Năm 2019, với mục tiêu tiếp tục tập trung các giải pháp để đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Hội, Cụm thi đua 1 đã chọn chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hội viên Hội khuyến học” để tổ chức tọa...
Xem nhiều nhất
Nghị quyết 29-NQ/TW đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục - đào tạo
Nghị quyết 29-NQ/TW đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục - đào tạo
Tổng kết hoạt động Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2014
Tổng kết hoạt động Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2014
Học bổng khuyến tài
Học bổng khuyến tài

08 CCTTT 15 Cau chuyen trai tim

Cùng xem video về câu chuyện từ trái tim

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC