HỘI NGHỊ SƠ KẾT
THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM XÂY DỰNG MÔ HÌNH “CÔNG DÂN HỌC TẬP”
GIAI ĐOẠN 2020 – 2021 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC

          Ngày 21/01/2022, Phòng Giáo dục & Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học thành phố Thủ Đức tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện thí điểm xây dựng mô hình “Công dân học tập”.
          Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Khắc Mai, Ủy viên Thường vụ - Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Thành ủy; đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức.
            Thực hiện Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 24/6/2021 của UBND Thành phố Thủ Đức về tiếp tục triển khai thí điểm mô hình “Công dân học tập”. Thành phố Thủ  Đức chọn 03 phường: Bình Thọ, Linh Trung và Hiệp Bình Chánh thực hiện thí điểm mô hình.
          Trên cơ sở kế hoạch của UBND Thành phố Thủ Đức và hướng dẫn số 47/HD-HKH ngày 27/4/2021 của Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Khuyến học 03 phường (Bình Thọ, Linh Trung và Hiệp Bình Chánh) đã tham mưu lãnh đạo phường chọn 40 người dân /05 khu phố; 76 viên chức, người lao động/ 03 trường học và 12 người dân /01 dòng họ để triển khai kế hoạch, quá trình lựa chọn đảm bảo số lượng người tham gia thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập”.
Số đơn vị tham gia thí điểm: 09,  trong đó tổng số người đăng ký danh hiệu “Công dân học tập”: 128; tham gia đánh giá là 128 người (đạt 100%); số người được công nhận danh hiệu “Công dân học tập”: 128, đạt 100%.
         Ông Nguyễn Khắc Mai, đánh giá cao kết quả thực hiện thí điểm mô hình này trên địa bàn thành phố Thủ Đức và quyết định kịp thời khi ban hành Kế hoạch số 221/KH-UBND tiếp tục triển khai mô hình “Công dân học tập” trên cơ sở mô hình trước đó đã được UBND quận Thủ Đức thực hiện.


 
           Dịp này, UBND Thành phố Thủ Đức đã khen thưởng 05 tập thể, 01 dòng họ và 09 cá nhân có thành tích đóng góp hiệu quả trong thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập” giai đoạn 2020-2021./.
 


Tác giả bài viết: Hội Khuyến học thành phố Thủ Đức
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC