HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN GÒ VẤP
 Tiếp tục đẩy mạnh phong trào 
khuyến học, khuyến tài,xây dựng xã hội học tập năm 2017

HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN GÒ VẤP Tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài,xây dựng xã hội học tập năm 2017

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội khuyến học quận nhiệm kỳ 2016 – 2020, với sự quyết tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017, Hội khuyến học quận đã xây dựng và triển khai thực hiện giải pháp hữu ích với tên gọi: “ Phát huy vai trò tham mưu và tổ chức điều hành của cán bộ chi hội khu phố, trường học; tuyên truyền vận động trực tiếp của hội viên nòng cốt trong nâng cao hiệu quả các mô hình học tập; phát triển hội viên”.

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CẦN GIỜ
TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC
XÃ TAM THÔN HIỆP

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CẦN GIỜ TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC XÃ TAM THÔN HIỆP

Hàng năm, chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất Khuyến học” nhằm thực hiện công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã luôn được Cán bộ, hội viên Hội khuyến học xã xác định là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn xã hội.

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ CẦN GIỜ
TỔNG KẾT PHONG TRÀO
“TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC”
2007-2017

BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ CẦN GIỜ TỔNG KẾT PHONG TRÀO “TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC” 2007-2017

Để thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng đơn vị học tập tại Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ; trong những năm qua, các hoạt động của phong trào học tập suốt đời tại đơn vị được lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo thực hiện, trong đó đặc biệt quan tâm phong trào “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”.

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CẦN GIỜ
TỔNG KẾT PHONG TRÀO 
“TIẾT KIỆM NUÔI  HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC”
 (2007 – 2017)

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN CẦN GIỜ TỔNG KẾT PHONG TRÀO “TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC” (2007 – 2017)

Để thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện Cần Giờ; trong những năm qua, các hoạt động của phong trào học tập suốt đời trên địa bàn huyện đã được lãnh đạo các cấp của huyện quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó đặc biệt quan tâm phong trào “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”.

CHI HỘI KHUYẾN HỌC
 TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN BỈNH KHIÊM – NHÀ BÈ
Hội thu “Heo đất - Khuyến học” Năm 2017

CHI HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NGUYỄN BỈNH KHIÊM – NHÀ BÈ Hội thu “Heo đất - Khuyến học” Năm 2017

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêmngay từ đầu năm học, nhà trường đã phát động phong trào nuôi heo đất. Sau đó, các em sẽ được giáo viên chủ nhiệm phổ biến hình thức nuôi heo.

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN NHÀ BÈ
10 năm thực hiện Chương trình 
“Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học”
(năm 2007 – 2017)

HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN NHÀ BÈ 10 năm thực hiện Chương trình “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” (năm 2007 – 2017)

Huyện Nhà Bè có 7 xã, thị trấn, 30 khu phố, ấp, 364 tổ dân phố và tổ nhân dân, Hội Khuyến học Huyện có 14 cơ sở Hội, trong đó: 7 Hội Khuyến học xã, thị trấn, 30 Chi hội khuyến học khu phố, ấp, 270 tổ hội khuyến học; 9.175 hội viên;

PHONG TRÀO TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC
TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA ĐÔNG – CỦ CHI

PHONG TRÀO TIẾT KIỆM NUÔI HEO ĐẤT KHUYẾN HỌC TẠI TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ HÒA ĐÔNG – CỦ CHI

-Chi hội đã tổ chức tuyên truyền trong tất cả giáo viên và học sinh về ý nghĩa, mục đích của chương trình“Tiết kiệm nuôi heo đấtkhuyến học”, của Hội khuyến học Thành phố; cụ thể như sau:

Các tin khác

  Trang trước  1 2 3 ... 16 17 18  Trang sau
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC