sở. Một số cơ sở Hội phong trào còn yếu, phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương mình mà nguyên nhân chủ yếu là do thiếu năng động, sáng tạo, thiếu tranh thủ sự lãnh đạo của cấp Ủy, chính quyền và thiếu sự liên kết, phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục – Đào tạo và các đoàn thể. 
 

 

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC