HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 10 TỔ CHỨC TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ
“Thực hiện mô hình “Chi hội 3 tốt” gắn với xây dựng các mô hình học tập, Công dân học tập giai đoạn 2023 - 2026”

          Thực hiện Chương trình công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023, gắn với đẩy mạnh các hoạt động thi đua, xây dựng các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hoạt động của tổ chức Hội tại cơ sở, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Ngày 05/7/2023, Hội Khuyến học Quận 10 tổ chức hội nghị tọa đàm gắn hoạt động sinh hoạt chuyên đề với tổ chức giao lưu, trao đổi học tập kinh nghiệm trong thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài của đội ngũ cán bộ hội khuyến học quận và cơ sở; đồng thời động viên tinh thần trách nhiệm, gắn bó công tác của cán bộ Hội tại các đơn vị.
 

Cụm thi đua 1 giao ban Cụm lần 2 tọa đàm chuyên đề" Chi Hội thực hiện tốt việc tổ chức
các hoạt động phong trào của Hội, xây dựng mô hình CDHT giai đoạn 2021-2030"

 
        Với chuyên đề về “Thực hiện mô hình “Chi hội 3 tốt” gắn với xây dựng các mô hình học tập, Công dân học tập giai đoạn 2023-2026” nhằm trao đổi về các nhiệm vụ và giải pháp tổ chức thực hiện tốt các mô hình học tập; đẩy mạnh các phong trào đổi mới công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tiếp tục phát huy vai trò nồng cốt trong liên kết phối hợp thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, củng cố và phát triển các tổ chức Hội trong năm 2023.Tham dự tọa đàm có 47 cán bộ Hội Khuyến học 14 phường, đại diện các Chi hội Khu phố và Chi hội cơ quan, trường học trực thuộc Quận.
 

Phát biểu tọa đàm của cán bộ cơ sở
       Tại buổi Tọa đàm, các cán bộ Hội đã phát biểu, trao đổi rất sôi nổi với những nội dung thực tiễn từ hoạt động của các Chi hội, trong đó tập trung các vấn đề như: kỹ năng công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền, công tác phối hợp trong tổ chức hoạt động Hội, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, vận động, các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ Hội tại cơ sở, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, liên kết phối hợp và tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở với đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập, Công dân học tập trong giai đoạn mới đạt hiệu quả tốt thông qua tổ chức các hoạt động chuyên đề, bàn bạc, đề xuất các giải pháp hữu ích, cách làm hay, đạt hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ của Hội. Đồng thời các đại biểu cũng nêu những khó khăn qua thực tiễn hoạt động tại cơ sở và đề xuất một số kiến nghị, nhu cầu để Hội khuyến học quận quan tâm thêm trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ Hội trong thời gian tới. 
 

Bà Phạm Ngọc Hiền phát biểu trao đổi cùng hội nghị
và định hướng 1 số cách làm hay cho cơ sở
        Sau buổi tọa đàm cấp quận, tại 3 cụm thi đua của quận cũng đã tổ chức tọa đàm cụ thể như: Cụm 1 (các Phường 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11) Chuyên đề: “Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động cán bộ Chi hội trong thực hiện xây dựng mô hình “Chi hội 3 tốt”; Cụm 2 (các Phường 1, 2, 9, 12, 13, 14, 15) Chuyên đề: “Các giải pháp để thực hiện mô hinh “công dân học tập” đạt hiệu quả”; Cụm 3 (các Chi hội cơ quan, trường học trực thuộc Quận) Chuyên đề: “Giải pháp nâng chất lượng hoạt động chi hội 3 tốt gắn với vận động hội viên thực hiện công dân học tập trong chi hội cơ quan, trường học”. Ngoài ra tại các cơ sở Phường cũng tổ chức tọa đàm chuyên đề theo nội dung yêu cầu thực tiễn hoạt động cần tập trung thực hiện các giải pháp thiết thực hiệu quả đáp ứng với nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2023.
 

Hội trao quà cho các đại biểu có ý kiến phát biểu tọa đàm hay
        Qua tổ chức các hội nghị tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề tại quận và các cụm thi đua đã giúp cán bộ các Chi hội khuyến học khu phố và các cơ quan, đơn vị trang bị thêm kiến thức, nâng cao nhận thức, kỹ năng hoạt động công tác Hội nhằm thực hiện tốt mô hình “Chi hội 3 tốt” trong giai đoạn mới và thực hiện mô hinh “công dân học tập” đạt hiệu quả./,
 


Tác giả bài viết: Hội Khuyến học Quận 10
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC