HỘI KHUYẾN HỌC QUẬN THỦ ĐỨC

“ Nâng cao chất lượng hoạt động tại các tổ hội khuyến học”
Năm 2017

Trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của các cấp Ủy Đảng, sự tạo điều kiện của UBND từ Quận đến Phường, công tác tuyên truyền các chủ trương về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn khu phố dần dần được đến tận các hộ dân. Các hoạt động cụ thể như xây dựng Gia đình học tập, vận động quỹ khuyến học, trao học bổng, chương trình tiết kiệm nuôi heo đất… cũng đã góp phần xây dựng phong trào khuyến học ở các tổ dân phố ngày càng đi vào chiều sâu, từ đó công tác xây dựng tổ chức hội ngày càng phát triển.
Đến nay đã tổ chức được 12 Hội khuyến học phường; 163 chi hội (chi hội khu phố, trường học, lực lượng vũ trang…) và 878 tổ hội khuyến học với 54.499 hội viên, đạt 12.72% so với tổng số dân trên địa bàn quận.
          Tuy nhiên phong trào khuyến học trên địa bàn 12 phường vẫn còn một số mặt hạn chế như: công tác tuyên truyền vận động hội viên, nhân dân hiểu về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập chưa sâu rộng, nhân sự hoạt động các cấp hội nhất là tổ hội khuyến học còn gặp khó khăn.
           Hội khuyến học Quận xác định nhiệm vụ trọng tâm là “Hướng về cơ sở” nhằm xây dựng và củng cố Hội vững mạnh, chú trọng hoạt động Tổ hội. Trên cơ sở đó củng cố, nâng cao chất lượng tổ hội là một trong những tiêu chí quan trọng trong các tiêu chí thi đua của công tác khuyến học ở cấp phường. Từ năm 2015 Hội khuyến học Quận Biên soạn tập tài liệu” Những điều cần biết về Hội Khuyến học” tập huấn, triển khai đến các Tổ hội. Năm 2016, Thường trực Hội khuyến học đã xây dựng kế hoạch khảo sát hoạt động ở 12 Chi hội Khu phố của 12 Phường để nâng cao chất lượng hoạt động Tổ hội (thời gian khảo sát từ tháng 3/2016 đến đầu tháng 4/2016). Cụ thể là để tăng cường hoạt động khuyến học ở Tổ dân phố. Thành phần tham dự gồm: Đại diện Đảng ủy hoặc UBND phường, Bí thư chi bộ, Ban Điều hành khu phố, các Chi, Tổ hội khu phố cùng tham dự đầy đủ. Qua nghe ý kiến của 12 chi hội khuyến học khu phố. Hội khuyến học Quận đã tổng hợp được 7 phường có phong trào mạnh ở các chi hội khu phố ( Phường Linh Trung; Linh Xuân; Hiệp Bình Chánh; Tam Bình; Bình Chiểu. Linh Đông; Linh Chiểu …) phát triển được hội viên, thu được hội phí nhất là thu trong Đảng viên, kể cả Đảng viên 76, các đoàn thể khu phố, Tổ trưởng tổ khuyến học và Hội viên nồng cốt đều đóng góp cho quỹ khuyến học kể cả việc thu hội phí đạt tỉ lệ cao..


Khảo sát hoạt động KP 8 phường Trường Thọ - Thủ Đức
          Tuy nhiên cũng có đồng chí Bí thư chi bộ tham dự buổi khảo sát có ý kiến: Công tác tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài thời gian qua có thực hiện nhưng chưa sâu nên nhân dân chưa hiểu hết công tác khuyến học, khuyến tài; nếu nhân dân hiểu thì thực hiện được ngay. Đề nghị Đảng ủy phường có văn bản chỉ đạo trên địa bàn phường, từ đó các Bí thư chi bộ chỉ đạo thực hiện cần củng cố các tổ hội khuyến học ở dân phố, phân công trách nhiệm rõ ràng nắm được danh sách hội viên ở từng tổ khuyến học thì chỉ đạo thu hội phí đạt kết quả tốt, nếu làm tốt các nội dung trên hoạt động hội khuyến học ở các tổ hội sẽ từng bước tốt hơn.
          Qua kết quả khảo sát, Hội đã tổ chức Hội nghị tọa đàm chuyên đề củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ hội dưới sự chủ trì của UBMTTQ Quận ủy – UBND Quận. Kết quả cuộc tọa đàm đã đề ra 5 giải pháp để các cấp Hội thực hiện, nhằm củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Tổ hội như sau:
1) Tham mưu cấp Ủy Đảng có Đảng văn thực hiện chỉ thị số 05/CT/QU ngày 22 tháng 4 năm 2016 về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng Quận Thủ Đức thành một Quận học tập” và thực hiện kế hoạch số 66-KH-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2016 của Ủy Ban Nhân dân Quận về tiếp tục thực hiện đề án “ Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020” để Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo đến các chi hội khu phố, Ban Điều hành khu phố thực hiện năm 2016 và những năm tiếp theo.
2) Xây dựng kế  hoạch Liên tịch MTTQ và các đoàn thể phường tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị của Đảng, Quyết định nhà nước về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập đến hội viên từng đoàn thể, nhân dân tại tổ dân phố.
3) Tập trung củng cố tổ hội khuyến học. Có phân công nhiệm vụ cụ thể, có kế hoạch hoạt động và báo cáo kết quả thông qua cuộc họp tổ dân phố.
4) Tập trung phúc tra hội viên khuyến học ở từng tổ khuyến học dân phố, nắm chắc danh sách hội viên, phân tích hội viên là Đảng viên, hội viên địa bàn dân cư. Hội viên nào không nộp hội phí để có giải pháp thực hiện, việc vận động phát triển hội viên và thực hiện thu hội phí có thể đạt chỉ tiêu đề ra nếu được sự lãnh đạo chỉ đạo và tạo điều kiện từ cấp ủy phường đến khu phố, xây dựng tổ trưởng dân phố là tổ trưởng khuyến học thì việc quản lý hội viên và vận động thu hội phí sẽ đạt.
5) Thực hiện công khai các nguồn vận động kể cả thu hội phí và các khoản chi cho hội viên biết thông qua các cuộc họp tổ khuyến học, tổ dân phố từ đó công tác vận động quỹ khuyến học, khuyến tài sẽ được thuận lợi hơn.

Khảo sát hoạt động KP 6 phường Bình Chiểu - Thủ Đức
          Nếu chúng ta thực hiện được những nội dung trên thì phong trào hội ngày càng đi vào thực chất và phát triển mạnh.
Qua việc thực hiện 5 giải pháp trên. Năm 2017 đạt được như sau:
- Tổng số hội viên hiện nay là 54.499 hội viên, phát triển tăng thêm 4.662  hội viên so với năm 2016 ( tỉ lệ so với tổng số dân đạt 12.72%). Trong đó Đảng viên là Hội viên 8.097, đạt 100%. Đến nay toàn quận có 12/12 Hội khuyến học phường; số chi hội toàn quận có: 163 chi hội, trong đó chi hội(khu phố:73/73; trường học 67/67; cơ quan:19; chi hội khác: 04). Tổ hội: 878 tổ, đạt 100% (878 Tổ hội khuyến học do Tổ trưởng dân phố kiêm Tổ trưởng Tổ khuyến học).
- Xây dựng được 47.781 hộ đăng ký Gia đình học tập, được công nhận 42.474 (đạt 88,06%).
- Thu hội phí 49.584/54.499 (đạt 90.98%).
- Phát hành 1043 tờ tin khuyến học. Trong đó đến 878 tổ khuyến học.
- Kết quả đánh giá, xếp loại thi đua năm 2017:
+ Tổ hội khuyến học đạt xuất sắc: 665/878 tổ (75.74%).
+ Tổ hội khuyến học đạt khá: 213/878 tổ(24.26%).
+ Không có Tổ hội trung bình.
           Đạt được kết quả trên là do có sự Lãnh đạo, Chỉ đạo của Cấp ủy-UBND từ Quận đến các cơ sở, sự nổ lực của Hội khuyến học các cấp đã phối hợp tốt với các Ban ngành đoàn thể từ Quận, Phường đến tận các Chi, Tổ hội khuyến học trên địa bàn Quận Thủ Đức và thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả trong các cuộc họp giao ban định kỳ thì mới có thề duy trì hoạt động thường xuyên và có hiệu quả..

Tác giả bài viết: Lê Ngọc Thành – Chủ tịch HKH quận Thủ Đức

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC