VẬN ĐỘNG NGƯỜI LỚN TUỔI
THAM GIA SINH HOẠT TẠI TTHTCĐ PHƯỜNG 11-QUẬN 6

Qua 5 năm Trung tâm Học tập cộng đồng đã tổ chức 100 buổi truyền thông về sức khỏe dinh dưỡng, 30 buổi văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn, 42 buổi tuyên truyền pháp luật và giới thiệu việc làm với 36.752 lượt người tham dự. Thực hiện các lớp học vi tính 60 người , lớp kết cườm, thêu chữ thập 125 người, lớp thể dục dưỡng sinh, đi bộ 125 người , tổ chức hội thi cắm hoa, thi cầu lông , cờ tướng . . .
KẾT QUẢ THỰC HIỆN:
Với phương châm “Cần gì học nấy”  và “Học trước khi làm” . Trung tâm đã cùng với Hội Khuyến học Phường tổ chức thực hiện các chuyên đề xây dựng mô hình “Đảng ủy 4 có” “Hội Khuyến học 6 có” ; “Nâng cao chất lượng của Trung tâm Học tập cộng đồng Phường”; Chuyên đề “Bảo vệ sức khỏe cộng đồng”. Công trình hỗ trợ trang bị cho sinh viên, học sinh trong 5 năm qua đã vận động trao hàng tháng 27 suất học bổng 1&1 “Từ trái tim đến trái tim” với tổng số tiền 100.000.000 đồng.
- Qua 5 năm Trung tâm Học tập cộng đồng đã tổ chức 100 buổi truyền thông về sức khỏe dinh dưỡng, 30 buổi văn nghệ kỷ niệm các ngày lễ lớn, 42 buổi tuyên truyền pháp luật và giới thiệu việc làm với 36.752 lượt người tham dự. Thực hiện các lớp học vi tính 60 người , lớp kết cườm, thêu chữ thập 125 người, lớp thể dục dưỡng sinh, đi bộ  125 người , tổ chức hội thi cắm hoa, thi cầu lông , cờ tướng . . .
BÀI HỌC KINH NGHIỆM:
- Hội khuyến học cần làm tốt công tác tham mưu để Cấp ủy Đảng ,Chính quyền nhận thấy sự cần thiết của hoạt động Trung tâm Học tập cộng đồng.
- Cấp ủy Đảng và Chính quyền tại địa phương luôn quan tâm hỗ trợ về cơ sở vật chất, nhân dân hưởng ứng, các ngành ,các trường học tham gia tích cực , phối hợp tốt tạo điều kiện để Trung tâm Học tập cộng đồng hoạt động đạt hiệu quả.
- Hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng để mọi người hiểu rõ mô hình, chức năng , nhiệm vụ, nội dung hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng.
- Huy động sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân nhất là những người lớn tuổi đây là một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công việc duy trì và phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng, góp phần xây dựng Xã hội học tập trên địa bàn Phường.
- Làm tốt công tác xã hội hóa trong việc vận động xây dựng và phát triển Trung tâm Học tập cộng đồng để huy động công sức , nguồn kinh phí, nguồn cơ sở vật chất trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ cho tổ chức và hoạt động của Trung tâm Học tập cộng đồng.
-  Ban Chủ nhiệm Trung tâm Học tập cộng đồng phải linh hoạt, sáng tạo trong việc quản lý điều hành.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm và làm tốt công tác động viên khen thuởng một cách kịp thời.
 

Tác giả bài viết: HKH QUẬN 6
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC