HỘI NGHỊ
Triển khai ứng dụng kết quả đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình
tổng thể về Thành phố học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh”

          Năm 2016, Hội Khuyến học được Ban Thường vụ Thành ủy phân công chủ trì tổ chức nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng thể về Thành phố học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh”.
          Sau 2 năm thực hiện đề tài, ngày 29 tháng 7 năm 2019 “Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ Thành phố” đánh giá xếp loại xuất sắc (7/7 phiếu). Năm 2020 Hội Khuyến học Thành phố trình Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố để tổ chức triển khai thực hiện.
        Căn cứ Thông báo số 128-TB/VPTU ngày 06 tháng 8 năm 2021, thông báo Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Khuyến học Thành phố về kết quả công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2020 và nội dung trọng tâm năm 2021; công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Khuyến học Thành phố nhiệm kỳ V và kế hoạch triển khai kết quả đề tài nghiên cứu khoa học. Trong đó về đề tài nghiên cứu khoa học, lãnh đạo Thành ủy đã chỉ đạo sở, ngành liên quan nghiên cứu, báo cáo, đề xuất việc triển khai ứng dụng kết quả đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng thể về Thành phố học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh” đã được nghiệm thu.
         Ngày 17 tháng 3 năm 2022, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố, Hội Khuyến học Thành phố tổ chức hội nghị triển khai trong nội bộ kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cho các ông bà là Ủy viên Ban chấp hành Hội Khuyến học Thành phố, thành viên Câu lạc bộ báo cáo viên và Cán bộ Hội Khuyến học trực thuộc Hội Khuyến học Thành phố.PGS.TS. Trương Thị Hiền phát biểu trong hội nghị 
         Đến dự hội nghị có PGS.TS. Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Ông Nguyễn Thanh Đoàn, Trưởng phòng Khoa giáo Ban tuyên giáo Thành ủy; Ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Thành phố; TS. Hồ Thiệu Hùng, Nguyên Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Thành viên chính, cố vấn khoa học; TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều, Nguyên Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành viên chính, Thư ký khoa học; toàn thể các ông, bà Phó Chủ tịch, Ủy viên  Ban Thường vụ, Ban chấp hành Hội Khuyến học Thành phố, thành viên Câu lạc bộ Báo cáo viên và các cán bộ khuyến học trực thuộc Hội Khuyến học Thành phố.


Ông Nguyễn Huy Cận phát biểu khai mạc hội nghị
        Sau phần phát biểu khai mạc hội nghị của Ông Nguyễn Huy Cận, Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố, PGS.TS. Trương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam hoan nghênh và biểu dương Hội Khuyến học Thành phố đã rất chủ động triển khai ứng dụng kết quả đề tài, đây là việc làm rất thực tiễn, rất kịp thời và đề xuất Thành phố đưa kết quả đề tài vào việc bồi dưỡng cán bộ Thành phố. Ông Dương Trí Dũng cũng ủng hộ việc triển khai ứng dụng kết quả đề tài và Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Hội Khuyến học Thành phố triển khai trong toàn ngành.


 TS. Hồ Thiệu Hùng  triển khai nội dung những vấn đề chung về thành phố học tập
         TS. Hồ Thiệu Hùng, Nguyên Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy, Thành viên chính, cố vấn khoa học triển khai nội dung những vấn đề chung về thành phố học tập, mô hình tổng thể xây dựng thành phố học tập, mục tiêu xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở nên thành phố học tập KHÔNG PHẢI là để được công nhận là THÀNH PHỐ HỌC TẬP mà là để nâng cao văn hóa học suốt đời.
         TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều, Nguyên Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành viên chính, Thư ký khoa học trình bày những vấn đề cụ thể về thành phố học tập, giới thiệu bộ tiêu chí cơ bản và cách đánh giá thành phố học tập của UNESCO, bộ tiêu chí xây dựng thành phố học tập ở Việt Nam, bộ tiêu chí cơ bản về thành phố học tập của Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời gợi ý xây dựng nội dung thực hiện thành phố học tập tại địa phương.TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều rình bày những vấn đề cụ thể về thành phố học tập
          Ngày 30 tháng 3 năm 2022, Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng thể về Thành phố học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh” tại Hội nghị giao ban công tác khoa giáo quý I năm 2022. TS. Nguyễn Thị Thanh Kiều, Nguyên Phó Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành viên chính, Thư ký khoa học trình bày nội dung kết quả đề tài./.


Quang cảnh buổi tập huấn


Tác giả bài viết: Hội Khuyến học Thành phố
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC