NHÀ BÈ - NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỘI VIÊN NĂM 2022.

            Triển khai Kế hoach số 80/KH-HKH ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Hội Khuyến học huyện Nhà bè về Khảo sát tình hình hội viên tại các cơ sở Hội từ ngày 17/5/ 2022 đến ngày 03/6/2022 nhằm thực hiện Giải pháp hữu ích năm 2022 của Hội Khuyến học Huyện là “Nâng cao chất lượng
hội viên” để đạt các tiêu chí của “Gia đình học tập”.                                                                                                                                                                          
            Thành phần tham dự tại mỗi xã, thị trấn gồm có: Đại diện phòng Nội vụ Huyện, đại diện Ban Dân vận Huyện Ủy, Thường trực HKH Huyện, Tại các cơ sở khảo sát có: Đại diện Đảng Ủy, Đại diện UBND xã, thị trấn, Chủ tịch, PCT HKH xã, đại diện các chi hội khu phố, ấp, trường học.       
 
                                                                          Hội Khuyến học huyện khảo sát tại xã Phú Xuân                                                                                                                              
             
 Qua khảo sát đã phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền các nội dung tiêu chí "Gia đình học tập" như phải có thẻ hội viên, có đóng hội phí và có thực hiện tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học nhằm nâng cao chất lượng “Gia đình học tập”. Nhiều cách làm hay đã được nhân rộng như:                                                                                                                              
 + Công tác vận động nhân dân vào Hội nhân các đợt bình xét Gia đình học tập cùng lúc tại các hội nghi bình xét gia đình văn hóa ở tổ, ở khu phố ấp.
+ Việc xét cấp học bổng khuyến tài có quan tâm cho các gia đình hội viên khuyến học.
+ Công tác quản lý, cấp mới thẻ hội viên ngay khi mới kết nạp, kịp thời cấp lại thẻ cho các trường hợp hỏng, mất;
+ Việc xây dựng quỹ khuyến học thông qua việc tiết kiệm nuôi heo đất gia đình, công tác chăm lo cho các thành viên trong gia đình học tập tốt, làm ăn phát triển.
+ Công tác thu Hội phí có những nét mới như: Từ việc tham mưu "Đảng ủy 04 có" một số cơ sở Hội đã xin ý kiến cấp Ủy để vận động các Hội viên Hội khuyến học thu hội phí 12.000đ/năm/hội viên kết hợp cùng lúc với lúc đi thu các loại quỹ của địa phương hàng năm. Cũng có một số cơ sở Hội đã vận động tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học, hàng năm lúc đập heo trích tiền đóng hội phí. Tiền thu hội phí được công khai minh bạch tại Hội nghi khuyến học cơ sở và được chuyển vào quỹ học bổng tại từng khu phố, ấp hàng năm. Qua đó kết quả tỷ lệ thu hội phí tại từng chi hội dần được nâng lên, năm sau cao hơn năm trước.

 

Hội Khuyến học huyện khảo sát tại Thị trấn Nhà Bè


Hội Khuyến học huyện khảo sát tại xã Nhơn Đức

      Việc khảo sát tình hình hội viên ở cơ sở để xác định đúng thực trạng, chất lượng hội viên, chất lượng các mô hình học tập, công tác quản lý hội viên, quản lý các mô hình học tập, từ đó phổ biến những cách làm hay, những điển hình sáng tạo, đồng thời vạch ra những hạn chế, tồn tại, những
nguyên nhân để xây dựng biện pháp khắc phục để đạt được các chỉ tiêu đã đề ra./.

Tác giả bài viết: Hội Khuyến học huyện Nhà Bè
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC