Ngày 26/02/2019 Hội khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh đã đón tiếp Đoàn Tỉnh Đồng Tháp đến trao đổi học tập, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng thành phố học tập và một số phong trào khuyến học nổi bật của Hội khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh.
Xem nhiều nhất
Nghị quyết 29-NQ/TW đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục - đào tạo
Nghị quyết 29-NQ/TW đổi mới căn bản toàn diện Giáo dục - đào tạo
Tổng kết hoạt động Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2014
Tổng kết hoạt động Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2014
Học bổng khuyến tài
Học bổng khuyến tài

08 CCTTT 15 Cau chuyen trai tim

Cùng xem video về câu chuyện từ trái tim

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC