HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
TỔ CHỨC GIAO BAN CỤM THI ĐUA LẦN 1 NĂM 2023
TẠI PHAN THIẾT - BÌNH THUẬN

         Nhằm tạo mối đoàn kết gắn bó, giao lưu trao đổi kinh nghiệm về hoạt động Khuyến học, từ đó từng phường trong cụm thi đua phấn đấu hơn nữa trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập ngày càng đạt hiệu quả cao.
 

Hội Khuyến học thành phố Thủ Đức tổ chức chuyến giao lưu học tập,
trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ Hội tại Thành phố Phan Thiết.


       Ngày 09 và 10/3/2023, Hội Khuyến học thành phố Thủ Đức tổ chức Giao ban 4 cụm thi đua năm 2023 và Hội thi tìm hiểu công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tại thành phố Phan Thiết - Tỉnh Bình Thuận cho 45 cán bộ, hội viên khuyến học.


                      Bà Nguyễn Thị Ngọc Đức phát biểu tại 
giao ban Cụm thi đua 1 - Hội KH  Tp Thủ Đức 
      Tham dự chuyến đi có ông Võ Văn Việt - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo thành ủy Thủ Đức, bà Nguyễn Thị Ngọc Đức - Chủ tịch Hội Khuyến học; Thường trực Hội KH thường trực  Thủ Đức; Chủ tịch, PCT, UV.BCH Hội Khuyến học 32 phường.
 

Hội nghị giao ban Cụm thi đua 2 Hội Khuyến học thành phố Thủ Đức
và Ký kết giao ước thi đua năm 2023

        Trong cuộc họp giao ban,Thường trực Hội lắng nghe cụm trưởng trình bày kế hoạch, chương trình hoạt động của cụm, qua đó TT Hội cũng đã định hướng xây dựng giải pháp hữu ích phù hợp từng địa phương (05 nội dung, 10 tiêu chí thi đua), tập trung thực hiện đạt hiệu quả năm 2023.
      Sau phần Giao ban, Hội KH thành phố Thủ Đức tổ chức các nội dung thi đua: mở đầu là phần thi văn nghệ, các cụm mang theo trang phục, hóa trang, đọc bài vè về khuyến học….

 

Các cụm tham gia Hội thi Tìm hiểu công tác khuyến học khuyến tài,
xây dựng xã hội học tập trong giai đoạn mới


Các cụm thi đua Hội Khuyến học thành phố Thủ Đức giao lưu văn nghệ .
          Nét mới trong chuyến giao ban cụm thi đua lần này, Hội Khuyến học thành phố Thủ Đức tuyên truyền thông qua hình thức bốc thăm trả lời trực tiếp các câu hỏi, văn bản của Đảng, Nhà nước về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; trong đó, tập trung các mô hình học tập, công dân học tập trong giai đoạn mới hiện nay.
 

Hội Khuyến học thành phố Thủ Đức trao giải thưởng
Hội thi Tìm hiểu công tác Khuyến học, Khuyến tài,
Xây dựng Xã hội học tập trong giai đoạn mới.
 
             Hội thi kết thúc sôi nổi với phần trao giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho 04 cụm thi đua Hội Khuyến học thành phố Thủ Đức.
Ngày 10/3/2023 Hội Khuyến học  thành phố Thủ Đức kết thúc chuyến đi trong không khí đầm ấm vui tươi, mang thật nhiều ý nghĩa trong gia đình Khuyến học./.

Tác giả bài viết: Hội Khuyến học thành phố Thủ Đức
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC