HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN BÌNH TÂN
Ký kết liên tịch phối hợp thực hiện chương trình đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị
và công dân học tập

            Để triển khai, thực hiện công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn Quận Bình Tân có hiệu quả. Được sự nhất trí của Quận ủy - UBND quận Bình Tân, ngày 13/4/2022, Hội Khuyến học quận tổ chức ký liên tịch Chương trình phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận, Liên đoàn Lao động, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến Binh, Hội Nông dân, Hội Người Cao tuổi, Hội Cựu Giáo chức quận đến năm 2026.
 

Ông  Nguyễn Văn Hải Chủ tịch  Liên Đoàn LĐ phát biểu trong hội nghị ký kết liên tịch 


Ông Ngô Văn Tuyên  - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo  phát biểu trong hội nghị 
           Đến dự có các đồng chí: Lê Thị Ngọc Dung, Quận ủy viên, Phó Chủ tịch UBND quận; Lê Văn Hùng, Phó Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Nguyễn Hữu Phúc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy; Nguyễn Thanh Nguyệt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cùng lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội quần chúng quận.
 
         
                Bà Nguyễn  Thanh Nguyệt Phó Chủ tịch UB MTTQVN quận  phát biểu trong hội nghị
         Tại đây, các đơn vị đã ký kết liên tịch phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền Chỉ thị, Quyết định và kế hoạch liên quan đến công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập của Thủ tướng Chính phủ, UBND Thành phố, UBND quận; triển khai vận động đăng ký và thực hiện các Mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”, “Công dân học tập” đạt tiêu chí hàng năm; vận động và tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên tích cực tham gia công tác khuyến học và trở thành hội viên hội Khuyến học đồng thời vận động gia đình đăng ký và đạt “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập” hàng năm./.

 

Bà Lê Thị Ngọc Dung: Phó Chủ tịch UBND quận, ông Ngô Văn Tuyên: Trưởng phòng GDĐT
- Phó trưởng ban TT Ban CĐXDXHHT quận và lãnh đạo Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận quận ủy
chứng kiến các đơn vị ký kết liên tịch


Tác giả bài viết: Hội Khuyến học quận Bình Tân
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC