Củ Chi qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài,
xây dựng xã hội học tập

        Thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn huyện đóng vai trò quan trọng thúc đẩy xây dựng xã hội học tập, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện về lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Việc duy trì, nâng chất hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, nhân dân các cấp. Trong đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện đã phát huy, quy định rõ trách nhiệm của trong thực hiện Chỉ thị 11 của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gắn với việc đánh giá kết quả công tác hằng năm của các đơn vị. Trải qua chặng đường 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 11, huyện đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần củng cố và xây dựng công tác khuyến học, khuyến tài huyện ngày càng phát triển vững mạnh.
         Tiếp thu, triển khai thực hiện Chỉ thị 11, Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 14 văn bản; Đảng ủy, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đã ban hành 161 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Để phát động tinh thần học tập trong toàn thể nhân dân, hàng năm UBND huyện đã tổ chức phát động “Tuần lễ học tập suốt đời” với nhiều chủ đề khác nhau, qua đó tuyên truyền  các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về học tập suốt đời, các tấm gương điển hình trong học tập, tạo sức lan tỏa tinh thần học tập, tích cực tham gia công tác khuyến học khuyến tài.  Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường phối hợp với các trường huy động trẻ trong độ tuổi đến trường, trẻ bỏ học ra lớp, phối hợp với mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn… đáp ứng nhu cầu học tập thực tế của người dân. Các ngành, đoàn thể tuyên truyền trong cán bộ, giáo viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.
           Huyện đã tập trung tuyên truyền Chỉ thị 11 cùng các văn bản liên quan về công tác khuyến học khuyến tài, tích cực giới thiệu nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo trên Đài truyền thanh thông qua hệ thống loa không dây, bản tin của huyện, thông tin cộng tác trên các trang tin điện tử trong xây dựng xã hội học tập để từ đó nhân rộng trên địa bàn huyện. Đồng thời, thông qua hình thức tuyên dương, khen thưởng các đơn vị và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng xã hội học tập, triển khai đến các đơn vị tiêu chí công nhận “xã, thị trấn học tập”, “huyện học tập” với nhiều hoạt động khác nhau. Từ đó nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân có sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực tham gia vào các hoạt động giáo dục, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập một cách thiết thực.
        Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, Đảng ủy các xã thị trấn đã thực hiện hiệu quả mô hình 4 có. Trong đó, đảng ủy các xã thị trấn đã có Nghị quyết, văn bản chỉ đạo chính quyền, hội khuyến học thực công tác khuyến học khuyến tài với những nội dung phù hợp, với địa phương. Đồng thời, cấp ủy Đàng có thực hiện phân công cấp ủy viên phụ trách và trực tiếp chỉ đạo xây dựng các mô hình học tập. Các khu, phố ấp phân công bí thư chi bộ, trưởng ấp giữ nhiệm vụ chi hội trưởng khuyến học. Bên cạnh đó, thức hiện có đảng viên là hội viện, đến nay có hơn 98% đảng viên là hội viên khuyến học, trong đó có 100% đạt gia đình học tập.
        Cùng với mô hình 4 có thìmô hình hội khuyến học 6 có đã được thực hiện tốt. Đến nay, huyện có 100% cơ quan UBND, Hội, Đoàn thể Mặt trận, trường học công lập có Chi hội Khuyến học với 324 chi hội khuyến học; có 83.276 đăng ký gia đình học tập với 76.033 hộ đạt gia đình học tập. Bên cạnh đó, thực hiện có dòng họ học tập, toàn huyện đã xây dựng, củng cố và phát triển nhiều dòng họ tích cực tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, có 58 dòng họ đạt dòng họ học tập. Các xã thị trấn tích cực phát động thi đua xây dựng đơn vị học tập, cộng đồng học tập, từ đó đã thực hiện hiệu quả với 129 đơn vị đạt danh hiệu Đơn vị học tập, và có 172/178 đạt cộng đồng học tập. 
         Từ mục tiêu. ý nghĩa nhân văn của xây dựng Quỹ Khuyến học, khuyến tài để thực hiện hỗ trợ chăm lo cho các em học sinh nghèo, học sinh, sinh viên học giỏi, các đơn vị, mỗi cá nhân đã xây dựng được nguồn quỹ khuyến học huyện, xã thị trấn ngày càng lớn mạnh. Thông qua các hình thức vận động xây dựng, nguồn quỹ khuyến học huyện lúc nào cũng tồn quỹ trên 1 tỷ đồng.. Trong đó, cách làm mang lại hiệu quả cao của các cấp hội phải kể đến chương trình tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học. Trong năm qua, toàn huyện đã nuôi 78.350  con heo đất từ đó ủng hộ lại cho quỹ khuyến học các cấp gần 3 tỷ 800 triệu đồng.

 

Ông Lê Ngọc Thành, Phó Chủ tịch TT Hội Khuyến học TP
và Ông Lê Thanh Phong, Phó Bí thư TT Huyện ủy Củ Chi
trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 11-CT-TW giai đoạn 2007-2022

 
        Công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của huyện đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao dân trí, hỗ trợ và khuyến khích phát triển tài năng, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ xây dựng nông thôn mới, góp phần nâng cao dân trí. Với những kết quả, bài học kinh nghiệm của chặng đường 15 năm thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị là nền tảng, tiền đề thúc đẩy những năm tiếp theo gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong việc xây dựng con người học tập, nhà nhà học tập, góp phần tiếp bước cho các em học sinh nghèo, thúc đẩy phong trào học tập của mọi người, mọi nhà, sớm xây dựng huyện Củ Chi thành huyện học tập./.
 

 

Tác giả bài viết: Hội Khuyến học huyện Củ Chi

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC