CHI HỘI KHUYẾN HỌC KHU PHỐ 4, PHƯỜNG 14, QUẬN 10

Vận động 100% hộ gia đình thực tế tại địa phương
có ít nhất 1 hội viên khuyến học

Khu phố 4 Phường 14 Quận 10 trước đây là khu dân cư có nhiều hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn sống chủ yếu vào việc buôn bán nhỏ và lao động phổ thông, thu nhập không ổn định; từ những khó khăn trong cuộc sống cũng kéo theo việc học tập của các cháu có nguy cơ nghỉ học cao.
Chi hội khuyến học đã kịp thời có biện pháp tư vấn giúp đỡ để vượt qua khó khăn trước mắt để các em tiếp tục đến trường. Chính vì vậy trong những năm qua trong khu phố không có trường hợp các em trong lứa tuổi đi học mà không được cắp sách đến trường. Các thành viên trong Chi hội thực hiện phương châm 6 chữ “T” có liên quan chặt chẽ với nhau, đó là “có Tâm, có Trí, có Tài, có Trách nhiệm, có Thời gian và có Tổ chức”.
Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị  ngày 13/4/2007 trong đó khẳng định “Xây dựng xã hội học tập là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, là mục tiêu cơ bản trong chiến lược chấn hưng và phát triển sự nghiệp giáo dục ở nước ta”; Chỉ thị số 02/2008/CT-TTg ngày 8/1/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; đầu năm 2015, Chi bộ khu phố đã ra Nghị quyết số 03/NQ- CB ngày 24/3/2015 đề ra khẩu hiệu “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, phát động 100% Đảng viên trong Chi bộ đăng ký là hội viên khuyến học và đẩy mạnh vận động thêm các hộ dân tham gia. Đến cuối năm 2015 số hội viên của Chi hội là 110 hội viên, năm 2016 là 215 hội viên.

Ban chấp hành Chi hội khuyến học đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động trong các buổi sinh hoạt khu phố, tổ dân phố; tổ chức phối hợp chặt chẽ với Chi hội phụ nữ, Chi đoàn thanh niên khu phố để vận động phát triển hội viên mới; thông qua những việc làm thiết thực như phong trào “Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học” gây quỹ khuyến học để chăm lo việc học tập cho con em mình;  ngoài ra Chi hội còn vận động mạnh thường quân tặng xe đạp, góc học tập, sách giáo khoa và hàng ngàn  quyển tập cho các em học sinh nghèo vượt khó. Công tác khuyến học, khuyến tài được quan tâm và chăm lo kịp thời nên không có học sinh nào nằm trong độ tuổi đến trường mà không được đi học. Khu phố đến nay không còn hộ nghèo theo tiêu chí mới. Những việc làm của Chi hội đã tạo được sự tin tưởng, thuyết phục bà con trong khu phố tự nguyện tham gia là hội viên khuyến học. Đến cuối năm 2017 số hội viên của Chi hội là 250 hội viên (đạt gần 90% hộ dân có mặt thực tế), được phát thẻ và đóng hội phí đầy đủ.

Tác giả bài viết: HKH Q.10

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC