HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN 12
HKH PHƯỜNG TRUNG MỸ TÂY
CHI HỘI KHU PHỐ 4


THAM GIA XÂY DỰNG QUY ƯỚC CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
Ở TỔ DÂN PHỐ

Khu phố 4 phường Trung Mỹ Tây, quận 12 có 10 tổ dân phố, 1060 hộ dân, 5127 nhân khẩu, trong đó hơn 2/3 nhân khẩu từ khắp nơi đến làm việc, sinh sống, nên việc tham gia hoạt động xã hội còn hạn chế. Khu phố có hai Chi bộ Đảng là Chi bộ 4A và Chi bộ 4B.
Căn cứ Chỉ thị số  04 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Thông tri số 11 của Quận ủy quận 12về kế hoạch tổ chức thực hiện thí điểm việc tham gia bổ sung công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập vào bản Quy ước cộng đồng dân cư ở Tổ dân phố, Đảng ủy Phường  ban hành Nghị quyết về lãnh đạo công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng phường Trung Mỹ Tây đạt danh hiệu” Cộng đồng học tập” phường. Phường chọn Khu phố 4 làm điểm trong tổ chức thực hiện đánh giá xếp loại “ cộng đồng học tập” ở khu phố và tham gia bổ sung bản Quy ước cộng đồng dân cư ở các Tổ dân phố trong đó có lồng ghép công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Được cấp trên tin tưởng chọn làm điểm của phường, được sự quan tâm của Chi ủy hai Chi bộ 4A và 4B, sự phối hợp chặt chẻ với Chi hội Cựu Chiến binh, Chi hội Hội Liên hiệp Phụ nữ và các Chi hội đoàn thể trong Khu phố, sự hướng dẫn nhiệt tình của Hội Khuyến học phường, Khu phố tổ chức  điểm ở Tổ Dân phố 48 trong việc vận động nhân dân đóng góp xây dựng  bảng Quy ước cộng đồng dân cư ở Tổ Dân phốvới các tiêu chí như:
- Mỗi gia đình có ít nhất một hội viên Hội Khuyến học, gia đình đăng ký đạt danh hiệu” Gia đình học tập”, Tổ Dân phố đạt danh hiệu Cộng đồng học tập.
- Hàng năm mỗi hộ gia đình đóng góp vào quỹ khuyến học ở Tổ Dân phố 50.000đ( số tiền này tùy thuộc điều kiện kinh tế các hộ dân trong tổ mà quy định cụ thể nhiều hay ít hơn). Mỗi hộ gia đình tham gia tích cực phong trào “ Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” để đạt được chỉ tiêu bình quân ít nhất 300.000đ/ hộ dân/ năm...
Bước đầu  việc hình thành bản Quy ước có lồng ghép nội dung khuyến học gặp khá nhiều khó khăn, có hộ gia đình phản ứng, nhưng  được nhiều hộ gia đình đồng thuận và được Chi hội Khuyến học Khu phố giải thích, động viên,  nhân dân bàn bạc, mục đích là để chăm lo cho con cháu trong tổ và cho bản thân trong xây dựng “ Gia đình học tập”, “Cộng đồng học tập” nên dần dần đươc nhân dân trong Tổ Dân phố 48 hưởng ứng. Từ đó Chi hội Khuyến học Khu phố 4 nhân rộng ra các Tổ Dân phố còn lại, được sự đồng thuận cao của nhân dân, 10 Tổ Dân phố trong Khu phố 4 đều có bảng Quy ước cộng đồng dân cư trong đó có nội dung khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhờ đó mà các hoạt động của Chi hội Khuyến học Khu phố được thuận lợi. Năm qua  Khu phố 4 đạt một số kết quả đáng ghi nhận trong việc phát triển cụ thể như sau:
Về phát triển hội viên Hội Khuyến học:
Sau khi có Nghị quyết của Đảng ủy Phường về công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. các đảng viên đang sinh hoạt tại 2 Chi bộ của Khu phố, đều tham gia vào Hội Khuyến học. Đến nay đảng viên đang sinh hoạt đảng là hội viên Hội Khuyến học  đạt tỷ lệ  100%. Hội viên Hội Khuyến học trong Chi hội từ 10,2% năm 2015, năm 2016  đạt 13,10% dân số của Khu phố.
Để nâng cao chất lượng hoạt động của Chi hội Khuyến học, Chi hội đã chủ động tham mưu với cấp Ủy hai Chi bộ chỉ đạo các Tổ trưởng Tổ Khuyến học đều là Tổ trưởng Tổ Dân phố, Tổ phó Tổ Khuyến học đều là tổ Trưởng của Chi hội Liên hiệp Phụ nữ, nhờ đó mà các hoạt công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đạt hiệu quả ngày càng cao.
Về xây dựng quỹ khuyến học, nuôi heo đất khuyến học:
Sau khi có bảng Quy ước cộng dân cư ở Tổ Dân phố, các hội viên Hội Khuyến học tham gia đóng góp xây dựng quỹ khuyến học, phong trào tiết kiệm nuôi nuôi heo đất khuyến học. Đặc biệt  là vai trò nồng cốt của đảng viên là hội viên Hội Khuyến học đều hết sức tích cực không những hưởng ứng mà còn gương mẫu vận động nhân dân thực hiện nên công tác vận động xây dựng quỹ khuyến học ở Khu phố bình quân đầu người năm 2015 là 20.500đ/người/năm, đến năm 2016 đạt 26.038đ/ người/ năm.
-         Quỹ vận động được:                   25.900.000đ.
-         Heo đất khuyến học:                107.600.000đ
-         Cộng :                                      133.500.000đ
Tổ chức cấp phát học bổng khuyến học khuyến tài cho các cháu học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, các cháu học giỏi và tặng quà cho các cháu trong dịp đầu năm học mới:
-         Số lượng: 41 xuất x 300.000đ/ xuất
-         Học bổng 1&1: 1 xuất x 2.500.000đ/ xuất
-   111 xuất quà x 100.000đ/ xuất

Bà LÊ HẢI YẾN cùng BĐH KP 4 tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học
 
Kết luận:
Bước đầu Chi hội Khuyến học Khu phố 4, tổ chức làm điểm về tham gia xây dựng bảng Quy ước cộng đồng dân cư ở một Tổ Dân phố có lồng ghép nội dung về  công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập gặp khó khăn nhưng được ủng hộ động viên và lãnh đạo của hai Chi bộ, sự quan tâm giúp đỡ của Hội Khuyến học Phường, cũng như sự phối hợp chặt chẽ của 3 Chi, đó là Chi hội khuyến học, Chi hội Cựu Chiến binh, Chi hội Hội Liên hiệp Phụ nữ và các đoàn thể trong Khu phố và trách nhiệm của các thành viên trong Ban chấp hành nên Chi hội Khuyến học Khu phố 4 từng bước đã nâng dần từ 1 Tổ Dân phố có bảng Quy ước cộng đồng dân cư đến nay đã có 10 Tổ Dân phồ đạt tỷ lệ 100%. Cuối năm 2016 có 65% hộ gia đình trong Khu phố được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, Khu phố 4 được công danh hiệu “Cộng đồng học tập” khu phố.
 Bài học kinh nghiệm đó là sự tiên phong gương mẫu của đảng viên trong Chi bộ Khu phố. Đảng viên trong Khu phố không những tham gia là hội viên Hội Khuyến học mà còn tích cực xây dựng gia đình đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, vân động nhân dân tham gia công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Kết quả còn nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Cấp ủy và Chính quyến các cấp từ phường đến khu phố và sự tích cực tham mưu, liên kết,phối hợp của Chi hội khuyến học Khu phố.
 
 
                                        

Tác giả bài viết: Lê Hải Yến - Chi hội khuyến học khu phố 4
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC