HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ
Trích phát biểu của Bà Nguyễn Thị Thu
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Thông qua các hoạt động của Câu lạc bộ khuyến tài để chăm lo và tạo điều kiện cho sinh viên nhận học bổng được giáo dục rèn luyện lý tưởng đạo đức và lối sống, để các em trở thành những người thanh niên có tri thức, có nghề, có ý thức chăm lo bản thân, gia đình và quan tâm hỗ trợ lại cho cộng đồng. Đây là một việc làm thiết thực mà chúng ta đã làm thành công trong thời gian qua. Tôi mong rằng Hội Khuyến học Thành phố sẽ tiếp tục nâng cao công tác này.
·         Đánh giá cao Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều sáng kiến, vận động xây dựng phong trào gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, khu dân cư hiếu học trong thời gian qua, góp phần nâng cao dân trí, xóa đói giảm nghèo, ngăn chân tệ nạn xã hội và tạo nền vững chắc xây dựng, phát  triển phong trào học tập suốt đời.
·         Đề nghị Hội Khuyến học Thành phố tiếp tục phát huy vai trò tham mưu cấp ủy, chình quuyền các cấp và chủ động liên kết phối hợp các ngành, đoàn thể chính trị, các lực lượng xã hội tổ chức thực hiện và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn Thành phố.
·         Tiếp tục thực hiện các mô hình “Đảng ủy 4 có”, “Hội khuyến học 6 có”, phát huy vai trò cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể chính trị làm nòng cốt trong các phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành một thành phố học tập.
·         HKH TP cần tiếp tục hướng dẫn các quận, huyện mở rộng và nâng chất lượng “HB 1&1” tại địa phương, vận động các cơ quan, đơn vị, cá nhân tài trợ, chăm lo việc học cho các học sinh; phấn đấu để không có bất cứ học sinh nào vì hoàn cảnh phải nghỉ học, góp phần tham gia phổ cập giáo dục bậc phổ thông theo quy định.
(Bà xin đóng góp một suất học bổng và hứa sẽ vận động nhiều người bạn cùng tham gia tài trợ Học bổng 1&1 cho các sinh viên).

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC