Cảm xúc ngày khuyến học Việt Nam

Ngàn xưa nhân dân ta khao khát được học hành, nhưng ước mơ ấy không thể trở thành hiện thực nếu nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chưa ra đời; chế độ thuộc địa nửa phong kiến chưa bị xóa bỏ. Bằng chứng là sau cách mạng tháng tám 9/ 1945 nước ta có hơn 90% dân số mù chữ. Khi nước nhà vừa được độc lập, Bác Hồ đã xác định coi dốt là một loại giặc và đồng thời phải diệt cùng giăc đói, giặc ngoại xâm. Bác coi việc học của người dân cần thiết như cơm ăn áo mặc.
          Tháng 10 -1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi chống nạn thất học; tháng 10/1968, Người gửi bức thư cuối cùng cho ngành giáo dục yêu cầu: “Dù khó khăn đến đâu cũng phải tiếp tục thi đua dạy tốt và học tốt”; ngày 2/10/1996, Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ nhất thành công. Đó là ngày thành lập Hội.
          Hội Khuyến học Việt Nam tự hào là người kế tục và phát triển truyền thống hiếu học của dân tộc. Qua 19 năm xây dựng, trưởng thành, tính đến tháng 9/2015, tổ chức Hội có hệ thống ỏ 63/63 tinh/thành phố, 637/637 huyện và 10.650 xã, phường thị trấn đạt 99,21%, có 228.329 chi hội khuyến học, ban khuyến học  ỏ thôn, bản, ấp, khu phố, trường học, cơ quan, đơn vị hội  đồng hương, dòng họ, tổ chức tôn giáo .... với  trên 13,1 triệu hội viên chiếm 14,34% dân số cả nước. Hội phối hợp với ngành  giáo dục xây dựng 10.944 Trung tâm HT CĐ. Hội đã đưa phong trào khuyến học, khuyến tài với cuộc vận động xây dựng gia đình hiếu học (GĐHH), dòng họ hiếu học (DHHH), cộng đồng khuyến học (CĐKH) lên một tầm cao mới. Xây dựng GĐHH-DHHH-CĐKH đã trở thành phong trào quần chúng rộng khắp trong cả nước, thể hiện truyền thống hiếu học vốn có từ ngàn xưa của dân tộc và đã trở thành nét đẹp văn hóa Việt Nam.
           Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam Nguyễn Mạnh Cầm khẳng định: “Gia đình hiếu học” và “Dòng họ hiếu học” là mô hình độc đáo của Việt Nam, nhân tố cần thiết và quan trọng để phát huy phong trào khuyến học, khuyến tài, đặc biệt để xây dựng cả nước trở thành một “xã hội học tập”. Thực hiện những tiêu chí của “Gia đình hiếu học” và “Dòng họ khuyến học”, con em chúng ta không những được tạo điều kiện đến trường trở thành những học sinh giỏi, trò ngoan gắn “văn với lễ” mà còn thúc đẩy người lớn ra sức học tập tiếp thu khoa học- kỹ thuật, bồi bổ kiến thức, nâng cao tay nghề, phát triển sản xuất, cải thiện đời sống, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thiết thực vào sự phát triển của quê hương, đất nước .
           

           Hội Khuyến học Việt Nam thực sự được Đảng, Nhà nước tin tưởng giao nhiệm vụ làm nòng cốt liên kêt, phối hợp với các lực lượng xã hội trong hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT.
            Quán triệt  quyết định 89/QĐ – TTg của Thủ tướng chính phủ về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012- 2020 và  QĐ 281/QĐ- TTg cuả Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng và đơn vị theo tinh thần NQ 29 của BCHTW khóa XI, về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, hội khuyến học các cấp, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ, Ngành, Đoàn thể ở TW và địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội, đảng viên và nhân dân cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài tích cực hưởng ứng, ủng hộ phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, phấn đấu đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà phát triển bền vững, ngang tầm với các nước tiên tiến trên thế giới.
          Kỷ niệm 19 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (1996 – 2015) và 7 năm (16/9/2008 – 2015) Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1271/QĐ-TTg lấy ngày 2/10 hàng năm là “Ngày Khuyến học Việt Nam” với mục đích  động viên các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;  biểu dương những gương sáng hiếu học, tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học, khuyến tài. Hội khuyến học các cấp ở thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm 2015 gắn với các hoạt động: mang sách đến với mọi người, vận động đọc sách báo một cách tự học phù hợp với mọi đối tượng, biểu dương những cá nhân, tập thể có thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của người dân về sự cần thiết phải học tập suốt đời; thực hiện “Mỗi cá nhân đều có trách nhiệm học tập thường xuyên, học tập suốt đời để trở thành người công dân tốt, có nghề, lao động có năng xuất và hiệu quả cao.(QĐ 89)
            Là một hội viên hội khuyến học Việt Nam, sinh hoat tại cơ sở hội khuyến học thành phố Hồ Chí Minh tôi thấy tự hào về những đóng góp thiết thực của hội khuyến học các cấp vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà. Chúc các tổ chức hội, cán bộ, hội viên khuyến học  đồng thuận, cùng các lực lượng xã hội và nhân dân cả nước thực hiện thắng lợi Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân Thành phố đẩy mạnh phong trào  học tập suốt đời trong gia đinh, dòng họ, cộng đồng và đơn vị., thông qua các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập”
            Hội khuyến học thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục là một trong những đơn vị khuyến học có nhiều sáng kiến và hoạt động có hiệu quả trong công tác KH, KT, XD XHHT của Thành phố Hồ Chí Minh. Chúc các mạnh thường quân tiếp tục đồng hành với hội khuyến học Thành phố, phát tâm thiện nguyện tạo điều kiện cho các em học sinh trong gia đình nghèo được tiếp tục đến trường và động viên học sinh vượt khó, học giỏi. Chúc các bậc cha mẹ luôn là tấm gương để con em học tập noi theo. Mong các cháu học sinh được nhận học bổng hãy cố gắng học giỏi, ngoan hiền đó là món quà tri ân quý nhất với cha mẹ, với hội khuyến học, các mạnh thường quân và bà con cô bác xóm giềng.
            Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời năm nay với chủ trương “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhìều sách hay” . Tôi có bài thơ, “Sách là bạn, là thầy của mọi người” gửi quý vị.
                                                  Sách hay hứng khởi tâm can:
                                                  Dạy ta xem xét thế gian sự đời,
                                                  Dạy ta tạo dựng tình người,
                                                  Dạy cách phê phán mà đời nhẹ không,
                                                  Dạy gần hiếu thảo cha ông,
                                                  Xa biết kính trọng tổ tông giống nòi.
                                                  Lòng lành thiện ý đất trời,
                                                  Yêu thương vạn vật xuân thời hương bay.
                                                  Người khôn tìm chọn sách hay:
                                                 Ở trong sách có trời mây sáo diều,
                                                 Có đồng lúa hạt mẩy đều,
                                                 Có lầu gác tía võng điều đung đưa,
                                                 Có người vóc ngọc song thưa,
                                                 Có tình tri kỷ có mùa tâm giao,
                                                 Có người  đức hạnh thanh cao,
                                                 Cho ta học hỏi lẽ nào khác ư?
 Từ Văn Chiến
 

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC