1. Triển khai kế hoạch hoạt động trung tâm học tập cộng đồng: Hội Khuyến học Thành phố đã triển khai kế hoạch số 11/ HK-HKH ngày 03 tháng 01 năm 2017 đến 24 quận huyện và phường xã. Qua đó tất cả các quận huyện đã triển khai thực hiện kế hoạch về phát huy vai trò của Hội Khuyến học trong việc...
Xem nhiều nhất
Nghị quyết 29-NQ/TW đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục - đào tạo
Nghị quyết 29-NQ/TW đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục - đào tạo
Tổng kết hoạt động Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2014
Tổng kết hoạt động Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2014
Học bổng khuyến tài
Học bổng khuyến tài

08 CCTTT 15 Cau chuyen trai tim

Cùng xem video về câu chuyện từ trái tim

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC