Hội Khuyến học Quận 8
Hội nghị Tổng kết Công tác khuyến học, khuyến tài, XDXHHT năm 2019 và Biểu dương “Cộng đồng học tập” khu phố tiêu biểu

Ngày 08 tháng 01 năm 2020, Hội Khuyến học Quận 8 đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019 và biểu Dương “Cộng đồng học tập” khu phố tiêu biểu (2016 – 2019).
Tham dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Ẩn – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố – Trưởng ban Thi đua khen thưởng Hội khuyến học Thành phố, bà Nguyễn Thị Minh Châu – Phó Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Quận 8,ông Huỳnh Anh Kiệt – Phó ban kinh tế – xã hội Hội đồng nhân dân Quận 8,  ông Nguyễn Quốc Hưng – Phó Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 8, bà Đinh Thị Lan Phương – Phó Trưởng Phòng Nội vụ Quận 8,  bà Đoàn Thị Ánh Mai – Phó Phòng Văn hóa Thông tin Quận 8, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Quận 8, các ban ngành, đoàn thể và215 đại biểu đại diện Thường trực Đảng ủy, Ủy ban nhân dân 16 phường, Thường trực Hội Khuyến học 16 phường, Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội Khuyến học Quận, đại diện  các Chi hội Khuyến học khu phố, trường học và các đơn vị, nhà hảo tâm tài trợ quỹ khuyến học,“Cộng đồng học tập” khu phố tiêu biểu”, các gương điển hình tiên tiến và các tập thể, cá nhân được khen thưởng tham dự.
   Năm 2019, Hội khuyến học Quận 8 đã có nhiều nỗ lực, đạt được những thành tích nổi bật, tập trung củng cố nâng chất lượng hoạt động từ quận đến cơ sở: Tổng số chi hội khuyến học: 222, Trong đó:chi hội khuyến học trực thuộc Hội khuyến học Quận 8:  34, chi hội trực thuộc Hội khuyến học 16 phường:188.Tổng số hội viên năm 2019: 56.221 đạt tỷ lệ  13,11% so tổng số dân, tăng tỷ lệ 1,68%. Đẩy mạnh xây dựng  các mô hình học tập, qua đó có 54.958 Gia đình học tập/ 89.577 tổng số hộ dân;  tỷ lệ 61,35%.22 Dòng họ học tập / 27 tổng số dòng họ, đạt tỷ lệ 81,48 %, 90 Cộng đồng học tập/ 97 tổng số khu phố; tỷ lệ 92,78%. 75 Đơn vị học tập / 83 tổng số đơn vị; tỷ lệ 90,36%. Có 16/16 phường đăng ký và đạt “Cộng đồng học tập” cấp phường đạt loại tốt, tỷ lệ100%. Xây dựng quỹ khuyến học gia đình, 54.959 heo đất/89.577 hộ  đạt tỷ lệ 61,35% hộ gia đìnhtham gia nuôi heo đất,các tập thể, đơn vị, cá nhân  đã ủng hộ quỹ khuyến học: 1.120.487.000đ. Hội khuyến học Quận 8 trao: 284 suất học bổng, khuyến học, khuyến tài số tiền 626.950.000 đồng, phối hợp hỗ trợ Phòng Giáo dục và Đào tạo khen thưởng giáo viên, học sinh giỏi 302 suất, 68.900.000 đồng.Hội khuyến học 16 phường trao 1.047 suất học bổng, số tiền 441.405.000 đồng.
Tại Hội nghị tổng kết đã trao Giấy khen các cấp cho 93 tập thể và 67 cá nhân đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng, trong đó 20 tập thể  và 10 cá nhân nhận Giấy khen của Hội Khuyến học Thành phố;  08 tập thể, 08 cá nhân, 10 đơn vị, cá nhân nhà hảo tâm và 16 Cộng đồng học tập khu phố tiêu biểu nhận Giấy khen của Ủy ban nhân dân Quận 8; 24 tập thể và 36 cá nhân nhận Giấy khen của Hội Khuyến học Quận 8, với số tiền khen thưởng 29.000.000 đồng. Ngoài ra, Hội Khuyến học Quận 8 được tặng Bằng Khen của Trung Ương Hội Khuyến học Việt Nam.                                     
                                                                            

Tác giả bài viết: HKH QUẬN 8
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC