Lễ ký kết chương trình phối hợp
giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh
và Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 - 2030

          Chiều ngày 11/4/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh và Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2022 -2030.
 

Quang cảnh buổi lễ ký kết
           Tham dự Lễ ký kết có sự hiện diện của đại biểu khách mời PGS. TS. Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Về phía Hội Khuyến học Thành phố có Ông Nguyễn Huy Cận, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố; cùng các Ông Bà trong Ban thường vụ, Ban chấp hành Hội khuyến học Thành phố. Về phía Sở Giáo dục và Đào tạo có sự tham dự của TS. Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập Thành phố; cùng các Ông, Bà Ban Thường vụ, Ban Giám đốc, Lãnh đạo các phòng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ngoài ra buổi lễ còn có sự tham dự của Đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.
 

Ông Hồ Phú Bạc - Phó Chủ tịch HKH TP báo cáo kết quả thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2018 - 2020.


TS. Nguyễn Văn Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu

                             
Ông Nguyễn Huy Cận, Ủy viên Thường vụ TW HKH VN ,
Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố, phát biểu   
              
          Sở Giáo dục và Đào tạo và Hội Khuyến học Thành phố thống nhất kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung về đẩy mạnh công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng các văn bản và cơ chế chính sách thúc đẩy học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng tiêu chí và tăng cường kiểm tra, đánh giá, xếp loại các mô hình học tập, phát triển hội viên và tổ chức Hội, nâng cao năng lực hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đồng thời cũng rút kinh nghiệm và thống nhất tăng cường công tác phối hợp triển khai kế hoạch từng năm, tổ chức sơ kết công tác phối hợp để kịp thời chấn chỉnh và đánh giá kết quả thực hiện của kế hợp phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Hội Khuyến học Thành phố.
 

Ông Nguyễn Văn Hiếu và  Ông Nguyễn Huy Cận ký kết Chương trình phối hợp 

 
             PGS. TS. Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phát biểu chúc mừng kết quả tốt đẹp việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa 2 đơn vị rất chặt chẽ, nội dung có trọng tâm, trọng điểm để đạt yêu cầu đề ra. Đây là tiền đề để phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó PGS. TS. Trương Thị Hiền đề nghị định kỳ cần có sơ, tổng kết đánh giá chương trình  phối hợp và điều chỉnh bổ sung cho phù hợp yêu cầu thực tiễn. Việc phối hợp cần thực hiện thường xuyên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả ./.
 

PGS. TS. Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội KH VN  phát biểu ý kiến.
 
 
 
 
 


Tác giả bài viết: Hội Khuyến học Thành phố
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC