HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN THỦ ĐỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU NHIỆM KỲ IV DIỄN RA THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

Tải về
Sáng 31/12/2019, tại hội trường Quận ủy, Hội Khuyến học quận Thủ Đức đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).
Đến dự có Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội khuyến học Thành phố Ông Nguyễn Huy Cận; Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Hội khuyến học Thành phố Ông Nguyễn Khắc Mai; Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Ông Nguyễn Thọ Truyền; Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận  Ông Đặng Nguyễn Thanh Minh; đại diện các ban ngành, đoàn thể quận và 133 đại biểu chính thức.
Tại đại hội, Đoàn Chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết hoạt động, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Khuyến học quận nhiệm kỳ III (2014 – 2019) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ IV (2019 – 2024); dự thảo Điều lệ Hội Khuyến học quận. Theo đó, trong nhiệm kỳ III Hội Khuyến học quận đã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo bám sát các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện vai trò tham mưu Quận ủy, UBND quận ban hành các nghị quyết, kế hoạch, các văn bản chỉ đạo công tác khuyến học góp phần thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn quận; tổng số hội viên đến cuối nhiệm kỳ là 66.454 hội viên, tăng thêm 21.141 hội viên so với đầu nhiệm kỳ; 73/73 khu phố đã thực hiện đầy đủ hồ sơ pháp lý theo hướng dẫn của Hội Khuyến học về các nội dung xây dựng cộng đồng học tập khu phố; xây dựng quỹ khuyến học nhằm động viên hỗ trợ các em học sinh, sinh viên học giỏi có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí vận động được từ các nguồn, phong trào là trên 300 tỷ đồng với hơn 125 nghìn suất học bổng, khen thưởng được trao tặng; nâng cao chất lượng hoạt động hội từ quận đến chi hội trường học, khu phố, tổ dân phố…tạo được niềm tin trong nhân dân thu hút ngày càng nhiều hội viên tham gia góp phần giúp Hội Khuyến học quận thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ III đề ra.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Chấp hành Hội Khuyến học quận nhiệm kỳ III cũng nhận thấy còn một số mặt hạn chế như: nhân sự Hội Khuyến học phường thường xuyên thay đổi nên công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền và liên kết phối hợp với các đoàn thể thực hiện công tác khuyến học trên địa bàn còn hạn chế; chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng vẫn chưa có nhiều khởi sắc, kinh phí hoạt động gặp khó khăn do chưa được phép xã hội hóa tạo nguồn kinh phí.
Phát biểu chúc mừng đại hội, Chủ tịch Hội khuyến học Thành phố  Ông Nguyễn Huy Cận đã biểu dương những kết quả mà Ban Chấp hành Hội Khuyến học quận nhiệm kỳ III đã đạt được, ghi nhận những đóng góp của các Ủy viên Ban Chấp hành đối với hoạt động của hội và đánh giá những mặt còn tồn tại hạn chế, định hướng một số nội dung trọng tâm để các đại biểu cùng nhau thảo luận thống nhất thực hiện trong nhiệm kỳ tới.
Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Ông Nguyễn Thọ Truyền cũng chỉ đạo đề nghị các cấp, ngành, đoàn thể chính trị xã hội quận, đặc biệt là Hội Khuyến học quận và các Hội cơ sở cần chú trọng 4 mục tiêu cụ thể của việc học tập là “học để hiểu biết, để làm người; học để có nghề, có việc làm; học để biết làm cho mình và người khác hạnh phúc; học để góp phần làm cho đất nước phát triển bền vững và nhân loại tiến bộ”; các cấp hội cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, nâng cao nhận thức về công tác khuyến học, khuyến tài trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân về sự cần thiết của việc xây dựng xã hội học tập ở nước ta hiện nay; tiếp tục xây dựng củng cố và phát triển tổ chức hội các cấp ngày càng vững mạnh, chú trọng về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đảm bảo năng động hơn và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, xã hội nghề nghiệp để nâng cao chất lượng phong trào khuyến học, khuyến tài gắn kết với các phong trào do ngành giáo dục phát động nhằm đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục đào tạo gắn phong trào khuyến học với việc xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh; tiếp tục xây dựng các thiết chế văn hóa, duy trì hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng 12 phường; tích cực tuyên truyền và nhân rộng các mô hình, tấm gương gia đình hiếu học, người tốt việc tốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài.
Đại hội đã hiệp thương bầu ra Ban Chấp hành Hội Khuyến học quận nhiệm kỳ IV (2019 – 2024) gồm 27 ủy viên; Ông Lê Ngọc Thành, tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội Khuyến học quận nhiệm kỳ IV (2019 – 2024).
Dịp này, Đại hội đã tặng quà lưu niệm cho các Ủy viên Ban Chấp hành nhiệm kỳ III không tiếp tục tham gia trong nhiệm kỳ IV và trao tặng giấy khen của Chủ tịch UBND quận cho 13 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Tác giả bài viết: HKH quận Thủ Đức

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC