Hội khuyến học Quận 10
Tập huấn, tuyên truyền công tác Khuyến học, khuyến tài,
xây dựng xã hội học tập năm 2023

          Thực hiện Kế hoạch 162/KH-BCĐ ngày 11/4/2023 của BCĐ Xã hội học tập Quận 10 về tổ chức tập huấn, tuyên truyền về công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023. Vào sáng ngày 07/4/2023 và 21/4/2023 Hội Khuyến học quận cùng Ban chỉ đạo Xã hội học tập quận 10 tổ chức 2 lớp tập huấn, tuyên truyền các chuyên đề về Kết luận 49-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 1373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 387/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 242/QĐ-KHVN của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Quyết định 677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định 244/ QĐ - KHVN của Hội Khuyến học Việt Nam; các tiêu chí xây dựng  "Công dân học tập" của 4 nhóm đối tượng; các biểu mẫu cần thực hiện trong việc đăng ký xây dựng mô hình "Công dân học tập". Bà Nguyễn Thị Diệu Anh - Phó Chủ tịch Hội KH Thành phố và là báo cáo viên cho các hội nghị.


Bà Nguyễn Thị Diệu Anh - Phó Chủ tịch HKH TP - Báo cáo viên lớp tập huấn
        Lớp 01 có 137 đại biểu tham dự là lãnh đạo Ban Tuyên giáo Quận ủy, Ban Dân vận quận ủy; Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội quận; lãnh đạo các cơ quan phòng ban, các đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang quận; Trưởng Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập 14 phường; Hiệu trưởng, phó các trường THCS, Tiểu học, Mầm non thuộc quận.


Quang cảnh lớp tập huấn thứ nhất 
        Lớp 02 có cho 232 tham dự là Ban Chấp hành Hội khuyến học Quận, Thường trực Hội Khuyến học 14 phường, các đơn vị, cơ quan, trường học trực thuộc quận, phường và cán bộ 79 chi hội phường.


Quang cảnh lớp tập huấn thứ hai
       Qua các buổi tập huấn, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phối hợp tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng các mô hình học tập giai đoạn 2021-2030 theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các Kế hoạch tổ chức thực hiện của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua học tập và thực hiện có hiệu quả phong trào học tập suốt đời trong các tầng lớp nhân dân; hướng tới công dân số, đáp ứng yêu cầu của Chương trình chuyển đổi số quốc gia, góp phần xây dựng Thành phố học tập và xã hội học tập trên địa bàn quận.


Bà Phạm Ngọc Hiền - Chủ tịch HKH Quận 10 phát biểu
       Qua đó giúp các đại biểu nắm vững chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030; Xây dựng các mô hình học tập về “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị” và “ xây dựng mô hình công dân học tập giai đoạn 2021-2030”, tiếp tục phát huy vai trò của các đơn vị thành viên Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập Quận – Phường, vai trò nồng cốt của Hội Khuyến học Quận – Phường trong công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, đánh giá, công nhận các danh hiệu học tập theo các bộ tiêu chí mới của giai đoạn 2021-2030, phấn đấu đạt mục tiêu xây dựng các mô hình học tập, “Công dân học tập” theo lộ trình hàng năm./.


Học viên nhận khen thưởng  trả lời đúng các câu hỏi củng cố bài

Tác giả bài viết: Hội Khuyến học Quận 10

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC