Phong trào xây dựng Gia đình hiếu học, Dòng họ hiếu học và Cộng đồng khuyến học

Phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học đã chính thức sang trang mới của sự phát triển bắt đầu từ thời điểm Hội Khuyến học nhận được nhiệm vụ mới do Thủ tướng Chính phủ giao trực tiếp. Đó là việc tiếp nhận Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình dòng họ và cộng đồng tới năm 2020” được quy định trong Quyết định 89/QĐ –TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 – 2020.
     Ngày 26/12/2014, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam lần thứ 6 – Khóa IV, Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cầm chủ trì đã đánh giá kết quả bước đầu của phong trào xây dựng gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học
     Theo báo cáo của 55 tỉnh thành trong cả nước, tổng số hội viên là 11.837.945 người. Khoảng 5 năm trở lại đây, tính trung bình mỗi năm Hội kết nạp thêm trên dưới 500.000 người. Năm 2014, Hội có thêm 800.000 người, vượt xa con số trung bình của nhiều năm trước. Nếu tính thêm 8 tỉnh, thành còn lại, có thể ước tính số hội viên gia tăng trong năm 2014 là khoảng 1.000.000 người; số gia đình hiếu học hiện nay là hơn 5 triệu gia đình. Số dòng họ hiếu học là 50.734 và số cộng đồng khuyến học là 33.756.
Phong trào xây dựng các cộng đồng khuyến học vẫn giữ được nhịp độ phát triển với 33.756 cộng đồng học tập. Để tạo điều kiện tham gia học tập của người dân, Trung tâm học tập cộng đồng là thiết chế giáo dục cơ bản nhất. Hiện nay, cả nước đã có trên, dưới 11.000 trung tâm, tạo nên một mạng lưới học tập gần phủ kín các xã/phường/thị trấn. Trong 5 năm qua, số lượt người tham gia học tập ở Trung tâm năm sau luôn tăng hơn năm trước với khoảng 15.000.000 lượt.
     Theo báo cáo chưa đầy đủ, hiện cả nước có 139.958 Chi hội khuyến học và 80.942 Ban Khuyến học. Đây là những đơn vị khuyến học có vai trò rất quan trọng trong việc triển khai các chủ trương khuyến học của Trung ương Hội và các tỉnh, thành Hội, cũng là lực lượng nòng cốt đưa các Quyết định về xã hội học tập của Nhà nước vào cuộc sống.
     Hệ thống các cấp Hội cả nước đã tập trung hoạt động vào việc quán triệt Nghị quyết 29 – NQ/HNTW của Hội nghị TƯ 8 (khóa IX) về Đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo” để thấu triệt các quan điểm chỉ đạo xây dựng xã hội học tập theo Quyết định 89/QĐ-TTg. Từ sự quán triệt Nghị quyết 29-NQ/HNTW của Trung ương Đảng và Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt Thủ tướng Chính phủ giao cho Hội Khuyến học Việt Nam thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng đến năm 2020" (Quyết định 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014), cán bộ và hội viên khuyến học đã nhận thức được những vấn đề là phải chuyển được các mô hình gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học và cộng đồng khuyến học sang các mô hình học tập (gia đình học tập, dòng họ học tập và cộng đồng học tập) trong giai đoạn 2015 – 2020. Việc chuyển sang các mô hình học tập là một bước phát triển quan trọng, gắn kết phong trào khuyến học của Hội với nhiệm vụ chính trị mà nhà nước giao cho”.  
 


 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC