CỤM THI ĐUA 1 TỔ CHỨC TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ VỀ “GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỘI VIÊN HỘI KHUYẾN HỌC”

Năm 2019, với mục tiêu tiếp tục tập trung các giải pháp để đẩy mạnh công tác xây dựng, phát triển tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Hội, Cụm thi đua 1 đã chọn chuyên đề “Giải pháp nâng cao chất lượng hội viên Hội khuyến học” để tổ chức tọa đàm. Ngày 19/6/2019 tại Hội Khuyến học Quận Tân Bình, Cụm thi đua 1 đã tổ chức Hội nghị giao ban lần 2, với sự tham dự của 36 đại biểu là lãnh đạo Hội Khuyến học thành phố, lãnh đạo quận Tân Bình, Thường trực Hội Khuyến học các Quận và đại diện các Hội Khuyến học Phường, Chi hội khuyến học và hội viên của các Quận trong Cụm thi đua.
Tại Tọa đàm, đa số các đại biểu đã thống nhất, trong thời gian qua tuy hoạt động Hội khuyến học các quận đã đạt được những kết quả khá tốt nhưng chưa đồng đều, trong đó việc phát huy rộng rãi vai trò của hội viên khuyến học ở một số nơi vẫn còn hạn chế, chất lượng hội viên chưa cao. Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu do : công tác tuyên truyền, tập hợp, vận động hội viên tham gia các hoạt động của tổ chức Hội chưa được chú trọng, thiếu chiều sâu; nội dung và hình thức tổ chức các hoạt động chưa đa dạng, phong phú, chưa phù hợp để thu hút hội viên tham gia; việc tổ chức sinh hoạt rộng rãi đến hội viên có nhiều khó khăn; nhiều hội viên chưa có điều kiện tìm hiểu sâu kỹ về Điều lệ, chưa hiểu biết nhiều về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Hội, của hội viên nên còn thụ động, thiếu nhiệt tình…
          Từ thực tiễn hoạt động tại cơ sở, các đại biểu đã giới thiệu các kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp để khắc phục các khó khăn, hạn chế trong công tác phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động Chi, tổ hội và phát huy tốt hơn vai trò của hội viên khuyến học để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, gồm 3 nhóm giải pháp cụ thể:
1-    Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động phát triển hội viên mới :
 Công tác tuyên truyền, vận động của Chi, tổ hội phải trực tiếp đến người dân và đối tượng đi vận động bằng nhiều hình thức phù hợp như gặp gỡ trao đổi, truyền thông  qua sinh hoạt của Khu phố, tổ dân phố, gởi thông tin tuyên truyền đến gia đình… nhằm giúp họ tìm hiểu được về tổ chức Hội, về nhiệm vụ và quyền lợi của hội viên để họ tự nguyện tham gia. Hội viên mới phải được phát thẻ Hội viên và thực hiện việc thu hội phí đầy đủ. Phối kết hợp với các ngành, đoàn thể, khu phố, tổ dân phố tại địa phương, khu dân cư để tăng cường tuyên truyền, vận động và phối hợp hoạt động trong lực lượng đoàn viên, hội viên các đoàn thể.
2-    Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội :
Các hoạt động, phong trào của Hội khuyến học cần đa dạng, phong phú và thiết thực, gắn sát với thực hiện nhiệm vụ khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của địa phương, cơ sở. Trong tổ chức các phong trào thi đua, cần nghiên cứu đổi mới nội dung và hình thức hoạt động phù hợp với thực tiễn tại từng cơ sở Hội, đặc điểm hội viên và cần gắn với yêu cầu nhiệm vụ trong từng thời điểm (ví dụ tọa đàm, hội thi, hái hoa dân chủ, đố vui có thưởng, sinh hoạt giao lưu chuyên đề, trao đổi kinh nghiệm; tổ chức các lớp dạy kỹ năng cho hội viên; tổ chức hoạt động chăm lo khuyến học, khuyến tài, chăm lo hội viên; các hình thức biểu dương, khen thưởng cán bộ, hội viên tích cực…). Tăng cường công tác phối hợp hoạt động với các ngành.
Cần đầu tư nâng chất lượng hoạt động tại các Chi, tổ hội, hoạt động, sinh hoạt ở Chi, Tổ hội cần có nội dung ngắn gọn, súc tích và thời gian phù hợp để hội viên có thể tham gia.
3-    Tạo điều kiện để phát huy vai trò của Hội viên khuyến học :
Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền giúp hội viên có những hiểu biết cơ bản về tổ chức Hội, về vai trò nhiệm vụ của hội viên đối với tổ chức hội, nâng cao ý thức tự học tập của bản thân, gia đình và trong tham gia các hoạt động, phong trào khuyến học, khuyến tài, góp phần thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng. Tùy điều kiện ở mỗi nơi, có thể có những hình thức thông tin trực tiếp qua các hoạt động, sinh hoạt của Chi, tổ hội, hoặc lồng ghép với sinh hoạt của khu phố, tổ dân phố, sinh hoạt cơ quan, hoặc biên soạn, gởi các Tờ thông tin về hoạt động Hội đến hội viên…. Ở mỗi Phường Hội, Chi, tổ hội cần xây dựng lực lượng hội viên nồng cốt, và tích cực để xây dựng phong trào, xây dựng Gia đình học tập và từ đó lan tỏa đến các hội viên khác. Hội viên nồng cốt có thể là đảng viên, đoàn viên, hội viên các đoàn thể trong hệ thống chính trị, các cá nhân có tâm huyết, có uy tín trong  vận động quần chúng, gương mẫu trong xây dựng gia đình học tập và đóng góp xây dựng cộng đồng.
Chú ý động viên tinh thần thi đua, biểu dương kịp thời đối với những hội viên nhiệt tình, có nhiều đóng góp trong tham gia hoạt động Hội để qua đó khuyến khích, lan tỏa tính tích cực trong hội viên. Quan tâm, chăm lo cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn như trao học bổng cho con em, hỗ trợ kinh phí học  nghề, tạo việc làm; thăm hỏi hội viên khi ốm đau, gia đình có hữu sự… Qua những hoạt động này, hội viên sẽ gắn bó hơn với tổ chức Hội.
Hội viên khuyến học có vai trò quan trọng trong tham gia thực hiện nhiệm vụ của Hội. Có thể nói chất lượng hội viên sẽ quyết định sự phát triển ổn định và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội cũng như tác động trực tiếp đến kết quả đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng. Qua buổi Tọa đàm, các cơ sở Hội đã rút ra được những kinh nghiệm hay từ thực tiễn của đơn vị bạn và nghiên cứu các giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác xây dựng, phát triển tổ chức hội và nâng cao chất lượng hội viên trong thời gian tới.Tác giả bài viết: HKH Q.10

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC