THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY TP. HỒ CHÍ MINH
LÀM VIỆC VỚI HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ

….Củng cố, xây dựng Hội Khuyến học các cấp vững mạnh, làm nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, lực lượng xã hội tham gia hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang, doanh nghiệp tích cực, chủ động tổ chức hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần xã hội hóa giáo dục. (Trích Chỉ thị 11-CT/TW ngày 13/04/2007 của Bộ Chính trị)
            Sáng ngày 08/03/2018, Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm việc với Ban Thường vụ Hội Khuyến học tại phòng họp của Thành ủy, số 56 Trương Định, phường 7 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh.
            Về dự buổi họp có các đồng chí lãnh đạo các Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc thành phố, lãnh đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa Thông tin,,,Về phía Hội Khuyến học thành phố có các ông bà Thường trực, Ban Thường vụ và một số ủy viên thường vụ chuyên trách ở các quận, huyện.
            Bà Lê Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học thành phố báo cáo tóm tắt những kết quả hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2017, tập trung ở 9 nội dung lớn: công tác tuyên truyền; công tác củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên; tiếp tục triển khai các mô hình học tập; kiểm tra, đánh giá, xếp loại “cộng đồng học tập” cấp phường, xã; xây dựng quỹ khuyến học; tổng kết 10 năm thực hiện chương trình nuôi heo đất khuyến học; trao học bổng khuyến học, khuyến tài; hoạt động Câu lạc bộ khuyến tài thuộc Hội Khuyến học thành phố và quận huyện; kế hoạch phối hợp nâng chất lượng và hiệu quả của Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn thành phố; triển khai thực hiện đề tài “Nghiên cứu đề xuất mô hình tổng thể Thành phố học tập ở thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo nêu những hạn chế và nguyên nhân ở một số quận huyện.


Bà Nguyễn Thị Thu Hoài - Trưởng phòng Khoa giáo Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá hoạt động khuyến học 2017 của HKH Thành phố
            9 nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong chương trình  công tác năm 2018 được đề ra như sau:
Tổ chức học tập quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Hội Khuyến học Việt Nam và của Thành ủy, Ủy Ban Nhân dân Thành phố về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập;Tham mưu Ủy ban Nhân dân Thành phố ban hành bộ tiêu chí đánh giá công nhận các mô hình học tập của Thành phố;Tiếp tục thực hiện thí điểm xây dựng Hội Khuyến học trong các trường Đại học và Cao đẳng; Đẩy mạnh xây dựng các mô hình học tập theo Quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ và “Cộng đồng học tập” cấp phường, xã theo thông tư 44 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tiếp tục phát huy vai trò của Hội Khuyến học trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm Học tập Cộng đồng; Phát triển đa dạng các loại quỹ khuyến học, nhân rộng chương trình “ Tiết kiệm nuôi heo đất khuyến học; Tổ chức tọa đàm về hiệu quả 17 năm học bổng khuyến tài 1&1 và Câu lạc bộ khuyến tài trong việc góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố Hồ Chí Minh; Thực hiện đúng tiến độ đề tài khoa học “Nghiên cứu, đề xuất mô hình tổng thể về thành phố học tập ở Thành phố Hồ Chí Minh”; Tổ chức Hội nghị giao ban Cụm khuyến học 8 tỉnh, thành miền Đông Nam bộ.
            Phần cuối cùng, Hội Khuyến học thành phố đề xuất với Thường trực Thành ủy quan tâm chỉ đạo tập trung sắp xếp nhân sự, bổ sung lãnh đạo Hội Khuyến học ở một số quận; đề xuất Ủy Ban Nhân dân ban hành bộ tiêu chí đánh giá công nhận các mô hình học tập của thành phố; đề xuất Ban Tuyên giáo Thành ủy chỉ đạo báo đài tăng cường công tác tuyên truyền về công tác Khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và Đài Truyền hình tiếp tục thực hiện phát sóng phim với chủ đề “Câu chuyện từ trái tim”.
            Lãnh đạo các Sở, Ban ngành phát biểu nhất trí với báo cáo của Hội Khuyến học thành phố, thực hiện hiệu quả, đúng chức năng, thống nhất với các đề xuất của Hội Khuyến học thành phố.


Bà Nguyễn Thị Diệu Anh -Chủ tịch HKH Q10 phát biểu bổ sung tại buổi họp
            Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Tất Thành Cang đánh giá cao trách nhiệm, nỗ lực, rất chủ động trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập của Hội Khuyến học thành phố Hồ Chí Minh, tán thành các mặt ưu và hạn chế trong công tác khuyến học năm 2017.


Đồng chí Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Thường vụ HKH TP. HCM
            Nhận định gia đình học tập là nền tảng của việc xây dựng thành phố học tập, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - năm 2018 - giao trách nhiệm các cấp ủy, Sở Ban ngành chỉ đạo công tác phát triển khuyến học, khuyến tài đúng theo Chỉ thị 11-CT/TW
·      Tăng cường quản lý nhà nước, nghiên cứu bổ sung tiêu chí  các mô hình học tập phù hợp với đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh.
·      Ban Tuyên giáo chỉ đạo các cơ quan, báo chí, truyền thông có chuyên trang, chuyên mục về Khuyến học, xây dựng thành phố học tập.
·      Ngành Giáo dục, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện ký kết liên tịch về việc phối hợp giữa Sở với Hội Khuyến học thành phố.
·      Hội Khuyến học Thành phố tập trung đúng tiến độ đề tài khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình tổng thể thành phố học tập ở Thành phồ Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện việc xây dựng Hội khuyến học trong các trường Đại học và Cao đẳng.
·      Khoảng tháng 8/2018 Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận báo cáo Thường trực Thành ủy việc giám sát quận, huyện ủy chỉ đạo công tác khuyến học.
 
                                               
                                                                                                                        

Tác giả bài viết: PV

Các tin khác

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC