Quận 10 tập huấn và hướng dẫn
nhân rộng thí điểm mô hình “Công dân học tập” tại các Phường

        Thực hiện Kế hoạch số 59/KH-HKH ngày 12/5/2022 của Hội Khuyến học thành phố; Hội Khuyến học Quận 10 đã tham mưu Ban chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập Quận 10 ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai nhân rộng thí điểm mô hình “Công dân học tập” đến tất cả các Phường trong quận.
 

Bà Phạm Ngọc Hiền, chủ tịch hội khuyến học Quận 10 tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện đánh giá xếp loại Đơn vị học tập
và nhân rộng thí điểm mô hinh ‘’Công dân học tập’’trên địa bàn Quận 10

       Là quận đã thực hiện thí điểm mô hình trong năm 2021, qua rút kinh nghiệm từ thực tiễn, các Phường đã tích cực nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của các đơn vị để tiếp tục nhân rộng thí điểm đạt kết quả tốt. Trong đó, các Phường 1, 10, 14 tiếp tục nhân rộng mô hình thí điểm đại trà tại các đơn vị, khu phố tại phường; riêng 11 Phường còn lại, mỗi phường sẽ chọn 03 đơn vị thực hiện thí điểm gồm: 01 khu phố, 01 cơ quan, 01 đơn vị trường học hoặc dòng họ… đúng theo yêu cầu, bảo đảm những đối tượng tham gia thí điểm mô hình “Công dân học tập” và tiến độ thời gian thực hiện theo kế hoạch hướng dẫn của Thành phố.
 

Phường 12 Quận 10 hội nghị tập huấn mô hình công dân học tập 
 
       Đến nay, toàn quận 10 đã có 14/14 (100%) Phường đăng ký thực hiện mô hình, với tổng số đăng ký tại 14 phường có 1.376 người tham gia, trong đó cụ thể: có 29 khu phố, có 562 người tham gia; cơ quan có 28 đơn vị, 417 người tham gia; Trường học có 17 đơn vị, 397 người tham gia. Để giúp các đơn vị và cá nhân đăng ký thực hiện mô hình đạt hiệu quả, Hội khuyến học Quận và lãnh đạo UBND các Phường tiếp tục tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn tại từng Phường cho các đơn vị và cá nhân đăng ký về những nội dung của 04 bộ tiêu chí “Công dân học tập” và cách thức tự đánh giá, chấm điểm Công dân học tập theo từng đối tượng cụ thể.
 

Phường 12 Quận 10 hội nghị tập huấn mô hình công dân học tập


Phường 5 Quận 10 hội nghị tập huấn chuyên đề mô hình công dân học tập 


Phường 15 Quận 10 triển khai kế hoạch mô hình công dân học tập 
     Trong tháng 7/2022, 14/14 phường đã hoàn thành công tác tổ chức tập huấn và hướng dẫn cho các đơn vị điểm và cá nhân đăng ký thực hiện, Hội Khuyến học quận sẽ phối hợp cùng Phòng Giáo dục – Đào tạo cùng các Phường tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và theo dõi tình hình thực hiện của các đơn vị cơ quan, trường học, khu phố, đảm bảo việc thực hiện nhân rộng thí điểm và tổng kết mô hình đúng tiến độ thời gian theo kế hoạch của thành phố và quận. /.


Tác giả bài viết: Hội Khuyến học Quận 10
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC