HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 3
CỤM THI ĐUA I ( PHƯỜNG 1, 2,3,4 ) KÝ KẾT THI ĐUA NĂM 2022

        Thực hiện Kế hoạch số 02/HKH ngày 09/02/2022 của Hội Khuyến học Quận 3 về Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua năm 2022, sáng ngày 04/3/2022 Cụm Thi đua 1 gồm Phường 1, 2, 3, 4 đã họp định kỳ tổ chức Ký kết Thi đua năm 2022, đồng thời Thảo luận chuyên đề " Nâng cao vai trò của Cán bộ Hội, Chi hội, Tổ hội góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập".
 

 
         Đến dự có Ông Nguyễn Tùng, Chủ tịch Hội Khuyến học Quận 3, Ông Ngô Ba, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Quận3 cùng với các Chủ tịch và Phó Chủ tịch của các phường trong cụm.
        Cụm đã thông qua Kế hoạch Thi đua của cụm năm 2022, các phường trong cụm đã thảo luận và nêu lên một số những khó khăn nhất định đặc biệt trong tình hình dịch lại tái bùng phát, tuy nhiên các phường cũng đã thống nhất 8 nội dung cơ bản góp phần hoàn thành tốt, xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022 và tổ chức ký kết.

 


 
        Trong thảo luận chuyên đề Cụm cũng đã thống nhất các giải pháp để nâng cao vai trò của Hội, Cán bộ hội, Chi hội, Tổ hội trong tình hình mới dịch bệnh biến đổi khôn lường, ngoài việc thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách để các cán bộ Hội, chi hội, tổ hội kịp thời nắm bắt, cần xây dựng các chi hội, tổ hội hoạt động đều tay nếu có điều kiện cần trẻ hóa đội ngũ cán bộ hội, chi hội, tổ hội, nâng cao trình độ sử dụng vi tính, mạng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tranh thủ sự quan tâm của Đảng ủy, Uỷ ban nhân dân, Cấp ủy, Thủ trưởng các Đơn vị, Trường học và Khu phố, sự tham gia của đảng viên 213 để góp phần hoàn thành tốt công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập./.
 
 

Tác giả bài viết: Hội Khuyến học Quận 3
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC