HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHONG TRÀO THI ĐUA VÀ NHÂN ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN
GIAI ĐOẠN 2015-2019
Trao tặng 109 Bằng khen và Giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Tải về
Ngày 27 tháng 12 năm 2019, tại Hội trường Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, Hội khuyến học thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2019.
Tham dự Hội nghị có Ông Hoàng Nghĩa Huỳnh - Phó ban Thi đua khen thưởng Thành phố, Bà Nguyễn Thị Gái - Chủ tịch Công Đoàn Thành phố, Ông Nguyễn Huy Cận – Chủ tịch Hội khuyến học Thành phố cùng Ban thường trực Hội, Đại diện Lãnh đạo Hội khuyến học quận huyện, đại diện Chi Hội trưởng khu phố ấp, cùng tập thể cá nhân lãnh bằng khen Hội khuyến học Việt Nam và Hội khuyến học Thành phố.
Thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ IV của Hội khuyến học thành phố Hồ Chí Minh (2016-2020) và thi đua xây dựng các mô hình học tập theo quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; phong trào thi đua của Hội khuyến học thành phố Hồ Chí Minh xác định các nhiệm vụ trọng tâm của giai đoạn 2015-2019 là:
1. Tham mưu, vân động xây dựng mô hình “Đảng ủy 4 có” ở Khu phố/Ấp làm nền tảng cho sự phát triển “Hội khuyến học 6 có” ở cơ sở. Làm tốt công tác nòng cốt tham mưu, liên kết phối hợp trong thi đua xây dựng các mô hình học tập;
2. Thi đua củng cố, nâng chất lượng các tổ chức Hội và phát triển hội viên đều khắp ở các địa bàn khu dân cư và tổ chức chính trị-xã hội, ban ngành, đoàn thể, trường học;
3. Vận động toàn xã hội tham gia học tập và tạo điều kiện cho mọi người học tập suốt đời,  phát huy tác dụng của các Trung tâm học tập cộng đồng ở phường, xã trong việc đáp ứng ngày càng cao cho người lao động cần gì học nấy;
4. Thi đua xây dựng quỹ khuyến học gia đình thông qua chương trình tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học; thi đua phát hiện và vận động tổ chức chương trình học bổng 1&1 đến tận phường/xã, khu phố/ấp cho học sinh phổ thông.
5. Để thực hiện có hiệu quả, các cấp Hội coi trọng việc hướng về cơ sở, bồi dưỡng tập huấn cho Cán bộ Hội và Hội viên; nắm chắc thực trạng mạnh, yếu của cơ sở Hội để “xây dựng và thực hiện giải pháp hữu ích” phát huy thế mạnh, khắc phục khó khăn và thi đua nhân rộng các mô hình hay, biện pháp tốt.
Từ những biện pháp chính nêu trên, các cơ sở Hội đã tổ chức được những chuyên đề thiết thực và thực hiện những giải pháp hữu ích. Các giải pháp đã được tuyên dương nhân rộng ở Hội khuyến học thành phố giai đoạn 2015-2019 là: 
1.Về vận động xây dựng “cấp ủy 4 có” để phát triển “Hội khuyến học 6 có”
2. Về cuộc vận động “học tập suốt đời”
3. Về xây dựng Quỹ khuyến học:
4. Về xây dựng các mô hình học tập theo quyết định 281 của Chính phủ.  
Bên cạnh những khó khăn chung, Hội nghị cũng đã rút ra được những bài học kinh nghiệm: 
Quá trình tổ chức triển khai các phong trào thi đua và biểu dương khen thưởng, cần phải tranh thủ sự lãnh đạo của cấp Ủy cơ sở, chỉ đạo của UBND và nhất là sự liên kết, phối hợp và đồng hành của các tổ chức chính trị xã hội, Hội đoàn thuộc khối Mặt trận ở các cấp.
Tổ chức phong trào thi đua cần có nội dung cụ thể; chọn điểm chỉ đạo và phát  triển chính mình theo khả năng và từng bước đáp ứng yêu cầu chung của phong trào. 
Phải xây dựng được các chuyên đề thiết thực, không hình thức, các  chuyên đề phải được thảo luận sâu và từ đó xác định các mô hình hay, điển hình tiến tiến. Các sáng kiến mới, mô hình hay phải được xây dựng và từng bước nâng chất lượng nhằm giải quyết khó khăn, hạn chế và phát huy thế mạnh của chính mình. 
Kịp thời biểu dương các mô hình hay, điển hình tiên tiến từ cơ sở; tiếp tục hoàn chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.
Trong sinh hoạt cụm, khối thi đua cần có nội dung hướng dẫn, tọa đàm tìm hiểu sâu các nội dung về tiêu chí thi đua; cách bình chọn và xây dựng điển hình cho cán bộ Hội cơ sở. 
Hội nghị đã trao tặng Bằng khen của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam cho 34 tập thể và 25 cá nhân và trao tặng Giấy khen của Hội khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh cho 27 tập thể và 23 cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gương mẫu, dẫn đầu phong trào thi đua trong giai đoạn 2015 – 2019. 


Tác giả bài viết: Tố Hiếu

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC