HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN HÓC MÔN

HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC THI ĐUA, KHEN THƯỞNG
VÀ BỘ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CÁC MÔ HÌNH HỌC TẬP NĂM 2018

Sáng ngày 15 tháng 3 năm 2018 tại Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện. Hội Khuyến học huyện Hóc Môn tổ chức Hội nghị tập huấn công tác thi đua, khen thưởng và bộ tiêu chí các mô hình học tập năm 2018 cho thành viên Ban Chấp hành hội Khuyến học huyện; Ban chấp hành hội Khuyến học xã - thị trấn; thành viên Ban Khuyến học, chi hội trưởng chi hội khuyến học thuộc hội khuyến học xã - thị trấn trên địa bàn huyện.
Báo cáo viên, Bà Lê Minh Ngọc, nguyên phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo TP Hồ Chí Minh, phó Chủ tịch Thường trực hội Khuyến học thành phố đã triển khai nội dung Quyết định 126/QĐ – KHVN ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Trung ương Hội khuyến học Việt Nam ban hành quy định về thi đua, khen thưởng, Kế hoạch số 06/KH – HKH ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Hội Khuyến học thành phố Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng năm 2018, Quyết định 448/QĐ-KHVN ngày 01 tháng 12 năm 2015 của Trung ương Hội Khuyến học Việt nam ban hành bộ tiêu chí và hướng dẫn tổ chức đánh giá, công nhận các danh hiệu: “Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Đơn vị học tập” ở cơ sở thuộc xã quản lý giai đoạn 2016-2020.

Toàn cảnh buổi tập huấn
         Với nội dung tập huấn sẽ giúp các thành viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học huyện, xã, thị trấn, Chi hội Khuyến học các trường học nắm vững hơn các quy đinh về thi đua, tiêu chí đánh giá các mô hình học tập năm 2018, qua đó đẩy mạnh công tác thi đua làm cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động công tác khuyến học của huyện.
 
                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Tác giả bài viết: Cô Long - HKH HUYỆN HÓC MÔN
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC