Hội Khuyến học huyện Củ Chi
Nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học qua công tác thi đua

Ngày 11/4/2018, Hội Khuyến học huyện Củ Chi đã tổ chức hội nghị thực tế nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học qua công tác thi đua tại xã Hòa Phú, huyện Củ Chi.
Tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Ẩn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Thành phố, đồng chí Hứa Văn Nhơn, Chủ tịch Hội Khuyến học huyện, các đồng chí là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học 21 xã, thị trấn và đại diện các Chi hội khuyến học xã Hòa Phú.
Tại hội nghị, Hội Khuyến học xã Hòa Phú đã báo cáo về nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học qua công tác thi đua. Trong năm 2017, xã đã thực hiện hiệu quả công tác thi đua theo kế hoạch, thang điểm và bản đăng ký thi đua. Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu chưa đạt và nâng chất các chỉ tiêu đạt trong những năm trước để đưa các chỉ tiêu, tiêu chí thi đua năm sau cao hơn năm trước. Các Chi hội khuyến học ở ấp thường xuyên lồng ghép các hoạt động khuyến học trong các buổi sinh hoạt giao ban ấp để tuyên truyền thực hiện. Hiện nay, toàn xã có 11 chi hội với 1.378 hội viên hội khuyến học. Trong đó, xã đã thực hiện nâng chất một Câu lạc bộ Khuyến tài, phát triển mới 1 dòng họ và 1 câu lạc bộ gia đình học tập. Trong năm 2017, toàn xã đã có 2.769 hộ gia đình đạt gia đình học tập, 4/5 dòng họ được UBND xã công nhận “Dòng họ học tập”, 5/7 ấp đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, 3/4 đơn vị đạt “Đơn vị học tập”, xã Hòa Phú đã được UBND huyện công nhận “Cộng đồng học tập”.
Các đại biểu đã thảo luận, giới thiệu về các giải pháp hay, mô hình thực hiện hiệu quả thực tế tại cơ sở trong công tác thi đua. Thông qua các giải pháp, mô hình đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt đông khuyến học như: gắn thi đua gia đình học tập với gia đình văn hóa, liên kết ban ngành đoàn thể cùng chung tay thực hiện công tác khuyến học; đẩy mạnh việc nuôi heo đất khuyến học tại hộ gia đình; vận động xây dựng quỹ khuyến học nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; tuyên truyền vận động nhân dân qua họp tổ, ấp, khu phố…
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hứa Văn Nhơn, Chủ tịch Hội khuyến học huyện Củ Chi đã đề nghị trong năm 2018, 100% ấp khu phố tham gia thực hiện nuôi heo đất khuyến học; các xã thị trấn thực hiện hiệu quả thông tư số 44/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tiếp tục phát huy vai trò của các trung tâm học tập cộng đồng; cán bộ hội khuyến học cần thường xuyên sâu sát thực tế, gắn với các giải pháp, việc làm hay tại các đơn vị khác nhau, áp dụng linh hoạt; Huy động hiệu quả các ngành, các cấp và mọi người dân cùng chung tay thực hiện công tác khuyến học góp phần xây dựng phong trào khuyến học huyện ngày càng phát triển. 

Đ/c Hứa Văn Nhơn, Chủ tịch HKH huyện Củ Chi phát biểu tại Hội nghị

Tác giả bài viết: Thu Hà (Đài Truyền thanh huyện Củ Chi)
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC