HỘI KHUYẾN HỌC PHƯỜNG TÂN PHÚ – QUẬN 9
Tọa đàm “ Thông tư số 44/2014/BGDĐT”
Quy định về đánh giá, xếp loại “ Cộng dồng học tập” cấp xã

Sáng ngày 22/3/2018 tại Hội trường Ủy ban nhân dân phường Tân Phú- Quận 9, Hội Khuyến học phường đã tổ chức tọa đàm “ Thông tư số 44/2014/BGDĐT” Quy định về đánh giá, xếp loại “ Cộng dồng học tập” cấp xã và Quyết định 281/2014/TTg về xây dựng các mô hình học tập.
Đến tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường kiêm trưởng ban CĐXH học tập, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cán bộ văn phòng Đảng ủy, UBND, công an, Trạm Y tế, BCH Hội Khuyến học, các đ/c trưởng, phó các 06 Chi hội và các Ban ngành đoàn thể phường…
Sau tọa đàm tại phường. Hội khuyến học tổ chức mạn đàm tại 06 khu phố gồm có : Chi ủy, Ban điều hành khu phố, Ban Công tác Mặt trận và chi tổ hội các đoàn thể; tổ trưởng, tổ phó tổ dân phố và hội viên Hội KH số người tham dự từ 40 đến 50 người/khu phố.

Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ quan trọng góp phần phát triển chung của toàn xã hội, cũng như phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh – quốc phòng ở địa phương. Trong những năm qua, Đảng ủy , Ủy ban nhân dân phường Tân Phú đã lãnh đạo toàn hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập từ những việc làm thiết thực như vận động chăm lo học bổng “đồng hành cùng học sinh nghèo hiếu học”,tổ chức khen thưởng học sinh, sinh viên có thành tích học giỏi các năm, các cấp học; tuyên truyền thực hiện các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “ Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập”. Các thành viên trong Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập của phường đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình trong thực hiện 15 tiêu chí của Thông tư 44, góp phần xây dựng xã hội học tập trên địa bàn phường đạt kết quả.
Sau tọa đàm, Hội Khuyến học phường còn trao đổi thêm về các Quyết định 448/QĐ-KHVN  ban hành “Bộ tiêu chí và hướng dẫn tổ chức giá công nhận danh hiệu gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập; Thông tư số  44/2014/TT-BGDĐT quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; Hướng dẫn các thủ tục, hồ sơ để chuẩn bị cho các bước kiểm tra, công nhận “Cộng đồng học tập” cấp xã vào cuối năm 2018; đồng thời giúp cho nhân dân nắm bắt được những kiến thức, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến Hội Khuyến học để cơ sở áp dụng, thực hiện có hiệu quả, quan tâm, chăm sóc tốt công tác khuyến học tại địa phương mình. Góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội khuyến học cơ sở, và giúp cho Trung tâm học tập cộng đồng phường ngày một phát triển, thực hiện tốt những nội dung cốt lõi của Thông tư số  44/2014/TT-BGDĐT.
                                                                                               
   


Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Đệ - HKH phường Tân Phú Q9
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC