HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 11
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC QUÍ II NĂM 2022

        Sáng ngày 10/3/2022 Hội Khuyến học  Quận 11 tổ chức hội nghị giao ban Quí 2/2022. Khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc công tác Khuyến học khuyến tài năm 2021 của Uỷ ban nhân dân  Quận 11. Mạn đàm trao đổi về cách làm, biện pháp để  phát huy vai trò của các cấp Hội, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội.
        Hội nghị đã có 13 ý kiến phát biểu nhiều cách làm hay, sáng taọ, nêu lên những biện pháp, kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt vai trò tham mưu, chủ động của các cấp Hội, từng bước tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Khuyến học./.


       

Bà Vũ Thị Thân - Chủ tịch Hội Khuyến Quận 11 trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021 

Tác giả bài viết: Hội Khuyến học Quận 11
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC