HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN HÓC MÔN
Công tác chăm lo và kiện toàn cán bộ hội Khuyến học trên địa bàn huyện

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN HÓC MÔN Công tác chăm lo và kiện toàn cán bộ hội Khuyến học trên địa bàn huyện

Hội Khuyến học huyện Hóc Môn hiện có 12 hội Khuyến học xã – thị trấn, 09 Ban Khuyến học trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và cơ quan, 174 chi hội khuyến học thuộc hội Khuyến học xã – thị trấn, trong đó gồm 87 chi hội ấp – khu phố, 65 chi hội trường học, 22 chi hội cơ quan, cơ sở tôn giáo, hợp tác xã và lực lượng vũ trang, 1.326 tổ hội với 56.868 hội viên.

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN THỦ ĐỨC

 “ Nâng cao chất lượng hoạt động tại các tổ hội khuyến học”
Năm 2017

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN THỦ ĐỨC “ Nâng cao chất lượng hoạt động tại các tổ hội khuyến học” Năm 2017

Trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của các cấp Ủy Đảng, sự tạo điều kiện của UBND từ Quận đến Phường, công tác tuyên truyền các chủ trương về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn khu phố dần dần được đến tận các hộ dân. Các hoạt động cụ thể như xây dựng Gia đình học tập, vận động quỹ khuyến học, trao học bổng, chương trình tiết kiệm nuôi heo đất… cũng đã góp phần xây dựng phong trào khuyến học ở các tổ dân phố ngày càng đi vào chiều sâu, từ đó công tác xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển.

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN GÒ VẤP
Vai trò tham mưu cho BCĐ xây dựng xã hội học tập quận
kiểm tra, đánh giá và xếp loại  “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2017

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN GÒ VẤP Vai trò tham mưu cho BCĐ xây dựng xã hội học tập quận kiểm tra, đánh giá và xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã năm 2017

Năm 2017, sau khi sơ kết, rút kinh nghiệm về kết quả xây dựng các mô hình học tập; thực hiện thí điểm Thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đánh giá, xếp loại “Cộng đồng học tập” cấp xã; UBND quận Hướng dẫn triển khai đại trà mô hình “Cộng đồng học tập” cấp phường trên địa bàn quận Gò Vấp năm 2017; quy trình từ khi triển khai đến chuẩn bị tổng hợp biễu mẫu đăng ký 15 tiêu chí, 50 chỉ số, Tổ chức Hội nghị cơ chế Phường triển khai và đăng ký với quận; thu thập các minh chứng, tổng hợp, tự chấm điểm, đánh giá và lập hồ sơ trình đề nghị BCĐ quận kiểm tra;

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 10
 
BÁO CÁO THAM LUẬN
“THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TẬP HUẤN, TỌA ĐÀM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP”

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 10 BÁO CÁO THAM LUẬN “THỰC HIỆN TỐT CÔNG TÁC TẬP HUẤN, TỌA ĐÀM ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP”

Năm 2017, Hội Khuyến học các cấp triển khai nhiều nhiệm vụ về xây dựng, phát triển tổ chức Hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài; tiếp tục tham mưu và làm nồng cốt nhân rộng các mô hình học tập theo Quyết định 448/QĐ-HKHVN của Hội Khuyến học Việt Nam và thực hiện đại trà xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp Phường theo Thông tư 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phát huy vai trò của Hội Khuyến học trong việc củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng. Hội Khuyến học thành phố và quận 10 đã phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ với phương châm “Tập trung cho các Hội cơ sở, liên kết phối hợp tốt, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

HỘI  KHUYẾN HỌC QUẬN 2
VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY, BAN ĐIỀU HÀNH KHU PHỐ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC
KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI , XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP
KHU PHỐ 6 - PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 2 VAI TRÒ CỦA CẤP ỦY, BAN ĐIỀU HÀNH KHU PHỐ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI , XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP KHU PHỐ 6 - PHƯỜNG BÌNH TRƯNG TÂY

Khu phố 6 phường Bình Trưng Tây hiện có 1.389 hộ với tổng số nhân khẩu (kể cả tạm trú) là 5.521 người. Số hội viên khuyến học là 518, số hội viên là Đảng viên đạt 100%. Khu phố có Chi hội khuyến học với 9 tổ dân phố và cũng là 9 tổ hội khuyến học.

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 2
Tổng kết hoạt động 
Khuyến học, Khuyến tài, Xây dựng xã hội học tập năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 2 Tổng kết hoạt động Khuyến học, Khuyến tài, Xây dựng xã hội học tập năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Sáng ngày 6/01/2018, tại Hội trường Trung tâm hành chính quận, Hội Khuyến học Quận 2 tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 và tổ chức khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, trao học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi trong năm 2017.

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 10 
TỔNG KẾT 
CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP NĂM 2017
VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 10 TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC, KHUYẾN TÀI, XÂY DỰNG XÃ HỘI HỌC TẬP NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2018

Ngày 10/01/2018, Hội Khuyến học Quận 10 đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đến tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị có Bà Dương Thị Trúc Bạch – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học thành phố và Ông Phan văn Thoại – Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Quận 10 cùng sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc, các ban ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân 15 Phường, cán bộ Hội Khuyến học 15 Phường và đại diện các Chi, Tổ hội trong toàn quận.

Các tin khác

1 2 3 ... 16 17 18  Trang sau
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC