HỘI NGHỊ GIAO BAN THI ĐUA CỤM
LẦN I NĂM 2018

Thực hiện theo kế hoạch thi đua năm 2018 của HKH Thành phố, các Cụm thi đua đã tiến hành sinh hoạt lần 1 với sự tham dự của lãnh đạo địa phương nơi tổ chức họp và lãnh đạo Hội khuyến học thành phố, Ban thi đua, Phong trào cùng Chủ tịch HKH các đơn vị thành viên trong Cụm thi đua. Nội dung sinh hoạt lần 1 gồm: * Tổng kết hoạt động Cụm thi đua năm 2017 * Thông qua kế hoạch, chương trình hoạt động của Cụm thi đua năm 2018 * Trao đổi về những nội dung giải pháp hữu ích của từng đơn vị đã đăng ký năm 2018 * Tiến hành ký kết giao ước thi đua giữa các thành viên trong Cụm Trên tinh thần đoàn kết, chia sẻ, học tập lẫn nhau, các đơn vị đã trao đổi thẳng thắn và quyết tâm thực hiện tốt 5 nội dung, 10 tiêu chí, 20 chỉ tiêu thi đua năm 2018.
CỤM THI ĐUA 1
Ngày 09/3/2018, tại Ủy ban nhân dân quận 10, Cụm thị đua 1 (gồm Hội Khuyến học các Quận 1, 3,5, 10, 11, Tân Bình) đã tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 1 năm 2018. Năm 2018, Cụm thi đua 1 đã đề cử Cụm trưởng là Hội Khuyến học Quận 10 và Cụm phó là Hội Khuyến học Quận 11.


Cụm 1 ký kết giao ước thi đua
Tại Hội nghị, các quận đã trao đổi ý kiến góp ý hoàn chỉnh Kế hoạch tổ chức hoạt động của cụm thi đua trong năm 2018, báo cáo các nội dung nhiệm vụ trọng tâm  và đăng ký mô hình giải pháp thực hiện năm 2018.
Xác định trong năm 2018, nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của quận và cơ sở khá nặng nề, Hội khuyến học các Quận cần phải tập trung thực hiện nhiều giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng hoạt động Hội ngay từ cơ sở, đẩy mạnh phong trào thi đua để phấn đấu hoàn thành các nội dung, tiêu chí thi đua theo định hướng của Hội Khuyến học thành phố; trong đó các quận trong cụm đã thống nhất tập trung công tác xây dựng và phát triển cơ sở hội, làm nồng cốt để góp phần xây dựng xã hội học tập, thực hiện có hiệu quả các mô hình học tập và xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp Phường. Cụm 1 đã thống nhất sẽ tổ chức Tọa đàm chuyên đề về “Nâng cao chất lượng hoạt động của các Chi, Tổ hội” (vào tháng 6/2018).

Tại hội nghị giao ban lần 1, Cụm thi đua 1 đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa Hội Khuyến học các Quận 1, 3, 5, 10, 11, Tân Bình, phấn đấu hoàn thành đạt kết quả tốt các nhiệm vụ trọng tâm và nội dung, tiêu chí, thi đua của Hội khuyến học năm 2018.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              HKH QUẬN 10
 
 
CỤM THI ĐUA 2
Ngày 14/03/2018, Cụm thi đua II (gồm HKH Quận 4,6,8, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận  và Tân Phú)  đã tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 1 – năm 2018 tại Hội trường T67 , Phường 10 - Quận Phú Nhuận.
Tham dự có Ông Nguyễn Huy Cận – Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh ; Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai - Ủy viên Thường Vụ HKH Thành phố, phụ trách Cụm II; Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phó Chánh Văn phòng HKH Thành phố, các ông bà Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Quận thuộc cụm thi đua II . Về phía Quận Phú Nhuận có Ông Huỳnh Đăng Linh, Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy Phú Nhuận, Ông Vũ Văn Lộc Phó Ban Dân Vận Quận Ủy, Ông Dương Văn Long, Phó Ban Tuyên Giáo Quận Ủy, Ông Nguyễn Thành Bảo, Đại diện  Phòng Giáo Dục Đào tạo Quận Phú Nhuận .
Bà Đinh Thị Bạch Mai – Chủ tịch Hội Khuyến học Bình Thạnh , nguyên cụm trưởng thi dua II năm 2017, thông qua báo cáo tổng kết hoạt động cụm thi đua 2  năm 2017. Ông Nghiêm Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội Khuyến học quận Phú Nhuận - Cụm trưởng cụm Thi đua 2 năm 2018, thông qua chương trình sinh hoạt Cụm thi đua 2 lần 1, năm 2018.


Cụm 2 ký giao ước thi đua
Trong phần thảo luận, các quận đã góp ý nội dung hoạt động cụm năm 2017 và kế hoạch hoạt động của cụm trong năm 2018 đồng thời đề cử phân công đơn vị đăng cai họp kỳ 2 và kỳ 3 năm 2018. Các Quận nhất trí với nội dung dự thảo Báo cáo tổng kết cụm thi đua 2 năm 2017 và Chương trình hoạt động cụm năm 2018, tuy nhiên có thay đổi lịch sinh hoạt cụm lần 2 so với dự thảo. Địa điểm họp Cụm thi đua lần 2 tại  Hội khuyến học quận Gò Vấp dự kiến từ ngày 02 đến ngày 08 tháng 7 năm 2018. Địa điểm họp Cụm thi đua lần 3 tại  Hội khuyến học quận Tân Phú, dự kiến từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 11 năm 2018.
Tiếp theo chương trình, Ông Nghiêm Xuân Hoàng thông qua phần đăng ký thi đua và và từng Quận trình bày giải pháp hữu ích năm 2018. Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Hội Khuyến học TP lưu ý trong phần thực hiện Giải pháp hữu ích các quận cần lượng hóa hoạt động khuyến học hướng về cơ sở, đề tài phải thiết thực, cụ thể tránh hình thức. Ngoài ra, Ông cũng góp ý cụ thể cho các đề tài theo đó từng Quận cần lưu ý lựa chọn các vấn đề tồn tại, hạn chế của quận… chú ý đến tính cụ thể, thiết thực, và khả thi để đề ra giải pháp khắc phục dứt điểm nhằm góp phần đẩy mạnh phong trào khuyến học , khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại địa phương. Phạm vi tổ chức, quy mô thực hiện cần chọn thí điểm, mang tính vừa sức sau đó rút kinh nghiệm nhân rộng toàn Quận cho năm kế tiếp.
Thay mặt lãnh đạo Quận Ủy, UBND Quận  Phú Nhuận, ông Huỳnh Đăng Linh - Phó Bí Thư Thường trực Quận ủy Phú Nhuận cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo HKH Thành phố đối với Quận Phú Nhuận - là đơn vị đăng cai. Ông đánh giá cao sự nỗ lực hoạt động của Cụm thi đua 2 trong năm 2017. Về các giải pháp hữu ích cần mang tính khả thi sát hợp với thực tế từng địa phươmg để tạo hiệu quả nhất định cho hoạt động khuyến học.  Riêng về quận Phú Nhuận,Quận ủy, UBND Quận sẽ tiếp tục chỉ đạo, hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lọi nhất để Hội khuyến học  Quận và 15 phường hoạt động tốt hơn trong thời gian tới. Quận ủy sẽ có chỉ đạo cho Ban Tuyên giáo phối hợp với HKH quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền, biểu dương khen thưởng đồng thời nhân rộng các mô hình có cách làm hay đạt hiệu quả cao. 
Kết thúc chương trình, là phần ký kết giao ước thi đua năm 2018 giữa 7 Quận trong cụm thi đua 2. Qua bảng tổng hợp giao ước thi đua của cụm 2 năm 2018 có Quận 4, 6, 8, Bình Thạnh, Gò vấp và Phú Nhuận  đăng ký đạt 100/100 điểm, Quận Tân Phú đăng ký đạt 98/100 điểm; 100% đơn vị trong cụm đạt Tập thể lao động xuất sắc. Quận 4 và Quận 6 đăng ký Cờ thi đua xuất sắc TW HKH VN…
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    HKH QUẬN PHÚ NHUẬN
 
CỤM THI ĐUA 3
 Sáng ngày 16/3/2018 tại Hội trường Quận ủy Quận 2, Cụm thi đua III tổ chức Hội nghị giao ban lần I năm 2018.
Dự Hội nghị : Về phía Thành phố có bà Nguyễn Thị Ẩn - Phó Chủ tịch –Trưởng ban phong trào thi đua Hội Khuyến học Thành phố; ông Nguyễn Khắc Mai - Ủy viên Thường vụ, Chủ tịch Hội đồng bảo trợ Hội Khuyến học Thành phố, Bà Đỗ Thị Giang - Ủy viên Thường vụ, Chánh Văn phòng Hội Khuyến học  Thành phố; về phía lãnh đạo Quận đăng cai Quận 2: Ông Nguyễn Nghĩa Hiệp - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội Khuyến học Quận và các ông bà đại diện Ban Dân vận, Quận ủy, UBMTTQ Quận, phòng Giáo dục – Đào tạo Quận.
Về các Quận trong cụm có Các ông bà Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên Thường vụ Hội Khuyến học Quận 2, Quận 7, Quận 9, Quận 12, Quận Bình Tân và Quận Thủ Đức.
Bà Nguyễn Thị Minh Mẫn, Cụm trưởng báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Cụm thi đua III, Bảng Đăng ký thi đua năm 2018 của Cụm. Sau đó là Hội Khuyến học các quận báo cáo các tóm tắt và giải trình bản đăng ký thực hiện giải pháp hữu ích năm 2018.


Cụm 3 ký giao ước thi đua
Hội Khuyến học các Quận đã đăng ký thi đua phấn đấu đạt loại xuất sắc năm 2018  như sau: Hội Khuyến học Quận Quận 12, Bình Tân, Thủ Đức là 100 điểm, Quận 7, Quận 9 là 97 điểm, Quận 2 là 97 điểm đồng thời đăng ký giải pháp cụ thể như:
·  Quận 2: “Tiếp tục phát triển hội viên, nâng tỷ lệ hội viên khuyến học /tổng số dân là 12%” ( tăng 1,2% với năm 2017).
·  Quận 7:  Nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ khuyến học gắn với hoạt động của Tổ Dân phố nhằm hướng đến mục tiêu”Đơn vị hoạt động khuyến học là tổ Hội khuyến học” – Giai đoạn 2.
·  Quận 9: Tổ chức Hội thi “Chúng em với công tác khuyến học” với chủ đề “Chúng tôi tham gia hoạt động khuyến học tại khu dân cư”.
·  Quận 12: Tiếp tục thực hiện giải pháp hữu ích năm 2016: “Hội Khuyến học tham gia xây dựng quy ước cộng đồng trong dân cư tại khu phố để củng cố, phát triển công tác khuyến học, khuyến tài , xây dựng xã hội học tập tại  địa phương ”.
·  Quận Thủ Đức: “Nâng cao hiệu quả công tác trao học bổng khuyến tài 1&1 cho sinh viên Cao đẳng, Đại học năm 2018”. 
·  Quận Bình Tân: “ Tích cực vận động học  bổng 1&1: 20%, tổ Dân phố có học bổng 1&1”.
Phát biểu tại Hội nghị, Lãnh đạo Hội Khuyến học Thành phố đã khẳng định Cụm thi đua III là Cụm nổi trội, nhưng lưu ý khi đăng ký giải pháp hữu ích các Quận nên quan tâm hơn việc tuyên truyền và Cán bộ cơ quan (Chính quyền và Đoàn thể ) sẽ là người tuyên truyền nối dài cho Hội Khuyến học.
Bà Nguyễn Thị Minh Mẫn - Cụm trưởng tiếp thu ý kiến của lãnh đạo qua Hội nghị lần 1 năm 2018; các Quận quyết tâm khắc phục những hạn chế trong năm 2017, phấu đấu hoàn thành tốt công tác để đưa hoạt động khuyến học của Cụm 3 ngày càng vững mạnh hơn./.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        BẢO KÍNH
                                                                          Hội Khuyến học Quận 9
 
CỤM THI ĐUA 4
 Ngày 02/03/2018 tại Hội  trường Khối vận Huyện ủy Nhà Bè, Cụm thi đua 4 (gồm Hội Khuyến học các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Cần Giờ) đã tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 1 năm 2018. Cụm trưởng là Hội Khuyến học huyện Nhà Bè và Cụm phó là Hội Khuyến học huyện Cần Giờ theo đề cử năm 2018. Tham dự buổi họp :
·        Bà Lê Minh Ngọc – PCT thường trực, Giám đốc Quỹ KHTP;
·        Bà Nguyễn Thị Ẩn – PCT Hội KHTP;
·        Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy – PCVP Hội KHTP;
·        Bà Tăn Thị Thùy Dương – UVTV – PGĐ Quỹ KHTP;
·        Ông Văn Công Minh – Phó trưởng phòng Nội vụ huyện Nhà Bè
·        Bà Phan Thị Mỹ Linh – Phó trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy;
·        Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội KH các huyện thuộc cụm 4
 Ông Hứa Văn Nhơn – CTHKH huyện Củ Chi báo cáo kết quả thi đua cụm 4 năm 2017;
Ông Trần văn Chính – CTHKH huyện Nhà Bè thông qua Kế hoạch thi đua, đăng ký thi đua và các giải pháp hữu ích của Cụm 4 năm 2018;
Tên đơn v Tên gii pháp
Bình Chánh - “ Xây dựng hội viên tiên tiến”
 
Hóc Môn “Tăng cường tập huấn, thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao tỷ lệ hộ đăng ký và đạt danh hiệu GĐHT năm 2018”
C Chi “Nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học thông qua việc tổ chức các Hội nghị thực tế”
Nhà Bè “Phối hợp với Hội Phụ nữ vận động gia đình hội viên đăng ký gia đình học tập”
Cn Gi “Tiếp tục củng cố nhân sự chuyên trách 2 xã Long Hòa, Bình Khánh và xây dựng Tổ Hội”
HKH huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh đăng ký phấn đấu nhận cờ thi đua năm 2018.


Ông Văn Công Minh, Phó Phòng Nội vụ H. Nhà Bè phát biểu tại Hội nghị giao ban cụm 4
Ông Văn Công Minh – phó Phòng Nội vụ phát biểu:
Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện đưa nội dung công tác khuyến học Khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào công tác thi đua các xã, thị trấn và các cơ quan; Hội Khuyến học Huyện được xếp vào khối thi đua các Hội ( Hội Chữ Thập Đỏ, Hội LH Thanh niên, Hội Luật Gia, Ban ĐD Hội NCT…) việc xét danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2018 cho các tổ chức Hội đảm bảo:
+ Đơn vị phải đăng ký sáng kiến, đề tài nghiên cứu, được Hội đồng sáng kiến đánh giá, công nhận;
+ Cá nhân  đăng ký đề tài nghiên cứu hoặc sáng kiến, giải pháp.
+ Được các đơn vị trong cụm thi đua HKH huyện xét đạt xuất sắc
+ Được HKH thành phố xét đạt xuất sắc
Bà Nguyễn Thị Ẩn – Phó chủ tịch HKHTP, đã đề nghị các Hội Khuyến học thuộc cụm 4 lưu ý:
+ Các giải pháp cần có khảo sát, thực trạng;
+ Quan tâm đến gia đình học tập; Quỹ khuyến học gia đình;
+ Quan tâm xây dựng điển hình để nhân rộng điển hình;
Phát biểu Bà Lê Minh Ngọc – Phó chủ tịch Thường trực, GĐ Quỹ khuyến học Tp. Hồ Chí Minh
  • + Các Huyện cụm 4 còn nhiều khó khăn, được sự quan tâm của Huyện ủy, Ủy ban nhân dân Huyện, riêng huyện Nhà Bè (Phòng Nội vụ) có tháo gở khó khăn về công tác thi đua khen thưởng đưa vào nội dung công tác khuyến học vào nội dung thi đua chung của Huyện;

Cụm 4 ký giao ước thi đua
+ Đề nghị cụm 4 quan tâm thêm: công tác tuyên truyền, tập huấn cho hội viên, cán bộ công chức các ban ngành, đội ngũ giáo viên, công tác phát triển hội viên tăng thêm 1% so năm trước nhưng phải có chất lượng; quan tâm đến chất lượng gia đình học tập;
+ Về xây dựng TTHTCĐ: Hội Khuyến học phối hợp với ban ngành để hỗ trợ thực hiện tốt hoạt động TTHTCĐ; bám sát các giải pháp để nâng cao chất lượng hoạt động.
+ Nghiên cứu việc phối hợp, lồng ghép xét công nhận gia đình học tập hằng năm;
Kết thúc buổi họp, Cụm thi đua 4 đã tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa Hội Khuyến học các huyện ngoại thành với quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm và nội dung, tiêu chí, thi đua của cụm 4 và của Hội khuyến học Thành phố trong năm 2018.
                                                          Hội Khuyến học huyện Nhà Bè
 
 

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC