HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN HÓC MÔN
Công tác chăm lo và kiện toàn cán bộ hội Khuyến học trên địa bàn huyện

Hội Khuyến học huyện Hóc Môn hiện có 12 hội Khuyến học xã – thị trấn, 09 Ban Khuyến học trường Trung học phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và cơ quan, 174 chi hội khuyến học thuộc hội Khuyến học xã – thị trấn, trong đó gồm 87 chi hội ấp – khu phố, 65 chi hội trường học, 22 chi hội cơ quan, cơ sở tôn giáo, hợp tác xã và lực lượng vũ trang, 1.326 tổ hội với 56.868 hội viên.
Để hội hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ và hoàn thành các chỉ tiêu được giao, Ban Thường vụ hội Khuyến học huyện Hóc Môn xác định cần quan tâm làm tốt hai việc:
. Một là chăm lo vật chất, tinh thần cho cán bộ hội;
. Hai là kịp thời kiện toàn cán bộ Hội.
- Về chăm lo vật chất, tinh thần cho cán bộ hội, Hội Khuyến học xã – thị trấn hoạt động dựa vào hệ thống chân rết là chi hội, tổ hội mà nòng cốt là cán bộ. Trước khi Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015 quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đi đôi với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân, thì hầu hết cán bộ chi hội trưởng khuyến học ấp, khu phố trên địa bàn huyện Hóc Môn đều không có mức phụ cấp thù lao hàng tháng nên ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của chi hội. Sau khi tìm hiểu được biết xã Xuân Thới Thượng là xã duy nhất của huyện được Đảng ủy, UBND xã quan tâm chăm lo chế độ phụ cấp hàng tháng cho tất cả chi hội trưởng khuyến học ấp, mỗi tháng là 250.000 đồng/người từ nguồn kinh phí ngân sách cấp chung cho số cán bộ không chuyên trách ở ấp, do đó đã động viên các anh, chị em chi hội trưởng gắn bó với công tác hội. Từ sự quan tâm của xã Xuân Thới Thượng, huyện Hội thông tin đến các xã – thị trấn còn lại và sau đó đồng loạt 12 xã – thị trấn các chi hội trưởng khuyến học ấp, khu phố được Ủy ban nhân dân quan tâm chăm lo phụ cấp cho mỗi người từ 150.000 đồng đến 250.000 đồng/tháng. Năm 2015 Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND quy định cụ thể số lượng, chức danh, mức phụ cấp. . .đối với cán bộ không chuyên trách ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân, trong đó có các chi hội quần chúng. Năm 2016 Đảng ủy, UBND 12 xã – thị trấn đều triển khai thực hiện quyết định 48 của UBND thành phố, theo đó tất cả các chi hội trưởng khuyến học ấp – khu phố đều được hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 0,2 mức lương cơ sở.

Đối với cán bộ hội Khuyến học xã – thị trấn, trước khi có quyết định số 30 của Thủ Tướng Chính phủ, Quyết định số 6039 của UBND thành phố về chế độ thù lao cho người nghỉ hưu (Lãnh lương hưu hàng tháng) giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách hội đối với hội quần chúng đặc thù, trong đó có hội Khuyến học. Qua rà soát, Hội Khuyến học huyện được biết hầu hết Chủ tịch, phó chủ tịch hội Khuyến học 12 xã – thị trấn đều không phải người nghỉ hưu. Để điều kiện cho hội khuyến học xã – thị trấn hoạt động tốt, người làm chuyên trách hội được hưởng chế độ thù lao theo quy định, Thường trực hội Khuyến học huyện đến làm việc với Ủy ban nhân dân và hội khuyến học xã – thị trấn vế Quyết định 30 của Thủ Tướng, Quyết định 6039 của UBND thành phố về chế độ thù lao cho cán bộ chuyên trách hội, sau đó được Đảng ủy, UBND xã – thị trấn quan tâm tìm, chọn người thay thế và trong năm 2012, 12 xã – thị trấn đều có Chủ tịch, một số phó chủ tịch hội Khuyến học là người nghỉ hưu và sau đó 100 % xã – thị trấn đều bố trí đủ chủ tịch, phó chủ tịch hội Khuyến học được hưởng chế độ thù lao theo quy định. Ngoài ra lãnh đạo xã – thị trấn còn quan tâm tặng quà nhân dịp tết, tổ chức tham quan nghỉ mát cho cán bộ chủ tịch, phó chủ tịch hội khuyến học xã – thị trấn, chi hội trưởng khuyến học ấp – khu phố, huyện Hội tổ chức chăm lo tết, thăm viếng cán bộ hội nằm viện, phúng điếu tứ thân, phụ mẫu cho đội ngũ cán bộ hội khi qua đời . . .
Nhân sự cán bộ hội Khuyến học xã – thị trấn gồm có chủ tịch, phó chủ tịch, Ban Khuyến học có Trưởng ban và phó trưởng ban. Thời gian qua nhân sự chủ tịch, phó chủ tịch hội Khuyến học xã – thị trấn có sự biến động không ổn định, nên hoạt động hội gặp không ít khó khăn, nhất là việc triển khai thực hiện các mô hình học tập theo Quyết định 281 của Thủ Tướng Chính phủ, Thông tư 44 của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Năm 2016, 2017 có 06 phó chủ tịch hội Khuyến học xã – thị trấn xin nghỉ vì lý do gia cảnh và công việc hội khuyến học ngày càng nhiều, khả năng không đảm đương được. Để có đủ người điều hành hoạt động hội, Thường trực huyện Hội trực tiếp làm việc với Thường trực Đảng ủy, UBND xã – thị trấn tìm, chọn người thay thế, đến nay đã kiện toàn 05 chủ tịch, 02 phó chủ tịch. Ngoài ra do nghỉ hưu và luân chuyển cán bộ nên các ban khuyến học cũng khuyết nhân sự. Đầu tháng 12 năm 2017 hội Khuyến học huyện đã kiện toàn 06 ban khuyến học gồm 05 trường Trung học phổ thông, cơ quan và Trung tâm Giáo dục thường xuyên.
Thời gian tới huyện Hội sẽ phối hợp với Đảng ủy, UBND xã kiện toàn 01 chủ tịch, 04 phó chủ tịch hội còn khuyết để Hội có điều kiện hoạt động, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tác giả bài viết: Ông Nguyễn Chí Nam – Chủ tịch HKH huyện Hóc Môn

Tham khảo thêm

 

(c) Bản quyền 2014 - Bởi Hội khuyến học HCM
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử trên Internet số 14/GP-BC