Vai trò cấp ủy Đảng trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Vai trò cấp ủy Đảng trong hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập

Từ Nghị quyết của Đảng bộ phường 6, quận 6, Chi bộ khu phố 1 nhận thức vai trò, chức năng là hạt nhân lãnh đạo chính trị, có trách nhiệm lãnh đạo bao quát mọi hoạt động trên các lĩnh vực đời sống xã hội trên địa bàn khu dân cư, trong đó hoạt động khuyến học là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, được chi bộ quan tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện trong nhiều năm qua.

Xây dựng và phát triển dòng họ hiếu học tại Ấp 3, xã Tân kiên, huyện Bình Chánh

Xây dựng và phát triển dòng họ hiếu học tại Ấp 3, xã Tân kiên, huyện Bình Chánh

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và hướng dẫn của Hội khuyến học xã Tân Kiên, chi bộ ấp 3 đã triển khai đến Đảng viên và cán bộ cơ chế của ấp theo tinh thần chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/04/2007 Bộ chính trị, Chương trình hành động số 27-CT/TU ngày 30/11/2007 của Ban Thường vụ Thành ủy, Chương trình hành động số 22-CT/HU ngày 15/05/2008 của Huyện ủy Bình Chánh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập.

  Trang trước  1 2
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC