HỘI KHUYẾN HỌC TP.HCM
HỘI NGHỊ GIAO BAN CỤM KHUYẾN HỌC CÁC TỈNH THÀNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019

Ngày 3/1/2020 Hội nghị giao ban Cụm khuyến học các tỉnh thành Miền Đông Nam bộ 6 tháng cuối năm 2019 của được tổ chức tại tỉnh Tây Ninh.
Chủ trì Hội nghị có các Ông Phạm Thanh Phong – Phó Chủ tịch Hội khuyến học Việt Nam, Ông Lê Minh Thành – Cụm trưởng, Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Tây Ninh Ông và Nguyễn Huy Cận – Cụm phó.
Tham dự hội nghị còn có Bà Trương Thị Hiền - Phó Chủ tịch Hội khuyến học VN cùng đại diện lãnh đạo Hội khuyến học các tỉnh Long An, Bà rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận, Bình Dương, Bình Phước và Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong báo cáo tổng kết hoạt động khuyến học của Cụm khuyến học các tỉnh thành Miền Đông Nam bộ đã đúc kết những thành tích nổi bật:
Năm 2019, công tác khuyến học và phong trào khuyến học các tỉnh thành Miền Đông Nam bộ tiếp tục duy trì và phát triển khá toàn diện, tích cực thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là Quyết định 281/QĐ-TTg và Thông tư 44/2014/BGDĐT, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động khuyến học, khuyến tài đạt kết quả rất đáng kích lệ. Nổi bật là phấn đấu thực hiện chỉ tiêu xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 281/QĐ-TTg và Thông tư 44/2014/BGDĐT, kết quả các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, vượt cả chỉ tiêu do Nghị quyết Hội nghị TW2 của Hội Khuyến học Việt Nam đề ra tại Đà Nẵng. Đến cuối năm 2019, các Tỉnh, Thành toàn cụm về cơ bản hoàn thành việc thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg và Thông tư 44/2014/BGDĐT. Công tác phát triển tổ chức Hội và hội viên được tăng cường phát triển và đều khắp. Hội viên mới phát triển tăng khá, tỷ lệ hội viên các tỉnh thành so với dân số đều đạt trên 10%.
Phát triển đi đôi việc coi trọng nâng cao chất lượng hội viên thể hiện trên 3 mặt: phát triển hội viên nòng cốt là đảng viên; vận động hội viên đóng hội phí và trao thẻ hội viên; công tác vận động quỹ khuyến học đạt kết quả rất đáng kích lệ, tiền vận động được tính bình quân đầu dân tăng cao, vượt cả chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội V Hội Khuyến học Việt Nam đề ra phấn đấu đến năm 2020 đạt 30.000 đồng /dân.
 Điểm đặc biệt trong vận động quỹ khuyến học các tỉnh Thành coi trọng việc xây dựng quỹ khuyến học trong nhân dân thông qua phong trào tiết kiệm từ “Nuôi heo đất khuyến học” và các hình thức khác, đạt hiệu quả rất cao, nổi bật là Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Long An và Tây Ninh.
  Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, hoạt động khuyến học của các tỉnh miền Đông Nam Bộ cũng còn bộc lộ một số mặt hạn chế:
- Tuy phát triển hội viên tăng khá, nhưng chưa đồng đều, có tỷ lệ hội viên so dân số còn thấp, mới đạt hơn 10%.
- Tuy vận động quỹ khuyến học toàn cụm đạt kết quả khá, bình quân tiền vận động được 58.869 đồng/dân, vượt chỉ tiêu của Hội Khuyến học Việt Nam đề ra trong năm 2019 nhưng chưa đồng đều đối với các Tỉnh Thành trong cụm, còn có tỉnh mới đạt dưới 20.000 đồng/dân.
- Phong trào xây dựng quỹ khuyến học trong nhân dân từ vận động “Nuôi heo đất tiết kiệm” tuy có phát triển, được nhiều tỉnh, Thành hưởng ứng tham gia, kết quả thu được khá cao, nhưng chưa đều khắp các tỉnh, Thành trong cụm.
- Về kinh phí thực hiện Quyết định 281/QĐ-TTg và Thông tư 44/2014/BGDĐT ở cơ sở còn nhiều khó khăn, do đó ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện.
- Công tác tuyên truyền về xây dựng các mô hình học tập, học tập suốt đời, xây dựng xă hội học tập, về Kết luận 49 KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11 CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với khuyến học, khuyến tài xây dựng xă hội học tập, mới coi trọng tuyên truyền chiều rộng thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, chưa có giải pháp thiết thực tuyên truyền chiều sâu giúp cho đối tượng nắm chắc chủ trương để thực hiện có hiệu quả thiết thực hơn.
Tại Hội nghị, lãnh đạo khuyến học các Tỉnh Thành đã thống nhất phương hướng công tác khuyến học năm 2020:
1.       Năm 2020, nâng chất và nhân rộng các mô hình học tập đã được công nhận, đồng thời tiếp tục tìm giải pháp thiết thực thành công Quyết định 281/QĐ.TTg và Thông tư 22/2014/TT.BGDĐT trên địa bàn các tỉnh, Thành miền Đông Nam Bộ.
2.       Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định 281/QĐ.TTg và Thông tư 22/2014/TT.BGDĐT của Bộ Giáo dục Đào tạo và gắn với Đại hội biểu dương các mô hình học tập tiêu biểu tiến đến Đại hội biểu dương toàn quốc về các mô hình học tập tiêu biểu đúng thời hạn quy định của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam trên địa bàn các tỉnh, Thành Miền Đông Nam Bộ.
3.       Triển khai quán triệt “kế hoạch hành động thực hiện Kết luận số 49.KL/TW ngày 10/5/2019” của Chính phủ (Sau khi Chính phủ phê duyệt).
4.       Quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 49.KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11CT/TW của Bộ Chính trị (khóa V) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xă hội học tập.
5.       Tiếp tục củng cố phát triển tổ chức Hội và hội viên trong các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, các cơ quan đơn vị, phấn đấu nâng tỷ lệ hội viên tăng thêm đạt ít nhất 1% so dân số trên địa bàn các tỉnh, Thành Miền Đông Nam Bộ trong năm 2020, phấn đấu đến hết năm 2020 trên địa bàn toàn cụm 7 thực hiện tốt chỉ tiêu nghị quyết Đại hội V Hội khuyến học Việt Nam đề ra, tỷ lệ hội viên đạt 20% so dân số.
6.       Tiếp tục phát triển đa dạng các loại Quỹ khuyến học, cuối năm 2020 bình quân quỹ vận động so dân số đạt mức 30.000 đồng/ dân. Hội khuyến học các tỉnh, Thành trong toàn cụm, đều thực hiện phát triển quỹ khuyến học trong gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư và tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng quỹ khuyến học trong nhân dân bằng việc vận động phong trào “nuôi heo đất khuyến học” và các hình thức khác, chú ý quan tâm khen thưởng người lớn có nhiều cố gắng vả đạt thành tích tốt trong học tập.
7.       Mở rộng việc xây dựng chương trình phối hợp công tác khuyến học với các ban ngành, đoàn thể và doanh nghiệp để phát triển các tổ chức khuyến học, trọng tâm là xây dựng và phát triển các đơn vị học tập.
8.       Công tác kiểm tra: Hội khuyến học các tỉnh, Thành đều có kế hoạch, chỉ đạo thự chiện các cuộc kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Hội, Quy chế tổ chức hoạt động ở các cấp Hội.                                                                                             
 

Tác giả bài viết: Đỗ Giang

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC