BÁO CÁO KẾT QUẢ XÂY DỰNG “GIA ĐÌNH HỌC TẬP” (2016-2018)
TẠI PHƯỜNG 1 – QUẬN 10

Trong những năm qua, gắn với thực hiện công tác giảm nghèo, chăm lo an sinh xã hội, Đảng ủy - UBND Phường luôn quan tâm đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, huy động các nguồn lực để chăm lo việc học hành cho con em hộ nghèo, cận nghèo, hộ chính sách, có hoàn cảnh khó khăn.
Trên cơ sở thực hiện các Đề án Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020, Đề án “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng”;các văn bản chỉ đạo của Quận ủy và kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Quận về nhân rộng các mô hình học tập và xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp Phường; Ban chỉ đạo xây dựng xã hội học tập phường 1 hàng năm đều tham mưu cho Đảng ủy phường xây dựng Nghị quyết và tổ chức triển khai quán triệt đến các ban ngành, Mặt trận các đoàn thể và hệ thống chính trị địa phương; nhằm nâng cao nhận thức và thống nhất trong triển khai thực hiện từ phường đến từng khu phố, tổ dân phố. Trong đó chú trọng việc tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên, công chức viên chức, đoàn viên, hội viên làm nồng cốt tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ về mọi mặt tại cơ quan, gia đình, cộng đồng, hưởng ứng thực hiện học tập suốt đời. Đồng thời nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Chi bộ, sự tham gia phối hợp của Mặt trận, các đoàn thể, Ban điều hành Khu phố và Hội Khuyến học phường trongtổ chức hoạt động khuyến học, khuyến tài, nhân rộng các mô hình “Gia đình học tập”, “Dòng họ họ tập”, “Cộng đồng học tập” và “Đơn vị học tập”tại địa bàn dân cư và các cơ quan, doanh nghiệp, trường học trên địa bàn phường; trong đó việc xây dựng “Gia đình học tập” được xem là nền tảng quan trọng trong việc đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ngay từ cơ sở. Các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đã được sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các ngành, đoàn thể, khu phố, tổ dân phố và nhân dân. Hội khuyến học Phường hiện có 11 Chi hội, 61 Tổ hội với 2.188 hội viên (tỉ lệ 15,2% trên tổng dân số). 
Công tác tuyên truyền vận động đăng ký và đánh giá công nhận Gia đình học tập hàng năm được chú trọng triển khai đến từng hộ gia đình với sự tham gia của hệ thống chính trị tại khu phố. Từ năm 2017, việc đăng ký và xét công nhận các danh hiệu học tập được kết hợp với các danh hiệu văn hóa theo các tiêu chí và quy trình được hướng dẫn. Kết quả số gia đình đăng ký và được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập” hàng năm đều tăng cao hơn (năm 2016 : 1.341/1473 hộ được công nhận - đạt tỉ lệ 91%, năm 2017 : 1.403/1498 hộ đạt 93,65%, năm 2018 : 1852 hộ đăng ký). Trong 3 năm, Phường đã tuyên dương 81 GĐHT tiêu biểu, là những tấm gương về chăm lo việc học trong gia đình, biết quan tâm xây dựng cộng đồng, đóng góp tích cực trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong khu phố và của địa phương.
Với lực lượng nồng cốt là đảng viên, hội viên khuyến học, các gia đình học tập góp phần tạo nên môi trường văn hóa, môi trường sống lành mạnh, thúc đẩy phong trào học tập suốt đời trong dòng họ, khu dân cư và trong cơ quan, đơn vị; đặc biệt tác động tích cực trong xây dựng “Cộng đồng học tập” tại khu phố. Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, việc xây dựng "Gia đình học tập" tại phường 1 đã gắn kết hiệu quả với công tácphổ cập giáo dục, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao dân trí, chất lượng cuộc sống cho các gia đình và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Hình ảnh các "Gia đình học tập " tiêu biểu năm 2018 của P.1, Q10

Tác giả bài viết: HKH P.1, Q.10
 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC